Harmonisering og digitalisering

Foto: Istock/Putilick

Juristforbundets Tech Forum og Tekna Big Data inviterer til nettseminar om harmonisering og digitalisering.

Tid
Start: 10.05 kl. 10:00
Slutt: 10.05 kl. 12:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
07.05 kl. 12:00


Harmonisering av begreper og regelverk står sentralt for å kunne drive effektiv informasjonsforvaltning og datadeling, og for å kunne digitalisere lovverk og saksbehandling.

Mange tror begreper utelukkende handler om språkbruk og hvordan vi forstår hverandre, men klarspråk og begreper spiller en sentral rolle i utviklingen av et moderne, digitalt samfunn. Begreper som tidligere var begrenset til lovverk og ren saksbehandling får plutselig store ringvirkninger for både datadeling, informasjonsforvaltning og bruk av moderne teknologi som for eksempel maskinlæring og chatboter – på tvers av både sektorer og landegrenser. 

Men hva skjer i praksis? Hvorfor settes ikke dette i større grad på agendaen blant politikere, ledere, jurister og teknologer? Mangler forståelsen eller viljen til å prioritere? Mangler vi et godt nok samspill mellom juss, teknologi, politikk og økonomi?

Dette er noen av problemstillingene som Juristforbundets Tech Forum og Tekna Big Data ønsker å få belyst i dette nettseminaret.

Lenke til nettseminaret sendes de påmeldte etter påmeldingsfristen. 
Medlemmer av Tekna bes melde seg på via Teknas nettsider. 


Program (oppdateres løpende)

DEL I: Begrepsharmonisering – en introduksjon

v/Silje Emilienne Aanderud-Larsen (seksjonssjef NAV og medlem av Tech Forum) og Frode Preber Ettesvoll (CEO Compose Software AS og medlem av Tech Forum)

  • Hva betyr begrepsharmonisering, og hvorfor er det viktig?
  • Hva gjør særlig offentlig sektor i Norge?

 

DEL II: Harmonisering i praksis - manglende forståelse, voksesmerter eller villet nedprioritering?

  • Hvorfor er semantisk interoperabilitet så vanskelig å oppnå, og hvorfor er det en forutsetning for å lykkes? v/Silje og Frode
  • Problematisering og eksempler:

- Arild Haraldsen, samfunnsdebattant

- Hans Christian Holte, NAV-direktør

- Marit Holm Torseth, seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene

- Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen

- Hege Voldsdal, forretningsutvikler og jurist i NAV

 

DEL III: Paneldebatt

Moderatorer: Silje og Frode

- Hege Voldsdal, forretningsutvikler og jurist i NAV

- Arild Haraldsen, samfunnsdebattant

- Jon Christian Fløysvik Nordrum, Førsteamanuensis Juridisk fakultet, UiO

- Terese Olstad Bjerke, Spesialrådgiver Oslo Origo

- Astrid Solhaug, seniorrådgiver i Nasjonalt ressurssenter for deling av data


Obligatorisk etterutdanning

På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.

 

Kursnummer 2021941