Juristforum: Fremtidsfullmakter

 

Bli med på Juristforum om Fremtidsfullmakt med Linn Bugge på Hamar.

Etter foredraget vil det bli servert middag på hotellet.

Tid
Start: 26.01 kl. 18:00
Slutt: 26.01 kl. 19:00
 
Sted
Clarion Collection Hotel Astoria
Torggata 23, 2317 HAMAR
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
23.01 kl. 12:00

Fremtidsfullmakter

Fremtidsfullmakter er et populært alternativ til vergemål, og en god fremtidsfullmakt sikrer den enkelte økt selvbestemmelsesrett og innflytelse i en situasjon hvor vedkommende ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

I takt med den økende populariteten får jurister stadig henvendelser om opprettelse av fremtidsfullmakt. I foredraget gjennomgås ulike problemstillinger som oppstår ved opprettelse av fremtidsfullmakt og foredraget vil blant annet ta for seg følgende emner:

• Opprettelse av fremtidsfullmakt: formkrav, innhold og begrensninger.
• Skreddersøm av fremtidsfullmakter
• Arv og gave – forholdet til arvelovens regler
• Prosessfullmakt - forholdet til tvistelovens regler
• Overdragelse av fast eiendom

Linn Bugge har Master i Rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun er advokat i Advokatfirmaet Lohne Krokeide AS på Gjøvik, hvor hun primært arbeider med familie-, barne- og arverett, psykisk helsevern og kontraktsrett. Hun er også fast verge hos Statsforvalteren i Innlandet.

Praktisk informasjon

Servering: Middag på hotellet etter foredraget. Mat og drikke er inkludert i prisen.
Kursnummer: 239010

Manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes med kr. 250.

Etterutdanning
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.