Nettseminar: Personvern i en datadrevet økonomi – Quo Vadis?

Velkommen til nettseminaret "Personvern i en datadrevet økonomi – Quo Vadis?" i regi av Juristforbundets Tech Forum. 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Lenke sendes de påmeldte i forkant. 

Tid
Start: 09.06 kl. 09:00
Slutt: 09.06 kl. 11:00
 
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
08.06 kl. 12:00

I mars 2021 la regjeringen frem sin visjon om en datadrevet økonomi og innovasjon (stortingsmelding 22. Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon). Regjeringen vil at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping, flere nye arbeidsplasser i hele landet, og en effektiv offentlig sektor. Ambisjonen er å få til økt deling av data innad i næringslivet og mellom offentlig og privat sektor.

Ifølge stortingsmeldingen skal bruken av data skje på en rettferdig, etisk og ansvarlig måte. Dette låter vel så bra, men hvordan skal dette skje i praksis, kan både personvern og innovasjon blomstre i en datadrevet økonomi? Mens mange har oppfattet personvern som en vanskelig, skjønnsmessig og kostnadsdrivende forutsetning, begynner alt fler å se på et godt håndtert personvern som både verdiøkende og et mulig konkurransefortrinn, men hva er oppskriften for å få dette til?

De forskjellige skjæringspunktene i regjeringens ambisjoner stiller en rekke kjente og utfordrende spørsmål på sin spiss. Juristforbundets Tech Forum ønsker med dette seminaret å rette søkelyset på noen av disse og hvordan vi kan gå fra problemidentifisering til problemløsning:

 • Hvordan skaper bruk av personopplysninger markedsmakt, innovasjon og økonomisk vekst?
 • Hvordan kan et godt personvern virke som et konkurransefortrinn og bidra til økt verdiskaping?
 • Hvilken betydning har konkurransereguleringen for personvernet og norske aktørers
 • konkurranseevne i et digitalt marked?
 • Hvordan sikre den nødvendige tillit som forutsettes for datadeling mellom borgere og
 • myndigheter og mellom forbrukere og private aktører?

Tematikken treffer bredt, og retter seg mot alle som har interesse for person- og forbrukervern, konkurransebetingelser, næringsliv, innovasjon og nyskaping i den fremvoksende digitale økonomien. Velkommen!

Det er mulig å sende inn spørsmål til diskusjonen på denne siden i forkant av seminaret.

Program (med forbehold om endringer)

 • Velkommen v/Joachim Benno, Leder Tech Forum
 • Personvern som "den nye oljen"- praktiske konsekvenser v/Samson Esayas, PhD, Førsteamanuensis (Institutt for rettsvitenskap og styring, BI)

 • Konkurransereguleringens betydning for datadeling, personvern og norske aktørers konkurranseevne v/Lars Sørgård, Konkurransedirektør (Konkurransetilsynet)
 • Kan norske myndigheter hevde personvernet i et internasjonalt marked? v/ Tobias Judin, Seksjonssjef Internasjonal seksjon (Datatilsynet)
 • Hva betyr en rettferdig, etisk og ansvarlig måte å dele personopplysninger- forbrukerperspektivet v/ Finn Myrstad, Fagdirektør for digitale tjenester og energi (Forbrukerrådet)
 • Innovasjon og verdiskaping med bruk av personopplysninger – muligheter og utfordringer v/ Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer (Schibsted)
 • Fra ord til handling - hvem kan gjøre hva? v/Torgeir Waterhouse, Partner (Otte AS)
 • Paneldebatt, moderator: Dana Jaedicke, Nestleder Tech Forum 


Obligatorisk etterutdanning 
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.

Kursnummer 2021955

 

Send inn spørsmål