02
SEP14
Aktuelt
Husk Juristdagen lørdag 13. september!
Juristdagen har blitt en årlig tradisjon der medlemmer står på stand og svarer på spørsmål fra publikum. I år stiller vi opp i 18 byer – sjekk om din by er med!
Les mer
12
AUG14
Aktuelt
Hvem vil du ha i hovedstyret?
Representantskapsmøtet i Juristforbundet i november skal sette sammen nytt hovedstyre for de neste to årene. Visepresident, to styremedlemmer og et møtende varamedlem skal velges. Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til kandidater.
Les mer
01
SEP14
Aktuelt
Juristforbundet bisto studenter i internasjonal konkurranse
Etter at Mubin Kapur og Maria Lisiecka vant ELSAs nasjonale forhandlingskonkurranse, fikk de som første norske lag mulighet til å delta i den prestisjefulle The International Negotiation Competition. Juristforbundet har solid forhandlingskompetanse, og tok utfordringen med å støtte studentene gjennom en utfordrende konkurranse.
Les mer
01
SEP14
Aktuelt
Jakt på virksomheter som utnytter erfaring
Senter for seniorpolitikk deler hvert år ut prisen «Årets seniorinitiativ» til virksomhet eller person som fokuserer på seniorer som en ressurs i arbeidslivet. Senteret ønsker gode forslag til kandidater.
Les mer
01
SEP14
Aktuelt
Hvilke rettigheter har egentlig pasienten?
Jurister og advokater i helsevesenet så vel som i kommuner, statlige etater og privat sektor vil ha nytte av mer kunnskap om prinsipper, rettigheter og plikter for pasienter og helsepersonell.
Les mer
01
SEP14
Aktuelt
Bachelorer vil ta mastergrad
Flere studiesteder tilbyr studier i rettsvitenskap med avsluttende eksamen på bachelornivå. Hva gjør bachelorene etter avlagt eksamen? Går de ut i jobb eller studerer de videre?
Les mer
27
AUG14
Aktuelt
Rettssikkerhetsprisen til asyladvokater
Rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund går i 2014 til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett. Gruppen får prisen for mange års utrettelig og frivillig innsats for rettshjelp og rettssikkerhet til innvandrere og asylsøkere. Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 17. september.
Les mer
21
AUG14
Aktuelt
Lokale lønnsforhandlinger
Partene viser til den pågående streiken med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Søker fortsatt innflytelse i Akademikerne
Hovedstyret i Juristforbundet ønsker å opprettholde sitt sterke engasjement i ledelsen av Akademikerne. I siste møte ble Curt A. Lier og Rikke Ringsrød renominert som kandidater til hhv. hovedstyret og som leder av Akademikerne Stat.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har ledige timer for karrieresamtaler i september!
Les mer

Seksjoner og foreninger

Hva skjer?

Juristkontakt.no