HULL i CV’en?

Publisert 07.02.2024
Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver, portrett
Inger-Christine LIndstrøm, karriererådgiver

Har du såkalte hull i Cv’en din? Perioder der du har vært ute av arbeidslivet? Vi vet at arbeidsgivere og de som rekrutterer legger merke til såkalte «huller i Cv’en», og at disse kan føre til at du ikke kommer på intervju. De som skal ansette vil ha mest mulig informasjon om deg. Samtidig kan noe av denne informasjonen gjøre dem usikre. Hva gjør du da?

Uforklarlige hull i en CV skaper usikkerhet, og dermed kan man havner i nei-bunken. Eksempler på hull i CV-en er mange. Sykdom og helseproblemer (egen eller andres), utvidet permisjon i forbindelse med fødsler, ute av lønnet arbeid for å følge partner med jobb i utlandet, administrere familielivet på heltid eller lignende. Noen tar et friår for å dyrke interesser eller studere «noe helt annet», reise, skrive, utforske osv. Eller kanskje har du erfart å miste jobben uventet som følge av nedbemanning eller andre forhold?

Uansett hva som er årsaken, må man ha tenkt ut hvordan og når en skal fortelle om hullet i cv’en – din mulige nye arbeidsgiver vil høyst sannsynlig interessere seg for dem.
Det kommer til å gå fint! Jo tryggere du er på din egen cv-historie (også de såkalte hullene) desto tryggere blir også andre på at alt er ok nå. Dette gjelder stort sett uansett årsak.

Hva kan du gjøre?

Det du selv tror er negativt på CV’en din er ikke alltid det for en arbeidsgiver. Har du for eksempel brukt lengre tid på studiet enn vanlig og tenker at arbeidsgivere vil reagere negativt på det? Forklar hvorfor. Kort og uten detaljer. Hadde du mange verv i studietiden? Jobbet mye ved siden av studiene? Tok en pause? Reiste? Hadde omsorgspermisjon? Gjorde noe helt annet?

Du må naturligvis aldri lyve, men du behøver ikke å komme med detaljer.
Dere kan eventuelt snakke nærmere om det i jobbintervjuet. Det du selv tror er et hull i CV kan noen arbeidsgivere se på som god livserfaring.

«Ute av arbeidslivet»

Har du en lengre periode der du har vært ute av arbeidslivet, kan det i første omgang være tilstrekkelig at du skriver det som det er «ute av arbeidslivet» i den aktuelle tidsperioden. (Jeg har også sett en CV med budskapet «Out Fishing» som en humoristisk måte omtale en pause på).

«Ute av arbeidslivet» er både sant og riktig også dersom årsaken er egen sykdom. Arbeidsgiver vil da forstå at det dreier seg om personlige grunner, og at du ikke er redd for å snakke nærmere om det. Når dere da er sammen i et intervju vil det være lettere å ordlegge seg slik at det blir tydelig at dette er en tilbakelagt historie nå, og at arbeidsgiver ikke behøver å være usikker på deg.

Tenk gjennom på forhånd hvordan du vil presentere historien.
Arbeidsgiver kan ikke og skal ikke spørre for mye om akkurat dette, men de vil være opptatt av det. Måten du ordlegger deg på kan derfor få stor betydning for hvordan de vurderer deg og håndterer den mulige usikkerheten de kanskje har. Innhold i CV og søknad skal gjøre at du kommer i intervju. Fremhev kompetansen din. Du øker mulighetene for å bli kalt inn til dette intervjuet hvis du er åpen og ærlig på en generell måte som i eksempelet ovenfor.

Hull som nyttig erfaring

Du kan også vurdere å ringe kontaktpersonen for stillingen du søker på og presentere muntlig hva «hullet i cv’en» din handler om. Da bør du ha tenkt nøye gjennom hva og hvordan du vil legge frem tema. En slik samtale kan sørge for at du ikke havner i nei-bunken (forutsatt at du er kvalifisert for jobben du søker på)
Kan det du gjorde mens du ikke var i lønnet arbeid presenteres på en måte som gjør det til nyttig erfaring også i en arbeidssituasjon?
Har du selv reflektert, notert deg og satt ord på hva det du gjorde innebar for din utvikling?

Har du i en periode vært «administrerende direktør» i hjemmet har du kanskje fått trent både administrative ferdigheter, tålmodighet og evne til improvisasjon? Har du vært ute og reist har du kanskje fått økt din selvstendighet og din evne til å ta ansvar og initiativ? Har du vært syk har du kanskje erfart at du har fått økt utholdenhet, og tro på at du sammen med andre kan jobbe deg gjennom det meste?

Bli trygg på egen historie

Dersom du ikke lykkes eller synes det tar mye tid og krefter er det meget sannsynlig at du ikke har møtt den riktige arbeidsgiveren ennå. Det kan også være at du må gjøre litt mer arbeid for å bli tryggere på din egen historie og måten du presenterer den og din kompetanse på. (Ja, også må du naturligvis søke på «de riktige jobbene» som du er noe lunde kvalifisert for).

Hold gjerne referansene dine oppdatert og informert underveis når du søker jobber. Det gjelder uansett om du har «huller i CV’en eller ikke.
Det er den du er nå (og fremover) din nye arbeidsgiver er aller mest opptatt av. Arbeidsgivere flest vil være opptatt av mest mulig trygghet når de skal finne den riktige personen til å gjøre jobben hos dem. Du kan hjelpe dem med å se at det er deg, din CV, din kompetanse og dine erfaringer kan være akkurat det de ser etter.