Tech Forum Innsikt 1: Hva er Metaverset?

Og hvordan henger det sammen med teknologier som AI og Blockchain? En innføring med etterfølgende diskusjon om juridiske perspektiver.

Juristforbundets Tech Forum inviterer til det første seminaret i Tech Forums Innsikts-serie. Få en grunnleggende innføring i hva Metaverset er og hvordan det vil kunne påvirke samfunnet, virksomheter og individet; den bakenforliggende teknologien, muligheter og utfordringer, drivkrefter, fremtidsutsikter og, ikke minst, hvilke er de juridiske perspektivene å følge med på?

Den faglige delen avsluttes med en åpen diskusjon om juridiske perspektiver, fasilitert av et ekspertpanel. Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

Tid
Start: 17.04 kl. 16:00
Slutt: 17.04 kl. 18:00
 
Sted
Kulturhuset
Youngs gate 6, 0181 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
11.04 kl. 12:00

Del 1 - InnledningerDel 2 - PanelsamtaleHva er Metaverset?

Metaverset brukes ofte som et samlebegrep for fremtidens internett, der den fysiske virkeligheten smelter sammen med forskjellig type digitale virkeligheter. Her ser vi hvordan kunstig intelligens, blockchainløsninger og så kalte XR-teknologier (ulike former av digitale virkeligheter) smelter sammen i en hel rekke nye og svært kraftige bruksområder.

Selv om vi bare er i begynnelsen av denne utviklingen, ser vi allerede nå flere eksempler på store investeringer, markedsposisjonering og praktiske bruksområder innenfor såvel offentlig som privatsektor.

Seminaret vil gi en introduksjon til hva Metaverset er og hvilke juridiske problemstillinger som preger denne utviklingen, så vel kommersielle som samfunnsmessige, med særlig fokus på menneskerettigheter, immaterialrett, blockchainteknologi og så kalte DAOs (Decentralized Autonomous Organizations).

Program

•    Innledning – Hva er Metaverset? v/Joachim Benno (Tech Forum)
•    Hva er Blockchain og DAOs? v/Magnus Jones (EY)
•    IPR i Metaverset v/Julie Rasmussen (Advokatfirmaet Thommessen)
•    Menneskerettigheter i Metaverset v/Mathilde Wilhelmsen (Norges institusjon for menneskerettigheter)
•    Åpen diskusjon v/Frode Ettesvoll, moderator (Tech Forum)

Her finner dere NIMs og Teknologirådets rapport om Metaverset og Menneskerettigheter.

Om innlederne


Joachim Benno
  er daglig leder/gründer av Metaverse Consulting Scandinavia og leder av Juristforbundets Tech Forum. Han har blant annet bakgrunn som policysjef for Norge og Island i Meta (tidligere Facebook), direktør for myndighetskontakt i Telenor Broadcast, medlem av den svenske IT-kommisjonens «IT-rättsliga Observatorium», hovedsekretær for den svenske konvergensutredningen (om sammensmeltingen mellom tele- og mediesektorene) og som forsker ved Institutt for Rettsinformatikk. Forfatter av boken "Ytringsfrihet – en konstitusjonell utfordring?"​​​​​​​

Magnus Jones er nordisk Blokkjede- og Innovasjonsleder i EY, og en del av EY sin globale Metaverse gruppe. Han bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og andre interessehavere over hele verden. Han har holdt en rekke workshops og foredrag både i inn- og utland om blokkjeder, token-økonomien og innovasjon. Han har bl.a. vært med å bygge Metaverse kontor for norske og internasjonale myndigheter, i tillegg til en rekke internasjonale brands. Styremedlem og grunnlegger av Oslo Blockchain Cluster, rådgiver for FN sin Anti-terrorgruppe for kryptovaluta samt medlem i INTERPOL sin Metaverse Ekspertgruppe.

Julie Rasmussen Solli er advokat i Advokatfirmaet Thommessen og tilhører firmaets avdeling for immaterial- og markedsføringsrett. Julie jobber med tvisteløsning og rådgivning innenfor opphavs-, varemerke- og markedsføringsrett og har særlig kunnskap om markedsføring overfor forbrukere.

Mathilde Wilhelmsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, med fordypning i internasjonale menneskerettigheter ved University of Cape Town. Hun har tidligere arbeidet som advokat, særlig med medie- og presserett, og som dommerfullmektig i Vestfold tingrett. Før Mathilde startet i NIM, jobbet hun som utreder ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Frode Preber Ettesvold er medstifter og leder av Compose Software AS og medlem av Juristforbundets Tech Forum. Han har cand. jur. fra Universitetet i Oslo og erfaring fra juridiske områder, med hovedvekt på IT-rett, selskapsrett, kontraktsrett og sjørett. Han har over 15 års erfaring med IKT-løsninger for myndigheter og bedrifter. De viktigste kompetanseområdene er; IT-lovgivning, LegalTech og GovTech, interoperabilitet og semantikk, CSR, Governance og GDPR. Han er delegat i UN/CEFACT og har hatt en rekke styreverv, både som styremedlem og styreleder.

Om Tech Forum Innsikt

Formålet med Innsikts-serien er å øke medlemmenes kunnskap om sentrale digitaliseringstemaer og samtidig tilby en utdypende diskusjon som setter teamet i en praktisk juridisk kontekst.

I et videre perspektiv er formålet å gi medlemmene et bedre grunnlag for å kunne delta mer aktivt i den offentlige debatten om samfunnsdigitaliseringen, samt å være bedre rustet til å håndtere konkrete problemstillinger i den daglige offentlige eller private virksomheten.