Å være eller ikke være – på LinkedIn

av Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver

Er du på LinkedIn? Har du tenkt på at LinkedIn kan være viktig for deg i jobben og karrieren? Mye tyder på at det smart å vurdere om du er synlig nok som fagperson. Kanskje er din ekspertise, erfaring eller ambisjoner en litt for godt bevart hemmelighet?

En noe eplekjekk rekrutterer sa til meg en gang at «jeg finner alle jeg trenger til mine rekrutteringsoppdrag på LinkedIn. De jeg ikke finner der, finnes ikke, eller er ikke interessante». Påstanden hans er verdt en refleksjon, men LinkedIn handler om mye mer enn jobbsøk.


LinkedIn er mye mer enn en digital visittkortmappe, og mye mer enn bare CV’er på nett. For mange er dette verktøyet også blitt en viktig arena for å pleie og utvide sitt eget profesjonelle nettverk, samt skaffe seg viktig informasjon og innblikk i bransjer og organisasjoner. LinkedIn kan kort beskrives som en sosial nettverksplattform, og er i tillegg blitt et veldig godt verktøy for informasjonssøk.

Noen sier at det ikke lenger er et spørsmål OM vi skal være synlig i sosiale medier, bare et spørsmål om hvor bra vi skal gjøre det der. Denne påstanden er kanskje noe å reflektere over for både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Med over 930 millioner brukere globalt har LinkedIn skapt den største forretningsarenaen i verden. I Norge har 30% av befolkningen over 18 år profil på nettstedet, som utgjør hele 1,3 millioner mennesker. Av disse er 28% kvinner og 32% menn (IPSOS, 2024).

En aktiv og oppdatert LinkedIn-profil kommer gjerne høyt opp i søk på Google. Det er nyttig dersom du ønsker å bli mer synlig som fagperson.

Som karriererådgiver anbefaler jeg alle å opprette en LinkedIn-profil.

 • Tenk på profilen din som ditt profesjonelle «utstillingsvindu».
 • Gjør deg kjent med innstillinger og valg for varslinger, og velg det som passer for deg.
 • Behøver du inspirasjon kan du se på andres profiler. Det er ikke snoking.
 • Du trenger et godt bilde til profilen din, gjerne et som er tatt av en profesjonell fotograf.
 • Legg inn stikkord som beskriver kompetansen din i feltet under navnet ditt sammen med din profesjonelle tittel.
 • Formuler et sammendrag som beskriver dine roller og faglige spesialiteter. Ordene du bruker her (og i feltet under navnet ditt i overskriften) avgjør hvilke søk du kommer opp i.
 • Legg vekt på ansvarsområder og resultater under titlene dine når du arbeider med din LinkedIn-CV.
 • Send invitasjoner (gjør dem gjerne mer personlige enn standardteksten er), og takk ja til invitasjoner du får. Vurder om du skal være en «åpen nettverker» som har lav terskel for å utvide nettverket ditt, eller ha en mer restriktiv linje. Begge strategiene har både fordeler og ulemper.
 • Søk opp organisasjoner og bedrifter du er interessert i og følg dem.
 • Finn frem til faggrupper som kan være interessante for deg og delta.
 • Vær raus og relevant! Del artikler, seminarinvitasjoner, stillingsannonser, skriv et blogginnlegg og anerkjenn andres kompetanse
 • Du kan også sende private meldinger via LinkedIn, og opprette lukkede grupper om du ønsker det

Tenker du at dette vil ta for mye tid, selv om du tenker at det kan være nyttig? Jeg foreslår at du setter av 15 minutter en gang eller to i uken. Alternativt 5 – 10 minutter hver dag. Arbeid med profilen din over tid. Den behøver ikke å være komplett eller perfekt for å fungere godt.