Nettverksbygging er viktig for karrieren

av Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver

Ordet nettverksbygging har mange sterke meninger om. Noen assosierer nettverk med lukkede eksklusive, ressurssterke og ekskluderende miljøer der man innad hjelper hverandre betingelsesløst med å oppnå fordeler. De aller fleste nettverk fungerer heldigvis ikke på den måten.

Mange sier at de ikke liker nettverksbygging. Det føles unaturlig, mest fordi de ikke vet helt hvordan eller helt ser poenget. For en del er terskelen blitt lavere gjennom bruk av sosiale medier. Nå deler vi lett fagstoff på nettet, gratulerer hverandre med dagen og med ny jobb, og generelt gir hverandre en klapp på skulderen. Det er bra. Prinsippene er egentlig de samme, og det handler om å dele informasjon. 

Det handler også om å ta initiativ – og ikke tenke for mye på hva du vil få igjen for innsatsen. 

Både gi og få

Sosiale og profesjonelle nettverk og nettverksbygging har alltid eksistert i mer eller mindre organiserte former. Vi mennesker rådfører oss med hverandre og hjelper hverandre. Et viktig utgangspunkt er å ha fokus på hva du kan gjøre for andre med dine ressurser. Vær på tilbudssiden. Har du lest en interessant artikkel, spør deg selv hvem andre du vet om som kan ha glede av den, og del videre. Resultatene og verdien materialiserer seg etter hvert.
Det er du selv som må ta initiativet til å få nye kontakter. Den bevisste eller ubevisste uroen for å bli avvist må du holde tilbake. Den er naturlig og ubehaglig, men ikke farlig. Si til deg selv at de aller fleste mennesker opplever det som positivt at andre vil dele noe med dem. Hvis ikke, er det ikke ditt problem. 

Undersøkelser viser at det ofte er fjerne bekjente, eller nettverket til ditt nettverk, som kan hjelpe deg med informasjonen du behøver. Det betyr at du også kan dele med mennesker du nesten ikke kjenner. Det er ikke merkelig eller påtrengende, det er bra og raust – og det er nettverksbygging. Ta vare på relasjoner og vær åpen for nye kontakter. Det kan bidra til økt kompetanse og nye muligheter. Dette har alltid vært viktig, men i dagens arbeidsliv er det blitt en ettertraktet kompetanse å ha i tillegg til det å være faglig dyktig.

«De viktigste fordelene ved nettverksbygging er at du kan hjelpe andre rundt deg og få hjelp i retur når du en dag trenger det. Du får tilgang på informasjon raskere og enklere enn de fleste andre. Det gjør at du kan gjøre jobben din raskere og enklere», har en dreven nettverksbygger uttalt. Det er godt oppsummert.

Utvid nettverket

«Jeg har ikke noe nettverk», hører jeg noen ganger. Alle har et nettverk, både sosialt og sikkert også faglig. Det varierer veldig hvor bevisst man er nettverket sitt og hvordan man omtaler det.

Du synes kanskje at du ikke har tid til å nettverke, men det er lettere og mindre tidkrevende enn du tror. Det handler om å dytte seg selv litt ut av egne rutiner og egen komfortsone. Det er lett å tenke at de mest utadvendte har store fordeler, men å lytte kan være vel så verdifullt som å prate (om seg) selv. De fleste bør trene litt på dette. Noen åpne spørsmål til den du innleder kontakt med vil ofte være det som skal til, og litt ekte interesse for svaret er en god start. Eksempler er «hvordan begynte du å jobbe med det du gjør nå?» og/eller «hva jobber du med (akkurat nå)?». Alle liker at noen lytter. 

Nettverksbygging behøver ikke å være tidkrevende. En ny kontakt eller en 30 minutters økt i uken kan være oppnåelige mål. Ha nettverksbygging på timeplanen din og tenk på det som en del av din egen kompetanseutvikling.

Jobbmarked

En viktig sekundær effekt er at bred kontakt gir nye muligheter. Hvis vi ser bort fra stillingsmarkedet i offentlig sektor, vet vi at godt over 50%av alle ledige stillinger sies og ikke blir annonsert på tradisjonelt vis. Det innebærer (satt på spissen) at du kan være veldig godt kvalifisert for en stilling, men hvis ingen vet om deg og kompetansen din, så forblir du en godt bevart hemmelighet. 

Kanskje det er på tide å ta din egen nettverksbygging et steg videre? Hvem vet hva det kan føre til?

Råd for nettverksbygging:

  • Tenk langsiktig. Tilliten og relasjonene bygges over tid.
  • Ha hele tiden fokus på hva du kan bidra med, ta initiativ og del.
  • Sett av tid og prioriter, litt er bedre enn ingenting.
  • By på den beste utgaven av deg selv.
  • Se på nettverket ditt som en forlengelse av egen kompetanse (som naturligvis også må vedlikeholdes og oppdateres).
  • Vær en god lytter, og vis interesse for andre,
  • Bruk sosiale medier og verktøy som LinkedIn i tillegg til meldinger, mail og møter.
  • Spør gjerne andre om råd, tips og hjelp.