Digitalt foredrag med Annette Selmer for Dommerforeningen

Dommerforeningen ønsker sine medlemmer velkommen til foredraget

Strukturendringer og annen omstilling i domstolene - Roller og reaksjoner

med Annette Selmer, 25. februar kl 15.30-17.00.

Tid
Start: 25.02 kl. 15:30
Slutt: 25.02 kl. 17:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
24.02 kl. 12:00


Annette Selmer er advokat med egen advokatpraksis, tidligere dommer og autorisert konfliktmegler. Hun har vært seniorrådgiver i Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og har vært avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Domstolsavdelingen. 

I dette foredraget vil hun snakke om blant annet:

 • Hvordan berøres du av forestående endringer i domstolene, særlig mht strukturendringene
 • Stor grad av usikkerhet om mye – hvordan håndtere det?
 • Ulike roller – særlige utfordringer;
  · Dommeren som dømmende myndighet og som arbeidstaker med egeninteresser
  · Domstolleder som leder, dømmende myndighet og arbeidstaker med egeninteresser
 • Hvordan håndtere egen og andres reaksjon på krevende endringer;
  hvor kan man «blåse ut» uten å være uprofesjonell eller illojal?
 • Behov for oppfølging og ivaretakelse;
  hvem følger opp domstollederne som arbeidstakere med rettigheter og plikter, kartleggingssamtaler mv?
  hvem skal følge opp dommerne som arbeidstakere med f eks kartleggingssamtaler mv?
 • Hvordan bidra på en god måte i aktuelle prosesser;
  kan opplevd trussel bli en overraskende mulighet?

Lenke til kurset vil bli sendt ut til de påmeldte når påmeldingsfristen er passert.

Kursnummer 2021935


Velkommen!