Kunstig Intelligens og Legal Tech i Offentlig Sektor - muligheter og utfordringer

Foto: Shutterstock/NiglayNik

Velkommen til Tech Forum Roundtable: Kunstig Intelligens og Legal Tech i Offentlig Sektor, 1. desember kl. 10.00-12.00.

Deltakelse er gratis og åpent for alle, men forutsetter forhåndspåmelding da det er et begrenset antall deltakerplasser.

 
Tid
Start: 01.12 kl. 10:00
Slutt: 01.12 kl. 12:00
 
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
29.11 kl. 12:00
Tidligere i år inviterte Juristforbundets Tech Forum til seminar om Kunstig Intelligens og Legal Tech i privat og offentlig sektor. Seminaret var populært med mange deltakere og gode tilbakemeldinger, samtidig ble det etterlyst mer tid til diskusjon innenfor respektive sektor. På denne bakgrunn har vi introdusert "Tech Forum Roundtables" hvor hensikten er å prøve ut en arena som gir mer rom for åpne og dyptgående diskusjoner om utvalgte temaer, ofte som en oppfølging av seminarer hvor det ikke har vært tilstrekkelig rom for dette.

Denne gangen er fokuset på den pågående digitaliseringen av offentlig sektor. Her vil det blant annet gis anledning til å gå nærmere inn på følgende diskusjonstemaer:

  • Hvilke muligheter og utfordringer følger med digitalisering og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Hvilke nye løsninger kan vi forvente å se?
  • Hvilke er utfordringene med begrepsharmonisering mellom regelverk og hvordan kan dette håndteres?
  • Hvordan vil utviklingen kunne påvirke relasjonen mellom staten/myndigheter og virksomheter/ borgere, f.eks. i forhold til tillit, forutsigbarhet, transparens og likebehandling?
  • Saksbehandlingsprosesser innenfor offentlig forvaltning vil i alt høyere grad effektiviseres gjennom automatisering. Hvordan kan vi sikre en profesjonsutvikling som møter de økende forventninger, behov og krav som samfunnsdigitaliseringen stiller?
  • Hvilke krav stiller dette på den juridiske profesjonen og utdanningen?

Det vil være et innledende diskusjonspanel, hvoretter det er åpent for alle påmeldte å delta i diskusjonen. Bli med, still spørsmål, diskuter og lær. Velkommen!

Innledende debattpanel (med reservasjon for endringer): Therese Krohn (NAV), Jens Andresen Osberg (Digitalseringsdirektoratet) og Steinar Skagemo (Brønnøysundregistrene).
Moderator: Frode Ettesvoll (CEO Compose Software AS og medlem Tech Forum).

Praktisk informasjon
Deltakelse er gratis og åpent for alle, men forutsetter forhåndspåmelding da det er et begrenset antall deltakerplasser (først-til-mølla-prinsippet gjelder). Påmeldte vil få tilsendt lenke for deltakelse.

Det er mulig å sende inn spørsmål på denne siden i forkant av diskusjonen, dette er åpent for alle og uavhengig "plass ved bordet" eller medlemskap i Juristforbundet.

NB! Det gjøres opptak av diskusjonen for tilgjengeliggjøring via Tech Forums websider i etterkant. Deltakelse forutsetter derfor at det gis samtykke til at andre kan se opptak av eget innloggingsnavn, lyd og bilde. Påmelding gjelder som slikt samtykke.

Obligatorisk etterutdanning
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.

Kursnummer 2021993

SEND INN SPØRSMÅL