26
FEB15
Aktuelt
Hvordan blir den nye advokatloven?
– Advokatlovutvalget har kjørt en forbilledlig og god prosess, der berørte juristgrupper har fått vid mulighet til å spille inn synspunkter. Dette viser en stor respekt for alle berørte, sier Lucie Christensen Berge, leder av Juristforbundet – Privat.
Les mer
24
FEB15
Aktuelt
Mentorordning for nyutdannede jurister
Er du nyutdannet jurist? Ønsker du deg en fortrolig sparringspartner utenfor jobben? Nå kan du søke om å få en erfaren mentor du kan diskutere jobbrelaterte utfordringer med. Juristforbundets mentorordning for nyutdannede er et helt nytt tilbud til deg som fullførte studiene for mindre enn fem år siden.
Les mer
24
FEB15
Aktuelt
2015 - Foreløpig rapport fra TBU
Teknisk beregningsutvalg la mandag 16. februar frem foreløpig rapport om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Utvalget (TBU) ligger under Arbeids- og sosialdepartementet, og består av representanter for partene i lønnsoppgjørene, i tillegg til sekretariatsressurser fra SSB og myndighetene.
Les mer
24
FEB15
Aktuelt
Juristforbundet i møte med Riksadvokat Tor Aksel Busch
Juristforbundets president Curt A. Lier møtte riksadvokat Tor Aksel Busch den 23. februar.

De drøftet politireformen og behovet for et tettere samspill og en klarere myndighetsfordeling mellom politifaglig- og påtalefaglig kompetanse i politiet.
Les mer
24
FEB15
Aktuelt
Stipend til spennende masteroppgaver
Hovedstyret har fordelt Juristforbundets mastergradsstipender for 2015. Utsending av barn, Gatejuristen, kontrolltiltak mot arbeidstakere og erstatning for mobbing er temaer for masteroppgavene som støttes med 20 000 kroner hver.
Les mer
23
FEB15
Aktuelt
Er C en dårlig karakter på jussen?
Svaret er nei! C er det gjennomsnittlige eksamensresultatet på masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. På masteroppgaven er gjennomsnittskarakteren B.
Les mer
23
FEB15
Aktuelt
Nye ordninger for uførepensjon
Fra 1. januar 2015 ble det innført nye uføreordninger i folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Endringene får betydning både for personer som allerede er uføre og for fremtidige uføre. Juristforbundet gir deg oversikt over de nye ordningene nedenfor. Husk også at vi tilbyr individuell pensjonsrådgivning!
Les mer
23
FEB15
Aktuelt
Før det renner over
Juristforbundet tilbyr medlemmene bistand fra psykolog til rabattert pris. Dette er særlig ment som et forebyggende tiltak for å hindre at stort press og belastning i arbeidssituasjonen fører til varige alvorlige problemer.
Les mer
18
FEB15
Aktuelt
Asbjørn Kjønstad
Professor em. dr. juris Asbjørn Kjønstad døde 14. februar, 72 år gammel, etter flere års sykdom.
Les mer
16
FEB15
Aktuelt
Nye pensjonsordninger for uføre
Fra 1. januar 2015 ble det innført nye uføreordninger i folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Det er også lagt frem forslag til en ny ordning for privat tjenestepensjon. Parallelt med innføringen av nye uføreordninger er også skattereglene for uføreytelser lagt om. Endringene får betydning både for personer som allerede er uføre og for fremtidige uføre.
Les mer
13
FEB15
Aktuelt
Vil ivareta statsansattes rettigheter
Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Juristforbundet er positive til en modernisering av loven, men vil ivareta opparbeidede rettigheter.
Les mer
23
JAN15
Aktuelt
1 års vikariat i Juristforbundets sekretariat
Har du lyst til å jobbe i Juristforbundets sekretariat?
Har du erfaring fra og interesse for rollen som tillitsvalgt?
Har du kunnskap om kollektive avtaler og regelverk?
Er du god på kommunikasjon, samarbeid og service?
Les mer
03
FEB15
Meninger
Samhold gir innflytelse og markedsmakt
Fra årsskiftet har Juristforbundet inngått nye avtaler om gunstige bank- og forsikringstilbud til medlemmene. Den gamle avtalen med DNB har gått ut, og vi har enda bedre avtaler med Storebrand og Danske Bank. På nettstedet til juristforbundet.no finner du informasjon om hvordan du som medlem kan forholde deg til de nye leverandørene.
Les mer
02
FEB15
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Er du ny i arbeidslivet, ønsker du å bytte jobb eller vil du utvikle deg videre i den jobben du har? Eller trenger du bare litt påfyll? Nå har vi ledige timer for karrieresamtaler!
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no