Dommerforeningens representantskapsmøte

Representantskapsmøtet avholdes tirsdag 7. september 2021 kl. 0900-1530. Vi håper dere har anledning til å komme kvelden før og  inviterer til middag  mandag 6. september 2021 kl. 1900.

Tid
Start: 07.09 kl. 09:00
Slutt: 07.09 kl. 15:30
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
20.08 kl. 12:00


Det er reservert enkeltrom for samtlige fra mandag til tirsdag. Vi vil komme med nærmere opplysninger om transport når påmeldingene foreligger.

Utgifter til reise, kost og losji, vil bli dekket av Dommerforeningen.

Vararepresentanten møter bare hvis representanten melder forfall.

Offisiell innkalling med saksliste vil bli sendt ut 14 dager før representantskapsmøtet skal holdes.

Vennligst huk av for ønske om kost og losji.


Kursnummer: 2021969