Pensjonisttreff


Velkommen til foredraget "Hjemme på jussens landevei – Internationally on Rule of Law and Human Rights missions", med Iver Huitfeldt.

Rett etter foredraget holder vi årsmøte og du finner innkalling til årsmøtet under.

Tid
Start: 21.09 kl. 17:00
Slutt: 21.09 kl. 19:30
Sted
JUS Lab
Kr. Augustgt. 7B, 0164 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.09 kl. 12:00


Hør historiene om hvorfor livstidsstraffen ble opphevet, om hvordan bruken av sjekker påvirket hele kriminalitetsbildet og hvordan TV-titting og knasking av potetchips førte til omfattende miljøkriminalitet. Hør også om post- og fremdeles kommunistiske rettssystemer, om «prokuratura», en arv fra Peter den Store,  som kontrollerte «the law obodience» i alt offentlig og sivilt liv, hør fremfor alt om en drastisk reduksjon av straffenivå og fangetall i Moldova.


Om foredragsholder, Iver Huitfeldt

Cand. jur. våren 1969; underdirektør og leder for sosialavdelingen i Ullersmo landsfengsel 1975-1982; statsadvokat Eidsivating statsadvokatembeter 1982-1992 hvorav to år som statsadvokat i ØKOKRIM med ansvar for miljøsaker; to år hos Regjeringsadvokaten; lagdommer Eidsiva-/Borgarting 1994-2013 avbrutt av internasjonale Rule of Law and Human Rights oppdrag: To år i Bosnia i Herzegovina 1999-2000, det siste året som leder for en FN enhet som vurderte rettssystemet med sikte på reformer, der Rakel  Surlien og Sven Marius Urke overtok stafetten; rådgiver for Utenriksdepartement i Menneskerettsdialogen Vietnam/Norge fra 2004 til 2013 med lengre og kortere opphold; ett år i Moldova 2007 til 2008 som leder for Styrkebrønnens sendelag; det hele avsluttet med tre år til og fra Romania på oppdrag fra DA som bidragsyter i seminarer om etikk.

I sosialt samvær vil det bli servering av snitter, kaffe og kaker.
Det er begrenset antall plasser til 28 deltakere, så meld deg på allerede i dag.

Registrering fra kl 16.30

Etter foredraget blir det avholdt årsmøte.
Her finner du innkallingen til årsmøtet.

 

Kursnummer: 2021904