Er du misfornøyd med jobben din?

Publisert 26.11.2018 av Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver
Foto: iStock/Fizkes
Den følelsen har nok mange kjent på en eller mange ganger. Det kan være mange grunner til det. Både veldig gode grunner, middels gode forståelige grunner og alle de andre grunnene.

I karrieresamtaler med jurister som forteller at de er «lei av jobben», pleier jeg å foreslå at vi prøver å finne ut litt mer om hva som er «bra med jobben». Merkelig? Ja, kanskje litt. Poenget med denne øvelsen er å få oversikt over det en er fornøyd med og setter pris på, for deretter å sette ord på hva en savner eller ikke setter pris på.

Beskriv problemet

Ofte tar faktorene en ikke er fornøyd med uforholdsmessig stor plass i tankene. Noen ganger så mye at en har lett for å overse eller «glemme» det som er bra. Derfor er det nyttig med en liten analyse. Faktisk kan en skriftlig pro/contra med «jobben jeg har i dag» som overskrift være en nyttig øvelse også.
Hvordan ser bildet ut når du har skrevet ned setninger der du beskriver problemet? Hvor omfattende er det? Er det sannsynlig at du kan påvirke situasjonen på noen måte? Hvor lenge har du opplevd det på denne måten?

Trivsel på jobben er viktig. Det skal vi ta på alvor. Noen ganger er det å bestemme seg for å bytte jobb den eneste gode løsningen, men ikke alltid. Det er naturlig å være litt uinspirert innimellom.

Hva er grunnen til misnøyen?

Hva er det som gjør jurister (og ikke-jurister for den saks skyld) misfornøyde med jobben? Listen er på ingen måte uttømmende, men her er noen smakebiter i litt tilfeldig rekkefølge:

  • Kjedelige arbeidsoppgaver
  • Savner faglig utvikling
  • Misfornøyd med leder
  • En eller flere irriterende kollegaer
  • Alt for stort arbeidspress/stress
  • Misfornøyd med lønn

Det kan også handle om faktorer som for lang reisevei, eller at jobben ikke lenger lar seg kombinere så godt med familiesituasjonen.
Det er absolutt ikke noe galt med å bytte jobb dersom en er ferdig med og/eller misfornøyd med den en har. Det er allikevel mange gode grunner til sjekke ut potensialet hos nåværende arbeidsgiveren.

Mange jurister er i overkant beskjedne når det kommer til å sette ord på ambisjonen sine og bidraget sitt. Det er lett å innbille seg at ledere er tankelesere og «burde skjønne». Ta ikke det for gitt. Forbered deg, sett ord på ønskene dine. Vær åpen for dialog. Det ligger ofte et stort potensiale i det å ta noen initiativer. For eksempel til en samtale med lederen din. Forvent ikke at du får umiddelbare resultater, så følg opp.

Noen ganger vil det være nyttig å ta en kort oppsummering for seg selv etter jobb hver dag:

  • Hva er jeg fornøyd med at jeg fikk gjennomført i dag?
  • Dette satte jeg pris på i dag:
  • Hva lærte jeg i dag?

Vær konkret

Prøv å unngå «å kose med misnøyen». Vær heller konkret med hensyn til hva som er problemet, og tenk ut en mulig måte å påvirke situasjonen i positiv retning. Et jobbskifte tar gjerne noen måneder. Det er nødvendig med en strategi for å ha det best mulig i den jobben du har mens du jobber med å få et nytt jobbtilbud.

En potensiell ny arbeidsgiver vil forvente en gjennomtenkt positiv beskrivelse av din nåværende jobb og arbeidsgiver dersom de spør. Kompetansen din og innstillingen din er viktig. Er du altfor opptatt av at du «vil bort fra jobben du har» kan det lett skinne igjennom på en mindre heldig måte.
Sørg for at du har trent på å beskrive hva du kan bidra med, og illustrer med noen gode eksempler.

Ta grep og initiativ

Grip nye muligheter når du kjenner at du behøver forandring! Det er ikke sikkert at det er en annen jobb som er den eneste løsningen. Påfyll og utvikling i samspill med arbeidsgiver er det veldig mange ønsker seg. Står karrieren din i stampe akkurat nå så er det midlertidig. Ta grep og initiativ. Lær noe nytt underveis, og minn deg selv på at alle situasjoner er i bevegelse og endring. Noen ganger tar det bare litt mer tid å få til en ønsket utvikling.