Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Foto: iStock.com/leotintang, iStock.com/nanisimova

Samfunnsdigitaliseringen byr ikke bare på store muligheter for nyskaping og vekst, men også på en rekke utfordringer som må håndteres. Ikke minst ut fra et demokratisk og nasjonalt sikkerhetsperspektiv.

Juristforbundets Tech Forum ønsker med dette seminaret å rette søkelyset på den norske valgprosessen og hvorvidt den er rustet for å stå imot digitale trusler og utfordringer.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.
Lenke til seminaret sendes de påmeldte dagen før. Opptak av seminaret vil være tilgjengelig i lenken i etterkant. 

Velkommen!

Tid
Start: 03.02 kl. 09:00
Slutt: 03.02 kl. 11:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
02.02 kl. 12:00


De seneste årene har verden sett en dramatisk økning i rettede digitale angrep og tiltak fra aktører, ofte utenlandske, som med skjulte hensikter og agendaer søker å påvirke utgangen av nasjonale valg og andre demokratiske prosesser. Det handler såvel om såkalte cyber-/hackerangrep mot fysiske infrastrukturer og datasystemer, som om aktiviteter med hensikt til å påvirke opinionens oppfatning i politiske spørsmål, herunder undergraving av tilliten til sannhet, fakta og etablerte samfunnsstrukturer.

Hvordan er det norske demokratiet og valgprosessen rustet for å håndtere slike trusler? Er nødvendige virkemidler på plass for å sikre et sikkert og demokratisk valg til Stortinget 2021? Er gjeldende konstitusjonelle og regulatoriske sikkerhetsmekanismer nok for å møte disse utfordringene, eller er det behov for å vurdere ytterligere regulatoriske tiltak? Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på i dette seminaret.

Program (med reservasjon for evt. endringer)

 • Velkommen v/Joachim Benno, leder JF Tech Forum
 • Erfaringer og perspektiver fra USA v/Scott Shackelford, Professor and Chair of the Cybersecurity Program at Indiana University Bloomington
 • Digitale trusler mot valgsystemet v/Anne-Kari Valdal, konsulent og fagleder security i Proactima AS
 • Hvordan jobber NSM med disse spørsmålene? v/Bente Hoff, leder Nasjonalt Cybersikkerhetssenter/avdelingsdirektør NSM
 • Kunstig intelligens som verktøy for politiske analyser og påvirkning v/Claus Sonberg, partner Zynk AS
 • Panelsamtale (moderator Joachim Benno)
  - Eirik Holmøyvik, prof. Juridisk fakultet, Bergen
  - Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt Microsoft Norge AS
  - Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør Faktisk.no AS
  - Bente Hoff, leder Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
  - Claus Sonberg, partner Zynk AS
  - Anne-Kari Valdal, konsulent og fagleder security i Proactima AS
 • Avslutning

Obligatorisk etterutdanning
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.

Kursnummer 2021926