En innføring i generell og spesiell forvaltningsrett, og om hierarkiet i forvaltningen

Juristforbundet – Student inviterer til et lærerikt foredrag på Helseklage!

Tid
Start: 28.02 kl. 12:30
Slutt: 28.02 kl. 14:30
 
Kursansvarlig
Amparo Echeverría Bjørningstad
Mobil: +4794485996
Sted
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), Bergen
Krinkelkroken 1, 5014 BERGEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
27.02 kl. 12:00

Vi tar sikte på å gi en oversikt og innføring i de viktigste bestemmelsene, forvaltningens oppgaver, organisering og forvaltningsskjønn. Vi går igjennom hensyn og ulovfestede prinsipper som gjør seg gjeldende. Videre vil vi også gi en innføring i spesiell forvaltningsrett med blant annet eksempler fra vår arbeidshverdag. Til slutt vil vi kort ta for oss forholdet mellom forvaltningsretten og EU/EØSD- retten.

 

Det vil serveres mat fra kl. 12:30 i kantinen fra Søtt + Salt, før foredraget starter.

 

Ved spørsmål ta kontakt med arrangementsansvarlig Ida på Ida.H.Jorgensen@student.uib.no

 

Om foreleseren: Det er Kathrine Meitzner og Siri Thorshaug Andresen som skal holde foredraget. Kathrine er juridisk seniorrådgiver som jobber i avdeling for pasientskadeerstatning, og Siri jobber som juridisk rådgiver i avdeling for helserett.

 

Vel møtt!

 

Kursnummer 249032