Når er det for sent å endre kurs i karrieren?

Publisert 26.11.2018 av Inger-Christine Lindstrøm
Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver, portrett
Karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm
I noen av samtalene jeg har med Juristforbundets medlemmer kommer spørsmålet opp: «Jeg vil gjerne jobbe med noe annet enn det jeg gjør i dag. Hva må jeg gjøre?»» Når er det for sent å få til en endring?»

De som er veldig tidlig i karrieren engster seg lett for å male seg inn i et hjørne rent faglig, allerede etter et år eller to med de samme oppgavene.
Hva som er «lenge» er ofte en subjektiv opplevelse. Det er rom for både fordypning og endring i løpet av de rundt førti årene mange bidrar i arbeidslivet. Har du jobbet veldig lenge innenfor et og samme fagområde? Kanskje du også har jobbet veldig lenge hos samme arbeidsgiver? 

Spør deg selv om hva som er grunnen til at en forandring i karrieren er viktig for deg? I noen tilfeller kan trangen til noe nytt i jobbsituasjon og karrieren handle om et generelt ønske om forandring i livet. Finn ut hva som er din motivasjon. Ønsker du deg i hovedsak bort fra jobben du har, eller er det slik at det er noe du ønsker deg til? Hvor mye endring ønsker du og behøver du?
Kan du starte opp endringen du behøver mens du er i den jobben du har i dag?

Utvikling er viktig

Noen opplever det som et dilemma at det er viktig å ha spisskompetanse og bli ekspert, men at ekspertise innenfor et eller flere områder kan stå litt i veien når en ønsker om forandring og nye oppgaver.

Det at du har jobbet lenge med det samme er ingen garanti for å bli ekspert. Hvis du har gjort akkurat de samme oppgavene hvert år i ti år, har du da ti års erfaring eller ett års erfaring? Utvikling er viktig.

Leser en stillingsannonser for ledige juristjobber er det lett å tenke at en ikke har noen av de kvalifikasjonene som er ønsket av en ny arbeidsgiver fordi en er spesialisert innen det man jobber med i dag.  

Jeg erfarer som karriereveileder at mange som ønsker forandring går rett på oppgaven med å lete etter utlyste stillinger og søke på jobber som er veldig forskjellige fra den de har i dag. Det lykkes for noen. I mange tilfeller blir det avslag på avslag, som igjen blir argumenter for «at det ikke går» eller at «det er for sent».

Mitt råd er å gjerne starte med å lese stillingsannonser som inspirasjon for dine egne endringsplaner. Undersøk grundig hva arbeidsgiver ser etter før du søker. Som regel behøver du mer informasjon enn den du finner i utlysningsteksten. Vil du du bytte bransje eller fagområde må du være godt forberedt.

Tenk bredt

Mange tenker litt snevert på hva kompetansen deres består av. Poenget med å tenke bredere er at mye av det du allerede har kan være helt eller delvis overførbare ferdigheter når du ønsker deg et skift i karrieren din. Det er kunnskap, erfaring, resultater og ditt bidrag til helheten, motivasjon og potensiale ditt som åpner muligheter fremover. Disse faktorene bør du selv ha et bevisst forhold til for å øke mulighetene for at andre også ser overføringsverdien.

Eksempler på erfaringer som kan ha stor overføringsverdi er saksbehandling, compliance, prosjektarbeid, omstillinger, forhandlinger, verv som tillitsvalgt og annet frivillig arbeid, ledelse, internasjonal erfaring, språk, digitale ferdigheter, formidlings- og kommunikasjonsferdigheter mm

Et faglig nettverk vil også være viktig. Først og fremst fordi det er en viktig kilde til informasjon og kunnskap. Samtidig kan nettverket ditt eksponere deg for nye muligheter i karrieren din. Hva har du som andre kan ha nytte av? Del kunnskap og hjelp andre på veien. 

Det er lett og ikke se bredden og dybden i sin egen kunnskap og erfaring. Det er vanlig å mangle trening i å sette ord på å hva en kan, og kunne gi poengterte skriftlige og muntlige beskrivelser (gjerne med konkrete eksempler). Dette kan en med fordel trene på og synliggjøre i cv’en. Mange forveksler disse beskrivelsene med «å skryte av seg selv». Det skal det ikke være (for du skal ikke overdrive) Min erfaring er at det er større risiko for at det blir det motsatte. Du er helt avhengig av å være bevisst dine egne ressurser for at andre lettere skal se dem.

Vet du hva som kreves?

Et annet spørsmål du bør stille deg selv om du ønsker et karriereskift er om du vet nok om hva det vil kreve av deg. Har du en plan? Det vil innebære både innsats og tid. Hva må til? Skal du ta på deg nye oppgaver i nåværende jobb som en start? Skal du sette i gang med kurs og etterutdanning innenfor et nytt fagområde? Skal du oppsøke fagmiljøer som du ønsker å være en del av, delta på frokostseminarer og andre arrangementer? Ta på deg et verv?

Finne en samtalepartner/mentor som jobber med det du kunne tenke deg å jobbe i fremtiden for å få inspirasjon og informasjon om hva som må til? Lese faglitteratur? Du må antakelig ut av komfortsonen din om du ønsker en forandring, og investere tid og innsats.

Når det for sent?

Det er generelt aldri for sent å utvikle seg, lære nytt eller overraske seg selv og omgivelsene. Bruker du alder eller andre fakta som argument eller unnskyldning stopper du deg selv unødvendig. Det er 20 yrkesaktive år mellom 50 og 70. I stedet for å si «det er ikke noe poeng å prøve fordi ...» Prøv heller «Jeg vil utfordre meg selv, uansett kommer jeg til å få inspirasjon, impulser og påfyll. Mulighetene er der selv om jeg ikke ser dem helt, jeg har bare ikke skaffet meg oversikt ennå»

Det at du kan dokumentere at du tar initiativ for å lære deg nye ferdigheter og fag vil vise at du har potensiale og vilje til å utvikle deg. Det er viktig for deg og dine arbeidsgivere og samarbeidspartnere, og noe fremtidens arbeidsliv er helt avhengig av at vi gjør.

  • Grip muligheter når de kommer
  • Skaff deg informasjon om hva som må til, oppsøk personer og fagmiljøer
  • Legg en plan og vær aktiv
  • Fyll på med oppdatert kompetanse
  • Jobb med cv’en din slik at det blir tydeligere hva du kan og hva du vil, ikke bare hva du har gjort
  • Bestill en individuell samtale på Juristforbundets Karrieretelefon for veiledning og inspirasjon
  • Endringer kan ta tid og kreve innsats