Afterwork med panelsamtale om styreverv og mingling

Foto: iStock.com/jacoblund

Har du lyst på styreverv? Eller å utvide nettverket ditt?

I desember 2022 sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut høring om forslag til tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer og ledelser. Høringsnotatet viser at kvinner jevnt over er underrepresentert i styrer og lederstillinger.

Selv om kvinner innehar rundt 40 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene, er det fortsatt menn som dominerer på de fleste områder i næringslivet. Kvinner er kun representert i rundt 20 prosent i aksjeselskap og 25 prosent i samvirkeforetak.

Tid
Start: 17.10 kl. 17:00
Slutt: 17.10 kl. 19:00
 
Kursansvarlig
Amparo Echeverría Bjørningstad
Mobil: +4794485996
Sted
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerius gate 3, 0106 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
16.10 kl. 12:00

Gjennom dette arrangementet ønsker Juristforbundets kvinneutvalg å gi kvinnelige jusstudenter, jurister og advokater inspirasjon og tips til hvordan en kan gå frem for å få styreverv. Alle kjønn er selvføgelig velkommen til å delta på arrangementet! 

I panelsamtalen deltar:

  • Yvonne Fosser, administrerende direktør i Amesto People & Culture
  • Susanne Munch Tore, advokat/partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche
  • Silvija Seres, matematiker og selvstendig næringsdrivende bedriftsrådgiver
  • Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP
  • Hanne Ringnes Sanne, juridisk direktør i Jæren Sparebank

Panelsamtalen ledes av Heidi Fuglesang, juridisk ansvarlig og advokat ved Høyskolen Kristiania.

Etter panelsamtalen vil det være mingling i lokalet.

Det vil være mulighet for å kjøpe forfriskninger i baren, mineralvann, øl, vin og snacks, gjennom arrangementet. Vi åpner for innregistrering fra kl. 16:30. Panelsamtalen starter kl. 17:00.

Kursnummer 239093