Universitetsforlaget

Briller oppå bøker
Foto: iStock.com/elenaleonova

Hold deg faglig à jour med juridiske fagtidsskrifter! Du får 20 % rabatt på juridiske tidsskrifter fra Universitetsforlaget.

Tidsskriftene holder et høyt faglig nivå, retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere. Tilbudet er begrenset til papirabonnement og gjelder for privatpersoner.

Følgende tidsskrifter inngår i ordningen:

    Ord. pris      Medl.pris 
Tidsskrift for rettsvitenskap   1299,-   1039,-
Lov og Rett   1889,-   1511,-
Arbeidsrett   1079,-   863,-
Jussens Venner   1359,-   1087,-
Skatterett     1599,-   1279,-
Praktisk økonomi & finans   1699,-   1359,-
Tidsskrift for Strafferett     1339,-   1071,-
Tidsskrift for Eiendomsrett    1619,-   1295,-
Tidsskrift for Forretningsjus   1629,-   1303,-
Tidsskrift Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål   1339,-   1071,-
Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett    1339,-   1071,-
Kart og Plan   919,-   735,-

Hvordan abonnere? 

Send e-post med ønsket tidsskrift til journals@universitetsforlaget.no
Husk å oppgi navn, fakturaadresse og at du er medlem i Juristforbundet. Abonnementet varer i ett år om gangen, og løper til du sier det opp. På www.idunn.no/jus finner du mer informasjon om tidsskriftene som inngår i medlemstilbudet.