Årsmøte i Juristforbundet - Privat - Digitalt møte

Juristforbundet – Privat inviterer til årsmøte 18.november. Etter nye smittevernstiltak, blir møtet kun digitalt. 

Tid
Start: 18.11 kl. 18:00
Slutt: 18.11 kl. 21:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
16.11 kl. 16:00

Voteringen vil skje elektronisk via «MyMeet». Etter påmeldingsfristen sender vi deg brukernavn og passord for at du kan logge deg på møtet via MyMeet.
I tillegg vil du få tilsendt invitasjon til Microsoft Teams-møtet. 
«Pandemien og rettsstaten» - Foredrag ved Hans Petter Graver, professor ved UiO sendes de påmeldte i forkant av årsmøtet.

Endelig program og dagsorden for årsmøtet JF-Privat kl 18.00:

Valg av ordstyrer.

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av dagsordenen
 3. Styrets beretning
 4. Strategi- og handlingsplan
 5. Valg av leder
 6. Valg av seksjonstyrets øvrige medlemmer og varamedlemmer.
 7. Valg av delegasjon
 8. Valg av valgkomité
 9. Andre saker
  9.1 Forslag vedtektsendringer knyttet til valg
  9.2 Forslag til valgkomitèinstruks
  9.3 Sak om honorar og godtgjøring 


Her finner du årsmøtedokumentene: 
Sak 3:  Styrets beretning
Sak 4: Styrets forslag til handlingsplan
Sak 4:  Årsrapport for 2019
Sak 4:  Oppsummering fra strategisamling i Trondheim
Sak 5, 6, 7 og 8:  Valgkomiteens innstilling
Sak 9.1 og 9.2: Mottatt sak til pkt. 9.1 og 9.2 på dagsorden.
Sak 9.3: Honorar og annen godtgjørelse 

Her finner du JF-Privats vedtekter.

 
Kursnummer 2020963