Aldri for gammel til å bytte jobb

Publisert 08.04.2024 av Karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm

«Er jeg for gammel til å bytte jobb?» Spørsmålet dukker ofte opp i Karrieretelefonen til Juristforbundet. Svaret er alltid nei! Prosessen med å skaffe seg en ny jobb etter 50 kan noen ganger være krevende, men langt fra umulig. Ta med noen gode tips – og la deg ikke stoppe!

Mange som kontakter Karrieretelefonen, henviser til hvordan jobbskifte for seniorer debatteres i media. De refererer gjerne til noen de kjenner eller har hørt om – og deres problemer med å få ny jobb. Angivelig på grunn av alderen. Det kan noen ganger dreie seg om personer som knapt har fylt 40. Argumentene er naturligvis mange og gode for hvor vanskelig det er for voksne å få seg ny jobb. Jeg utelukker slett ikke at man kan gå glipp av en stilling av aldersrelaterte årsaker, men ikke la denne bekymringen stoppe deg. Det er veldig mange eksempler på at alder ikke er problematisk, og dette gjelder i høyeste grad for mange jurister som har ettertraktet kompetanse.

Seniorer er like forskjellige som folk flest

Realiteten er at det kan være krevende for mange å få den nye jobben de ønsker. Det er også krevende å finne ut hva slags ny jobb man ønsker seg. Det krever innsats og tålmodighet. Dette er noe mange kan skrive under på, uansett aldersgruppe. Jurister i typiske juristjobber vil sannsynligvis være svært attraktive ressurser for sine arbeidsgivere de tjue årene mellom 50 og 70 også.

Vi mennesker generaliserer bevisst eller ubevisst. Konklusjonene vi kommer frem til, stemmer sjelden med virkelighetens mangfold. Når en arbeidsgiver ser gjennom søkerbunken, KAN hen bevisst eller ubevisst sortere bort de eldste søkerne. Noen kan tenke at godt voksne arbeidstakere koster mer og leverer mindre, lærer ikke like fort eller er ikke endringsvillige nok. Synd for de!

Legg en plan for «prosjekt ny jobb»

For deg som ønsker en forandring i arbeidssituasjonen, er det all grunn til å begynne på «prosjekt ny jobb». Sett av tid, og legg en plan. Jeg anbefaler at du starter med å ignorere mulighetene for å bli oversett på grunn av alder. Finn frem til styrkene dine og fremhev dem. Vær forberedt på at det finnes motstand der ute, men la den ikke hindre deg i å jobbe for å oppnå det du ønsker deg. Vær forberedt på at jobbsøking er en jobb som kan kreve utholdenhet og som tar tid.

Still deg selv noen viktige spørsmål: Søker du på de riktige jobbene? Kan du beskrive erfaringene og kvalifikasjonene dine godt nok, gjerne også ønskene du har for din neste jobb? Er du faglig oppdatert? Hvordan vil referansene dine beskrive deg? En ny arbeidsgiver vil vite hva du kan bidra med for dem, og da er det hva du KAN mer enn hva du har gjort før som teller.

Jobbsøking innebærer for de fleste at vi må ut av komfort-sonen. Er det lenge siden du byttet jobb sist og/eller har lite erfaring med det så kan det for mange kjennes nesten umulig. Den følelsen er forståelig, men minn deg selv på de andre gangene du har vært utenfor komfortsonen din og tålt det. All utvikling og endring krever noe av oss. Ja, det krever mot og at du har gode støttespillere med deg på laget. Det krever en del å gå ut av det trygge og vante.

Forberedelser og det å trene på å sette ord på hva en har å by på er ofte veldig uvant, og mange sier at det kjennes som om de «skryter av seg selv» selv når de vet at det stemmer helt det de setter ord på.

Hva kan du og hva vil du?

En del faktorer endrer seg etter hvert som tiden går. Når en har vært i arbeidslivet i 20 år eller mer, har en naturligvis opparbeidet seg mange års erfaring. Arbeidsmarkedet etterspør i hovedsak kompetanse. Det kan være lett å forveksle disse to begrepene, selv om de ofte til en viss grad er sammenfallende. Prøv å dreie fokus mot kompetansen din når du skriver søknad, ikke hvor lang erfaring du har. Vær konkret og fortell hva du kan, gjerne med eksempler. Bruk et aktivt språk der det er naturlig. «Jeg kan og vil» vil oftest vekke mer interesse enn «Jeg hadde».

Sannheten er at det oftest krever en del søknader og tilhørende avslag for å få ny jobb. Dette er noe de aller fleste i alle aldersgrupper og yrkesgrupper opplever. Legg inn tilstrekkelig med innsats, søk råd og vær utholdende!

Noen tips:

  • Øv deg på å fortelle andre hva du kan, hvem du er og hva du ønsker deg fremover. Titler du har og har hatt sier ikke nok.
  • Gjør best mulig forarbeid før du søker jobber
  • Se de digitale karrierekursene til Juristforbundet for tips og inspirasjon!
  • Be andre om hjelp. En som kjenner deg godt og/eller en karriererådgiver
  • Ha en oppdatert CV OG en profil på LinkedIn
  • Ha en plan for hvordan du ønsker å utvikle deg videre, faglig og personlig.
  • Vær oppmerksom på hva du sier til deg selv og om deg selv. Hvordan vil du at andre skal oppfatte deg?
  • Seniorer får også ny jobb! - Senter for seniorpolitikk