01
JAN01
Aktuelt
Tyrkiske dommere knebles
2700 tyrkiske dommere skal være avsatt etter den mislykkede statskuppet. Den norske Dommerforening har sammen med dommerforeningen i Danmark gått ut med krav om at den tyrkiske regjeringen respekterer dommernes uavhengighet og slutter å avsette dommere som ikke er regimevennlige. Juristforbundet støtter fullt ut disse kravene.
Les mer
10
JUL16
Aktuelt
Juristforbundet søker rådgiver lønn og arbeidsliv
Juristforbundets sekretariat har behov for å forsterke staben ytterligere på lønns- og arbeidslivsområdet og søker etter en dyktig rådgiver som har lyst til å jobbe med kollektiv arbeidsrett, forhandlinger, opplæring av tillitsvalgte og mange andre spennende oppgaver.
Les mer
03
JUL16
Aktuelt
Hovedtariffavtalene i staten 2016-2018
Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. Avtalene gjelder fra 1. mai 2016 til 30. april 2018
Les mer
21
JUN16
Aktuelt
Hvordan vil du at Juristforbundet skal styres?
Representantskapet i Juristforbundet nedsatte i november 2014 et organisasjonsutvalg for å vurdere forbundets oppbygning og ledelse. Utvalgets rapport ble avgitt 20. juni, men vil først bli endelig behandlet i november 2016. Før dette ønsker hovedstyret å høre medlemmenes syn på forslagene.
Les mer
20
JUN16
Aktuelt
En tid for solidaritet
Denne uken arrangeres Oslo Pride med hovedtema solidaritet. I år, mer enn noen gang før, ønsker Juristforbundet å støtte LHBTI-miljøets kamp for å kunne leve som den man er uten å bli utsatt for diskriminering og forfølgelse.
Vi ser frem til en flott markering av mangfold, toleranse og kjærlighet i alle former og farger!
Curt A. Lier, president Juristforbundet
Les mer
20
JUN16
Aktuelt
65,3 millioner på flukt
Dette er det dystre hovedtallet fra rapporten som FNs høykommissær for flyktninger offentliggjorde i dag. Økningen i løpet av 2015 er på hele 5,8 millioner. 40,8 millioner av disse er fordrevet innenfor sitt eget land.
Les mer
17
JUN16
Aktuelt
Utbetalt for mye i lønn?
Mange arbeidsavtaler har et punkt om at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn, bonus, feriepenger eller andre godtgjørelser når du har fått utbetalt for mye.
– Arbeidsgiver bør vise fleksibilitet når det gjelder både beløp og lengden for tilbakebetaling, sier Juristforbundets advokat Arild Jebens til Din Side.
Les mer
14
JUN16
Aktuelt
Terrorpakker og overvåkning – behov for oversikt og jevnlig evaluering
I juni vedtok Stortinget den femte antiterrorpakken siden 2002. Som følge av mange små og store endringer, blir lovgivningen fragmentert og uoversiktlig. Hva betyr endringen for Norge, virker endringene etter sin hensikt, har vi oversikt over helhetsbildet og kan noen av lovene oppheves fordi de de er utdaterte?
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen 2016: En hel dag med faglig påfyll
Staten som motpart og vold mot dommere i Guatemala. Kvaliteten på bevis – og Rettssikkerhetsprisen. Tapt barndom og klimaflyktningers manglende rettssikkerhet. Nye politimetoder og personvern. Rettssikkerhetskonferansen 27. september dekker et bredt spekter av temaer.
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i staten: Gjenstår 2,3 prosent lokalt for våre medlemmer
Mange lurer på hvordan ordningen med to tariffavtaler i staten slår ut. Det er viktig å være klar over at de 2,3 prosentene som skal fordeles lokalt for Juristforbundet og andre Akademiker-foreninger, ikke vises på lønnstabellen.
Les mer
24
NOV16
Hva skjer
JuristKongress 2016: Høstens viktigste møteplass
5 fagspor | 50 forelesere | 12 etterutdanningstimer

– Politikk & arbeidsjus
– Kommune & forvaltning
– Personvern & teknologi
– Næring & miljø
– Ledelse & læring
24.11.2016 - 09:30
25.11.2016 - 15:00
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
Bli med på årets store dugnad!
Lørdag 17. september fra 11 til 14 står engasjerte og dyktige jurister på stands over hele Norge for å svare på juridiske spørsmål fra lokalbefolkningen. Skal du være med i år? Sjekk om din by er påmeldt!
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
Tar opp rettssikkerhet i Arendal
Hele 120 millioner er på flukt fra naturkatastrofer og klimaendringer, dobbelt så mange som flykter fra krig og konflikt. Men de har ingen rettssikkerhet. Politiet får stadig mer avanserte teknologiske metoder for å bekjempe kriminalitet, men går dette utover rettssikkerhet og personvern?
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
– Ferie og ferie, fru Blom!
Ferien er en herlig tid – for mange. Men hva når det ikke blir som du hadde tenkt? Når ferien blir full av stress og mas, logistikk og dårlig stemning? Eller når du ikke har kunnet skru ordentlig av fordi du måtte være tilgjengelig for jobben?
Les mer
13
JUN16
Aktuelt
8 ting du bør vite om reiseforsikring
Uansett om du skal på en kort eller lang reise, er det viktig å ha en god reiseforsikring. De fleste av oss har ikke god nok oversikt over hva som er dekket og hva som ikke er dekket.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no