Evalueringsmodeller - digital deltakelse - morgenseminar

Foto: Istock/Drazen

Velkommen til digitalt morgenseminar 15. april i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Dagens tema er "Evalueringsmodeller". 

Seminaret er gratis og kun for medlemmer av Juristforbundet. 

Tid
Start: 15.04 kl. 09:00
Slutt: 15.04 kl. 11:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
06.04 kl. 12:00


Juristforbundet starter nå opp med et eget fagforum for offentlige anskaffelser. Formålet er at våre medlemmer som arbeider med offentlige anskaffelser skal få faglig påfyll og bli kjent med andre jurister som også arbeider innenfor dette fagfeltet. Det er en styrke med nettverk innenfor eget fag, og vi ønsker å legge til rette for erfaringsoverføring og relasjonsbygging på tvers i de ulike virksomhetene hvor vi har våre medlemmer.

Alle påmeldte til morgenseminaret vil få tilsendt foredraget "Vekting og evaluering" med Kjetil Østgård, leder i Statens Innkjøpssenter. Morgenseminaret er delt i tre deler: 
 

  • Foredrag med Kjetil Østgård
  • Diskusjon 
  • "Speed-date": Alle deltakerne skal delta på to "speed-dater" som hver har en varighet på 20 minuter. Dette vil foregå på Teams. Du velger selv den ene diskusjonspartneren, og den andre velger deg. Skjema for å velge diskusjonspartner sendes ut noen dager på forhånd. På den siste "speed-daten" blir det anledning til å spise lunsj samtidig. For  å delta på dette seminaret, må du gi samtykke til at påmeldingsliste deles med alle påmeldte. Egen e-post der du skal gi samtykke, sendes etter påmeldingsfristen. 

Grunnet "speed-date" og oppsett av grupper er det viktig at vi får beskjed så snart som mulig om du ikke har mulighet til å delta likevel. Gi beskjed til eso@juristforbundet.no


 


Kursnummer 2021939