27
JUN14
Aktuelt
Sammenheng mellom lønn og turnover
I Norge sier politijuristene opp etter fire år, iblant midt i en sak, og legger stein til byrden for ofrene, melder Dag og Tid.
Lønningene i politiet er for lave til å holde på juristene. – Gjennomtrekken skaper problemer for straffeforfølgelsen, sier Politijuristene.
Les mer
27
JUN14
Aktuelt
Politijuristene: Må få flere folk
Regjeringen vil innføre hurtigdomstoler for mindre alvorlige forbrytelser, men politijuristene mener at dagens tempo er mer enn nok for dem, melder Klassekampen.
– Politijuristene er altfor få til å gjennomføre justisministerens planer om hurtigdommer, sier Politijuristenes leder, Sverre Bromander, til avisen.
Les mer
25
JUN14
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen 2014
Ytringsfrihet, rettsstat, likestilling og politiets legitimitet står på agendaen for Rettssikkerhetskonferansen 2014. Spennende bidragsytere kommer med tydelige meninger – og Juristforbundet deler ut Rettssikkerhetsprisen til noen som har arbeidet iherdig for rettssikkerhet. Sett av 17. september for årets konferanse!
Les mer
18
JUN14
Meninger
Arbeidstidsreglene er fleksible nok
Rambøll-rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet forteller om omfattende unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i både offentlig og privat sektor. Det hevdes fra flere hold at regelverket derfor bør gjøres mer fleksibelt. Juristforbundet mener det ikke er nødvendig å endre Arbeidsmiljøloven. Den gir allerede den fleksibilitet og tilrettelegging som kreves for et moderne arbeids- og familieliv.
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Tjener nyutdannede jurister dårligere enn andre med mastergrad?
Nyutdannede jurister kommer ut med relativt lav begynnerlønn i NIFUs siste kandidatundersøkelse som bl.a. kartlegger yrkesstatus og lønn ca 6 måneder etter eksamen. Hvordan er mulighetene på sikt?
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Dommerforeningen protesterer på suspensjon i Guatemala
Den norske Dommerforening reagerer sterkt på suspensjonen av en dommer i Guatemala, der foreningen har et prosjekt for å styrke rettsvesenet. Dommerforeningen mener suspensjonen, dersom den medfører riktighet, strider mot prinsippet om dommeres uavhengighet og har avgitt en protest.
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Steinfeldt om den russiske rettsstaten
NRKs legendariske Moskva-korrespondent og forfatter Hans-Wilhelm Steinfeldt kommer til Rettssikkerhetskonferansen 17. september for å snakke om utviklingen av den russiske rettsstaten under Putin. Han følger utviklingen i det østlige Europa på nært hold og med fare for egen sikkerhet, noe som vil gjøre hans foredrag dagsaktuelt.
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Redning for rettshjelp i Finnmark
To år på rad har Juristforbundet kastet seg inn i kampen for å redde Rettshjelpskontoret Indre Finnmark som sto i fare for å bli nedlagt da myndighetene ville stoppe den økonomiske støtten. Etter en fornyet vurdering og pågående dialog med Sametinget har Justis- og beredskapsdepartementet snudd og likevel gitt et driftstilskudd for 2014.
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Kamp mot midlertidige stillinger
Fast ansettelse skaper trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Samtidig er det ikke dokumentert at utvidet adgang til bruk av midlertidig stillinger vil gi noen økt sysselsettingseffekt. Juristforbundets hovedstyre opprettholder derfor sitt syn på midlertidige stillinger og vil ikke ha noen oppmykning av dagens regelverk.
Les mer
17
JUN14
Aktuelt
Luke Harding til JuristKongress
Luke Harding er journalisten som avslørte Edward Snowden-saken i den britiske avisen The Guardian og som har skrevet boken «The Snowden Files». Han holder åpningsforedraget på JuristKongress 20. november.
Les mer

Seksjoner og foreninger

Hva skjer?

Juristkontakt.no