Slik lykkes du med jobbintervju

Publisert 28.10.2019

Foto: iStock/vadimguzhva

Hvis du skal på intervju, betyr det at du har lykkes med jobbsøknaden din. Du er aktuell for jobben. Din potensielle arbeidsgiver ønsker å treffe deg og finne ut om bakgrunnen din og den du er samsvarer med deres ønsker og behov. Du ønsker naturligvis å finne ut mer om jobben og dem også.

Undersøk arbeidsgiver på forhånd

Forbered deg som du ville gjøre til et viktig møte, for det det er i bunn og grunn det et intervju er. Finn ut mest mulig om arbeidsgiver, og søk informasjon på nettet og i eget og andres nettverk.  Vær forberedt på spørsmålet «Hva vet du om oss?». I tillegg til din faglige dyktighet og hvordan du er, vil de legge merke til om du virker interessert og engasjert. Prøv å se behovene fra intervjuers/arbeidsgivers perspektiv når du forbereder deg. Hva er viktig for dem når de skal velge? Hva vil være det viktigste for å bli dyktig i den aktuelle jobben?

Øv deg på å fortelle om deg selv

Mange blir overrasket over hvor utfordrende det kan være å fortelle om seg selv på en relevant måte i et intervju. Mange har ikke trent på det, og det er sjelden vi snakker om oss selv på akkurat den måten. De fleste intervjuer starter med noe sånt som «Kan du fortelle litt om deg selv?» Allerede da konstaterer mange hvor lett det er å snakke seg litt bort. Ha fokus på det du tror er viktig for dem. Bruk gjerne CV’en din som utgangspunkt, og fremhev det du mener er mest relevant for stillingen du har søkt på.

De er på jakt etter en ny kollega, så de må også like deg og tenke at du vil trives hos dem. Vær deg selv, og helst den beste utgaven. De har jo allerede rimelig god tro på at du vil være i stand til å fylle stillingen basert på det de vet ut i fra CV, søknad og annen informasjon. Forvent likevel ikke at de har full oversikt. Du må utdype og fremheve hva du kan og hva du er god til. De vil ha trygghet for at du kan gjøre det de har behov for, at du virkelig ønsker å gjøre det og at du vil tilføre arbeidsplassen noe positivt.

Bruk eksempler til å vise hva du kan levere

Kan du fortelle dem om problemstillinger du har håndtert tidligere? Hvordan løste du dem og hva lærte du? Har du beskrevet deg selv med noen adjektiver i CV eller søknad? Da bør du ha eksempler på situasjoner der disse egenskapene hjalp deg med å løse en oppgave eller et problem.

Hvorfor skal vi ansette deg?

Du får gjerne spørsmål om hva som er dine sterke sider og om hvor du har forbedringspotensial. Et tips er å spørre en som kjenner deg godt, gjerne en god kollega, slik at du får reflektert litt rundt disse spørsmålene.

«Hvorfor skal vi tilby deg denne jobben? Hvordan vil du løse oppgavene? Hva gjør deg til en verdifull medarbeider?» Dette er eksempler spørsmål som gir deg fine muligheter til å fortelle om de sterke sidene dine og potensialet ditt.

Hva med spørsmål som «Hvorfor ønsker du å slutte i jobben du har i dag?»  Eller «Har du noen gang vært i en konflikt på jobben?»

Alt du forteller i et intervju skal være sant. At du er ærlig betyr imidlertid ikke at du må dele alt i detalj. En arbeidsgiver er interessert i å få vite litt om hvordan du er og hvordan du tenker. Spør deg selv hva som er relevant for dem. Tenk igjennom på forhånd hvordan du vil svare på slike spørsmål og hvor grensene dine går.

Gi gjerne uttrykk for at du er interessert i stillingen, selv om du kanskje tenker at det er en selvfølge. I tillegg til faglige forutsetninger, utviklingspotensial og hvem du er som person, vil det være viktig for intervjuer å finne en som er motivert for jobben. Vær tydelig!

Forbered hva du selv ønsker å få vite om arbeidsplassen

Du skal også finne ut om dette er en riktig arbeidsplass for deg. En måte å finne ut mer om dette på, er å stille noen åpne spørsmål til intervjuer: «Hvordan vil dere beskrive arbeidsmiljøet i avdelingen?» «Hva mener dere vil være den største utfordringen for den som får jobben?» Legg merke til hvordan de velger å svare på spørsmålene dine, ikke bare hva de svarer. At du har forberedt slike spørsmål, vil de ta som et tegn på at du er engasjert og interessert. Sannheten er likevel at du aldri kan vite helt sikkert hvordan det vil bli – du vil alltid oppdage både positive og negative faktorer i ettertid. 

Under forberedelsene kan det være bra å bestemme seg for at dette er en potensiell drømmejobb. Du kan ha mye å vinne på å legge tvil og motforestillinger litt til side. Du trenger uansett også mer informasjon før du vet om dette er din nye jobb. Er du skeptisk i intervjuet, synker mulighetene for at de velger deg. Du skal jo først bestemme deg når du har fått et tilbud.

  1. Du kan aldri være for godt forberedt til et jobbintervju.
  2. Les relevant informasjon som årsrapport, nettsider og spør deg for.
  3. Øv deg på å fortelle om deg selv på en relevant måte. Hva er viktig for dem?
  4. Tenk gjennom hva du vil svare på typiske intervjuspørsmål.
  5. Ta med deg utlysningsteksten, CV, søknad og egne notater i intervjuet.
  6. Send gjerne en e-post dagen etter og takk for intervjuet.
  7. Spør avslutningsvis om når og hvordan du kan forvente å få tilbakemelding. Da vet du når du selv evt. kan følge opp.
  8. Husk å kle deg pent og nøytralt. Er du usikker på hva som er vanlig antrekk, ring sentralbordet og spør. Du skal ikke bli husket for klærne, men for hvordan du kan utføre oppgaven.