31
AUG16
Aktuelt
International Negotiation Competition for Law Students til Oslo i 2017
«The INC wants to help law students practice negotiating techniques and strategies, develop communication skills, and enhance their problem solving skills.» - Jean Luc Delli, Managing Director of INC 2016.
Les mer
31
AUG16
Aktuelt
Pause i forhandlingene med Virke
Den 23. august kl. 10 var det oppstart for de sentrale forhandlingene av landsoverenskomstene mellom Virke og blant annet Akademiker-foreningene som Juristforbundet er en del av. Hovedutfordringen var et krav fra Virke om endringer i pensjonsordningene i tariffområdet.
Les mer
31
AUG16
Aktuelt
Lovdata får Rettssikkerhetsprisen
Rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund for 2016 går til Stiftelsen Lovdata. Lovdata får prisen for å sikre likhet for loven gjennom bedre og mer kunnskap om rettsregler og praksis, også utenfor juristkretser. Rettssikkerhetsprisen deles ut av H.K.H. Kronprins Haakon under Rettssikkerhetskonferansen 27. september.
Les mer
29
AUG16
Aktuelt
Gatejuristen søker nye frivillige på dagtid og kveldstid
Gatejuristen søker nye frivillige som har lyst og anledning til å jobbe en eller flere dager i uken fra kl. 09.00-16.00. For dem som er ferdig utdannet og som allerede er i jobb, tilbys en turnusordning på kveldstid.
Les mer
18
AUG16
Aktuelt
Arendalsuka: Statssekretæren ga oss støtte
Under debatten om nye politimetoder versus personvern og rettssikkerhet - "Sporing til begjær" - torsdag morgen, tok Juristforbundets president Curt A. Lier opp igjen forbundets forslag om å nedsette et uavhengig, tverrfaglig utvalg for å vurdere overvåkning og tilhørende lovverk i sin helhet. Statssekretær Ove A. Vanebo (FrP) Justis- og beredskapsdepartementet ga sin støtte til forslaget fra sin plass i panelet.
Les mer
18
AUG16
Aktuelt
Arendalsuka: Se vårt debattmøte om klimaflukt
Debattmøtet "På flukt uten sikkerhetsnett" som Juristforbundet holdt tirsdag kveld sammen med Arendalsuka sentralt, Bellona, FOKUS, Redd Barna, NOAS og Røde Kors, kan du se i opptak i sin helhet.
Les mer
17
AUG16
Aktuelt
Arendalsuka: Fra utenforskap til industriutvikling
Onsdag startet med to viktige temaer - i hver sin ende av Arendal sentrum. På Solsiden Brasserie ved Pollen har Tekna invitert til industridebatt mellom Monica Mæland og Jonas Gahr Støres vikar. De ble spurt: Hva skal vi lage nå? På kulturhuset intervjuet Anne Grosvold bl.a. musiker/forfatter Ketil Bjørnstad og stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen om utfordringene med å føle seg annerledes enn andre - under tittelen "Det er innafor å være utenfor!".
Les mer
17
AUG16
Aktuelt
Arendalsuka: På flukt fra klimaendringene
I 2050 kan, i verste fall, opptil 25 % av jordens befolkning ha flyttet fra hjemme sine som følge av vulkanutbrudd eller jordskjelv, ørkenspredning eller hyppig flom, større sykloner, høyere havnivå eller andre konsekvenser av klimaendringer. Dette satte Flyktninghjelpens Nina M. Birkeland som ramme for debattmøtet "På flukt uten sikkerhetsnett" som Juristforbundet og partnere holdt i går under Arendalsuka.
Les mer
16
AUG16
Aktuelt
Arendalsuka: Nå er vi i gang!
Arendalsuka er godt i gang, meninger utveksles, flyere deles ut og vaffellukten sprer seg fra partienes stands. Og Juristforbundet er på plass med politikere og ansatte for å vise hva jurister er verdt. I ettermiddag kan du se vårt første arrangement live på en skjerm nær deg!
Les mer
24
OKT16
Hva skjer
JuristForum i Trondheim: Forvaltningsrett
Dr. juris Erik Magnus Boe holder foredrag om forvaltningsrett, og særlig ugyldighet, klage og omgjøring. Samlingen er svært relevant for alle jurister og advokater som arbeider med forvaltningsrettslige spørsmål. Jusstudenter er også velkomne til å delta.
24.10.2016 - 16:00
24.10.2016 - 19:00
Les mer
11
AUG16
Aktuelt
Hvem bør bli årets tillitsvalgte?
De tillitsvalgte er Juristforbundets viktigste ressurs i arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og juristers anseelse. Juristforbundet ønsker å dele ut en pris til en tillitsvalgt som i inneværende år har fylt rollen som tillitsvalgt i Juristforbundet på en god måte. Hvem synes du fortjener prisen?
Les mer
10
AUG16
Aktuelt
Trenger du faglig påfyll?
Vi tilbyr faglige kurs og arrangementer i samarbeid med JUS - Juristenes utdanningssenter. Medlemmer får rabatt, og deltakelse gir juridiske timer. Vi tilbyr også e-kurs, så slipper du å tenke på tid og sted!
Les mer
09
AUG16
Aktuelt
Søker nye medlemmer til UNE
Er du interessert i å bli medlem i Utlendingsnemnda (UNE)? Justisdepartementet har bedt Juristforbundet om å forslå kandidater til UNE for perioden 2017-2020.
Les mer
08
AUG16
Aktuelt
Med staten som motpart
De fleste finner det riktig at staten har et kompetent og ressurssterkt advokatkontor til å ivareta sine og dermed fellesskapets juridiske interesser. Men hvordan blir det med rettssikkerheten når motparten er en enkeltperson og de juridiske ressursene er ulikt fordelt?
Les mer
04
AUG16
Aktuelt
Privat AFP: Krav for å få pensjon og hvor mye du kan få
Privat AFP er en svært gunstig pensjonsordning for dem som får slik pensjon. Det er imidlertid mange krav som må tilfredsstilles for å ha rett på pensjonen. De som ikke tilfredsstiller kravene kan gå glipp av mer enn 1 million i samlet utbetalt pensjon.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no