21
JUN17
Aktuelt
Storberget blir fylkesmann
Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland. Han tiltrer samtidig som de to fylkesmannembetene blir slått sammen 1. januar 2019.
Les mer
14
JUN17
Aktuelt
Halvparten av juristene får jobb før eksamen
49 % av dem som fullførte jusstudiet (master) i 2016, fikk jobb før siste eksamen var avlagt. Omtrent like mange begynte å søke jobb i siste semester av studiet, mens hele 17 % fikk jobb uten å ha søkt. Dette viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer
06
JUN17
Aktuelt
Program for flere kvinnelige partnere
Juristforbundet introduserer ELISE-programmet for å fremme lik fordeling av kvinnelige og mannlige partnere i norske advokatfirmaer. Programmet går fra februar til oktober 2018 og inkluderer en tre dagers samling i London.
Les mer
06
JUN17
Aktuelt
Norge ligger etter med forhandlingsløsninger
Forhandlinger er en undervurdert disiplin innen rettsvitenskapen og kan spare samfunnet og partene for store kostnader. Norge ligger etter mange andre land med både kunnskap og praksis knyttet til forhandlingsteknikk. Nå økes fokuset på forhandlinger også her i landet.
Les mer
07
JUN17
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen: Frihetens rammer - frihetens pris
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
Les mer
08
JUN17
Aktuelt
Hvorfor være medlem?
Hvorfor bør alle jurister være medlem av Juristforbundet? President Curt A. Lier gir i en en fersk filmsnutt et kortfattet svar på spørsmålet - om fordelene både for deg, for juristene som utdanningsgruppe og for hele samfunnet.
Les mer
02
JUN17
Aktuelt
Masterclass om interkulturelle forhandlinger
Et topplag av internasjonale forhandlingseksperter kommer til Oslo 27. juni for å bidra på en masterclass om interkulturelle forhandlinger. Dette skjer i forbindelse med den internasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter (International Negotiation Competition – INC). Juristforbundet er medarrangør.
Les mer
31
MAI17
Aktuelt
Internasjonal forhandlingsfinale i Oslo i juni
150-170 deltakere fra inntil 32 land er ventet til Oslo for finalen i den internasjonale forhandlingskonkurransen for jusstudenter (INC). Finalen foregår i slutten av juni ved Universitetet i Oslo med Juristforbundet som en av arrangørene.
Les mer
31
MAI17
Aktuelt
- Rettssikkerhet er kjerneverdien
– For Juristforbundet er rettssikkerheten kjerneverdien, og ett av de grunnleggende elementer som samfunnet vårt må bygge på, forteller forbundets president Curt A. Lier i et intervju med Akademikerne i anledning hovedorganisasjonens 20 års jubileum.
Les mer
31
MAI17
Aktuelt
Dommerforeningen engasjerer seg internasjonalt
Dommerforeningens leder Ingjerd Thune og nestleder Wiggo Storhaug Larssen deltok på årets møte i Den europeiske dommerforeningen (EAJ). Møtet ble holdt i Chisniau, Moldova 18.-20. mai.
Les mer
24
MAI17
Aktuelt
Oslo kommune: Enighet mellom partene
– Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund