Frokostmøte: Bremser barn karrieren for kvinnelige jurister?

Foto: iStock.com/gradyreese

Juristforbundets kvinneutvalg inviterer til frokostmøte med debatt fredag 12. november fra kl. 08.00 til kl. 09.00 i JUS Lab, Juristenes Hus.

Dørene åpnes kl 07.30 for registrering og servering av frokost. 
Arrangementet vil også bli vist direkte på Facebook. Skal du følge arrangementet der trenger du ikke melde deg på.

Tid
Start: 12.11 kl. 08:00
Slutt: 12.11 kl. 09:00
Sted
JUS Lab
Kr. Augustgt. 7B, 0164 OSLO
Pris
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 200,-
Studentpris: 200,-
Påmeldingsfrist
11.11 kl. 15:00

Nyutdannede jurister starter ganske likt når det gjelder lønn, men gapet mellom menn og kvinner oppstår når de får barn. Selv om både menn og kvinner har like ambisjoner og likestilte idealer, drar mennene fra på inntekt og har høyere stillinger. Dette fremkommer i en undersøkelse likestillingsforsker Sigtona Halrynjo har gjennomført på oppdrag fra kvinneutvalget i Juristforbundet.

Tallene i undersøkelsen viser at kvinnelige og mannlige jurister uten barn tjener mer likt i 2020 enn i 2007. Kvinners andel av menns lønn i denne gruppen har økt fra 88 prosent i 2007 til 98 prosent i 2020, men når barna kommer øker forskjellene:

  • Kvinnelige jurister med ett barn tjente i 2020 86 prosent av det en mannlig jurist med ett barn gjorde. I 2007 var tallet 97 prosent.

  • Kvinnene med to barn tjente 78 prosent av lønna til en mann med to barn. I 2007 var prosentandelen 82.

  • Kvinnene med tre barn eller flere tjente 65 prosent av det menn med tre eller flere barn tjente. I 2007 var andelen 76 prosent.


Les mer

Må det være slik – og hva kan eventuelt gjøres for å oppnå større likhet?

Program:

Presentasjon av resultatene fra undersøkelsen av likestillingsforsker Sigtona Halrynjo.

Presentasjonen blir etterfulgt av paneldebatt.

Debatten ledes av Heidi Fuglesang, advokat i Norges Rederiforbund.

Deltakere i panelet:

  • Farah Ali, leder for Juristforbundets kvinneutvalg, advokat/juridisk sjef NITO

  • Dyveke Hamza, tidligere Direktør i advokatfirma Haavind AS

  • Ina Annett Grunnvåg, fungerende nestleder i Juristforbundet — Privatadvokat, avdelingsleder i Mestergruppen

  • Anne Cecilie Kran, HR-direktør i Oslo Politidistrikt


Arrangementet er gratis og kun for medlemmer av Juristforbundet. Manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes med kr. 200.

Kursnummer 2021988