Juristforum: Med Svalbard i 100 år - Hvor suverene er vi?

Rettshistorisk forening og Juristforbundet inviterer til Juristforum om Svalbard-traktaten som ble inngått etter første verdenskrig og undertegnet i 1920.

Foredragsholder for forumet 6. november er Geir Ulfstein.

Velkommen!

Tid
Start: 06.11 kl. 18:00
Slutt: 06.11 kl. 19:45
 
Sted
JUS Lab
Kr. Augustgt. 9, 0164 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
04.11 kl. 22:00
Svalbard-traktaten

Norge var som kjent nøytralt, men den norske marinen leverte så mange tjenester for de allierte at stormaktene fant det naturlig å gi Norge overhøyhet over øygruppen. Likevel med lik rett for alle nasjoner som undertegnet traktaten til å drive næringsvirksomhet der.

I vår tid har flere spørsmål dukket opp med hensyn til territorialfarvann, kontinentalsokkel og økonomisk sone. Samt – og ikke minst – vi er medlemmer av NATO, så spørsmålet om den militærstrategiske betydningen er også tema i dagens verden. Så har etterhvert kineserne meldt seg på med sine interesser.

Kort om foreleseren

Geir Ulfstein, kan opplyses at han er professor ved Institutt for offentlig rett – det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Han har arbeidet mye med menneskerettigheter og folkerett og deltatt som forfatter i mye litteratur i tilknytning til dette. Han er for tiden direktør ved Senter for menneskerettigheter. Ulfstein har i media nylig kommentert Barentshav-traktaten og i år kommentert kinesernes nye interesse for Svalbard.

Praktisk informasjon

Servering: Salat Bowl, smoothie & energibar/-kuler
Målgruppe for forumet: Åpent for alle

De som er medlem i Rettshistorisk forening må skrive det i kommentarfeltet ved påmelding. 

Juristenes Utdanningssenter (JUS) betaler honorar til foreleser.

Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.

Kursnummer: 2019970