Tech Forum Innsikt 2: Hva er AI og kan/bør det reguleres?

Foto: Istock/PhonlamaiPhoto

En innføring i teknologien og dens bruksområder, med en etterfølgende diskusjon om juridiske perspektiver. Forbrukerrådets rapport om AI og reguleringsbehov samt Digitaliseringsdirektoratets nylig publiserte veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens vil bli presentert og diskutert.

Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

NB! Begrenset antall plasser. 

Arrangementet er i utgangspunktet forbeholdt medlemmer av Juristforbundet, men hvis det er ledige plasser åpnes det også for ikke-medlemmer etter 7. juni. 

 

Tid
Start: 21.06 kl. 16:00
Slutt: 21.06 kl. 18:00
 
Sted
Kulturhuset
Youngs gate 6, 0181 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
14.06 kl. 12:00

Del 1 - InnledningerDel 2 - Åpen diskusjon

Invitasjon m/program 

Juristforbundets Tech Forum inviterer til det andre seminaret i Tech Forums Innsikts-serie. Få en grunnleggende innføring i hva kunstig intelligens er og hvordan applikasjoner som ChatGPT, Midjourney, DALL·E 2 mv. vil kunne påvirke oss som samfunn og individer, og hvilke juridiske aspekter som gjør seg gjeldende.

Forbrukerrådet vil presentere sin kommende rapport om forbrukerutfordringer med generativ kunstig intelligens og hvilke reguleringsbehov som dette aktualiserer. I tillegg vil Digitaliseringsdirektoratet presentere den nylig publiserte veiledningen for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig Intelligens.

Seminaret avsluttes med en åpen diskusjon om juridiske perspektiver og reguleringsbehov, fasilitert av et ekspertpanel. Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

Velkommen!

Program

 • Velkommen v/Joachim Benno (leder, JF Tech Forum)
 • Hva er AI – teknologi og bruksområder? v/Øyvind Indrebø (Chief Technology Officer Trust Solutions, PWC)
 • Generativ AI – Behov for forbrukerregulering v/Finn Myrstad (fagdirektør, Forbrukerrådet)
 • Veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens v/Rose van der Hilst-Ytreland (seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet)
 • Åpen diskusjon
  • Anne Kjersti Befring (Juridiske fakultetet, Oslo)
  • Christian Bendiksen (Advokatfirmaet Brækhus)
  • Rose van der Hilst-Ytreland (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Øyvind Indrebø (PWC)
  • Finn Myrstad (Forbrukerrådet)

Moderator: Frode Ettesvoll (medlem, JF Tech Forum)

Om deltakerne

Øyvind Indrebø er CTO i PwC Trust Solutions og jobber med å digitalisere og produktifisere PwCs tjenester. Han har jobbet i over 6 år med å utvikle AI løsninger for ulike virksomhetskritiske verdikjeder. Deriblant prising av forsikringer, automatisering av forsikringsoppgjør og automatisering av revisjon. Øyvind startet karrieren sin som matematikklærer og dyrker fremdeles en lidenskap rundt å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte.

Finn Myrstad er fagdirektør i Forbrukerrådet, hvor han blant annet arbeider med personvern, IKT-sikkerhet og digitale rettigheter mer generelt. Han leder også digitalkomiteen i det transatlantiske forbrukernettverket, TACD, med 80 medlemsorganisasjoner fra begge sider av Atlanteren. Han var medlem av den norske personvernkommisjonen fra 2020-2022, som utredet personvernets stilling i Norge.

Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved det Juridiske fakultet i Oslo (Institutt for offentlig rett) og har fagansvaret for helserett og livsvitenskap ("Life science"). Befring har bl.a. erfaring som advokat, helseforvaltningen og som leder av juridisk avdeling i Legeforeningen. Hun har skrevet et stort antall bøker og artikler om kunstig intelligens, big data og genetisk kartlegging; hun er blant annet forfatter/redaktør for boken "Kunstig intelligens og big data i helsesektoren – Rettslige perspektiver".

Christian Bendiksen er norsk advokat, engelsk solicitor og leder advokatfirmaet Brækhus’ teknologiavdeling. Han har over 20 års erfaring innen grenseflaten mellom teknologi og juss og har vært en pioner innen bruk av teknologi i juridisk praksis. Christian har skrevet flere artikler om AI og rettssystemet og utga den første boken om rettslig regulering av AI i 2019. Han er en mye brukt foreleser, både for JUC, JUS og universitetene og er en aktiv deltaker i diskusjoner om hvordan teknologi er regulert og bør reguleres.

Rozemarijn (Rose) van der Hilst-Ytreland er leder for Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data (Digitaliserings-direktoratet) og medlem av Juristforbundets Tech Forum. For tiden er hennes fokus på problemstillinger relatert til deling av data, kunstig intelligens og synliggjøring av handlingsrommet i eksisterende og kommende EU regelverk. Hun har en doktorgrad (Ph.D) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht (Nederland) samt erfaring fra bl.a. Datatilsynet, KPMG og EØS-utvalgets sekretariat. Hun er ekspert på personvern, offentlig forvaltning og EU/EØS rett.

Frode Preber Ettesvold er medstifter og leder av Compose Software AS og medlem av Juristforbundets Tech Forum. Han har cand. jur. fra Universitetet i Oslo og erfaring fra juridiske områder, med hovedvekt på IT-rett, selskapsrett, kontraktsrett og sjørett. Han har over 15 års erfaring med IKT-løsninger for myndigheter og bedrifter. De viktigste kompetanseområdene er; IT-lovgivning, LegalTech og GovTech, interoperabilitet og semantikk, CSR, Governance og GDPR. Han er delegat i UN/CEFACT og har hatt en rekke styreverv, både som styremedlem og styreleder.

Silje Emilienne Aanderud-Larsen er seksjonssjef for forretningsutvikling i NAV og medlem av Juristforbundets Tech Forum. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i rettssikkerhet og formidling, og er videreutdannet innen data science- og informasjonsforvaltnings-området. Hennes fokus er på tech-juridiske problemstillinger innen digitalisering; blant annet personvern, harmonisering av juridiske begreper i forvaltningen,  informasjonsarkitektur, datadeling og kunstig intelligens.

Joachim Benno  er daglig leder/gründer av Metaverse Consulting Scandinavia og leder av Juristforbundets Tech Forum. Han har blant annet bakgrunn som policysjef for Norge og Island i Meta (tidligere Facebook), direktør for public & regulatory affairs i Telenor Broadcast, medlem av den svenske IT-kommisjonens «IT-rättsliga Observatorium», hovedsekretær for det svenske konvergensutvalget (om sammensmeltingen mellom tele- og mediesektorene), samt som forsker ved Institutt for Rettsinformatikk. Han er blant annet forfatter av boken "Ytringsfrihet – en konstitusjonell utfordring?"

 

Om Tech Forum Innsikt

Formålet med Innsikts-serien er å øke medlemmenes kunnskap om sentrale digitaliseringstemaer og samtidig tilby en utdypende diskusjon som setter teamet i en praktisk juridisk kontekst.

I et videre perspektiv er formålet å gi medlemmene et bedre grunnlag for å kunne delta mer aktivt i den offentlige debatten om samfunnsdigitaliseringen, samt å være bedre rustet til å håndtere konkrete problemstillinger i den daglige offentlige eller private virksomheten.


Kursnummer:
239070

Obligatorisk etterutdanning
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar fysisk på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens "Min side" eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Bekreftelse vil bli sendt deltakerne etter endt arrangement. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.