Arbeidslivet etter korona - gjenåpningen

Foto: Kluge Advokatfirma AS

Velkommen til webinaret "Arbeidslivet etter korona - gjenåpningen" i regi av Bedriftsjuristene. 

Webinaret er gratis og kun for medlemmer av Juristforbundet. 

Tid
Start: 02.06 kl. 09:00
Slutt: 02.06 kl. 10:30
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
31.05 kl. 12:00


Når samfunnet gradvis åpner igjen hva er viktig å være klar over? Hvilke regler gjelder, og hva skal arbeidsgiver ta hensyn til og vurdere?

Temaer som behandles er: 

* Arbeidsgivers styringsrett
*  Offentlige og interne krav om vaksine
* Gradvis gjenåpning – hvem skal prioriteres?
* Nyansettelser og krav om helseopplysninger med særlig fokus på spørsmål  om vaksine
* Hjemmekontor (med kommentarer til forslag til ny forskrift)
* Hvordan ivareta kravet om «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» særlig når arbeidstakere sitter i åpne landskap
* Kan arbeidstakers frykt stå i kontrast til arbeidsgivers behov, og hvordan løses dette?

 

Om foredragsholder
Nils Kristian Lie er advokat og partner i Kluges arbeidsrettsavdeling. Lie har arbeidet med arbeidsrettslige spørsmål hele sin karriere og bistår klienter i alle spørsmål knyttet til det arbeidsrettslige felt. Det siste året har han i stor grad jobbet med arbeidsrettslige problemstillinger i tilknytning til pandemien. 

Praktisk informasjon 
Webinaret vil foregå på Teams. Lenke sendes de påmeldte i forkant. Det er mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder. Foredraget er kun direkte, det er ikke mulighet for å se det i etterkant. 


Obligatorisk etterutdanning
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.


Kursnummer 2021952