Årsmøte i Juristforbundet - Stat: søk om plass

Styret i Juristforbundet – Stat viser til varsel av 9. november 2022 om at Juristforbundet – Stat skal ha sitt årsmøte torsdag 9. februar 2023.

Årsmøtet gjennomføres fysisk på Hotell Bristol i Oslo, mellom kl. 10 og 16. Møtet streames direkte, men det vil kun være mulig å være delegat eller representant ved fysisk deltakelse. Dagsorden og lenke til streaming vil bli sendt ut mandag 30. januar.

Tid
Start: 09.02 kl. 10:00
Slutt: 10.02 kl. 16:00
 
Kursansvarlig
Alma Dizdar
Mobil: +4746506748
Sted
Thon Hotel Bristol, Oslo
Kristian IVs gate 7, 0164 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
25.01 kl. 08:00


Hvem kan møte på årsmøtet?

Etter seksjonens vedtekter (vedlagt) § 4-1 utgjør følgende årsmøtet:

• styrets medlemmer
• medlemsforeninger med 30-100 medlemmer møter med 1 delegat
• medlemsforeninger med 101-500 medlemmer møter med 2 delegater
• medlemsforeninger med mer enn 500 medlemmer møter med 3 delegater
• valgkomiteens representant

Det gjøres oppmerksom på at for foreninger større enn 500 medlemmer er maks antall delegater 3 per forening. Den enkelte delegat kan ha flere stemmer ut ifra antallet medlemmer den representerer. Se nærmere i vedtektenes § 4-1 femte ledd om dette.

For medlemsforeninger:
Se vedlagt liste over antall medlemmer i din forening pr. 1.1.23, jf. vedtektenes § 1 andre avsnitt siste punktum. Dette danner grunnlaget for hvor mange delegater din forening kan stille med. For foreninger legges det til grunn at styreleder i foreningen håndterer/koordinerer hvem som skal delta på årsmøtet. Vi ber dere oppgi i påmeldingen hvor mange stemmer den enkelte delegat stiller med. Merk at den enkelte delegat selv må melde seg på gjennom lenken til påmelding som følger nedenfor (krever innlogging).

For kontaktsteder:
Se vedlagt liste over kontaktsteder pr. 1.1.23, jf. vedtektenes § 1 andre avsnitt siste punktum. Det følger av vedtektenes § 4-1 andre ledd at: «Styret kan etter søknad vedta at en gruppe av medlemmer på samme arbeidsplass kan få møte på årsmøtet med 1 -en- delegat med 1 -en- stemme, også om den har færre enn 30 medlemmer.» Slike steder er betegnet som kontaktsteder. Slik søknad sendes gjennom lenken til påmelding som følger nedenfor.

Det følger videre av vedtektenes § 4-1 siste ledd at «Kontaktsteder har anledning til å møte med en representant med møte-, forslags- og talerett på årsmøtet. Kontaktstedets representant må meldes inn innen samme frist for påmelding av delegater.»

Der et kontaktsted har tillitsvalgt, legges det til grunn at den tillitsvalgte håndterer/koordinerer hvem som eventuelt skal sende søknad om delegat dersom ditt kontaktsted ønsker dette. Er du usikker på om du har en tillitsvalgt i din virksomhet, kan du undersøke dette ved å logge deg inn på min side på www.juristforbundet.no. Medlemmer på kontaktsteder uten tillitsvalgt må selv sende søknad eller melding om oppmøte som representant.

Vedlegg:
1.    Vedtekter for Juristforbundet – Stat
2.    Oversikt over foreninger med medlemsantall pr. 1.1.23 
3.    Oversikt over kontaktsteder med medlemstall pr. 1.1.23 Gjennomføring: 11804, søk om plass