Nettverksmøte om rettsikkerhet

Foto: iStock.com/ruzanna

Harstad og omegn juristnettverk og prosjektgruppa for Kommuneprosjektet inviterer til nettverkssamling om Kommuneprosjektet. Samlingen er åpen for medlemmer i alle seksjoner.

Medlemmer utenfor Harstad-området er også velkommen!

Tid
Start: 21.10 kl. 17:00
Slutt: 21.10 kl. 19:30
Sted
Thon Hotel Harstad
Sjøgata 11, 9405 HARSTAD
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
30.09 kl. 12:00


Alle innbyggere bør kunne føle seg trygge på at de får de rettighetene loven gir dem, uansett hvilken kommune de bor i. De skal vite at prosessen og beslutningen følger loven, uansett hvor i landet de bor. Det handler om folks rettssikkerhet.

Bare 55 prosent av de 254 kommunene som har svart på en undersøkelse fra Juristforbundet (Rambøll 2020), har ansatt én eller flere jurister. Særlig blant de nordnorske kommunene er det få som har reell juridisk kompetanse i egen administrasjon. Dette forteller at kvaliteten på saksbehandlingen og vedtakene vil kunne variere mye fra kommune til kommune.

Kommuneprosjektet er initiert av seksjon Juristforbundet – Kommune og har som mål at alle kommuner skal ha ansatt minst én jurist. Samarbeidspartnere er Statsforvalterjuristene og Juristforbundet – Privat.

Siden antall plasser er noe begrenset og det er ønskelig med deltakelse fra alle sektorer, vil endelig bekreftelse bli sendt deltakerne som får plass etter påmeldingsfristens utløp

Foreløpig program:

17.00: Velkommen og presentasjon
17.15: Rettsikkerhet i kommunene v/Statsforvalteren i Nordland Tom Cato Karlsen
18.00: Presentasjon av Kommuneprosjektet – rettssikkerhet for innbyggerne i møte med kommunen. Spørsmål og diskusjon.
19.30: Middag på Umami

Ikke oppmøte til middag faktureres med kr. 400.

Arrangement skjer i tråd med rådene fra helsemyndighetene. Du som kursdeltaker skal føle deg trygg. Vi ber deg derfor ikke møte på arrangementet om du er syk.

Kursnummer: 2021963