08
APR14
Aktuelt
Oslo kommune: Vil forenkle og forbedre kommunens lønnssystem
- Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i kommunen ble innledet i dag.
Les mer
07
APR14
Aktuelt
Startskudd for hovedoppgjøret i staten
Tariffoppgjøret er i gang med overlevering av Akademikerne stats krav mandag 7. april kl 10. Juristforbundet sluttbehandlet kravene fra våre medlemsforeninger på tariffkonferansen 11.-12. mars. De prioriterte kravene er senere oversendt Akademikerne, og danner bakgrunn for det felles kravet som presenteres for motpartene i staten.
Les mer
01
APR14
Meninger
Mange lover, ingen jurister
Norske kommuner må forholde seg til 227 lover og 257 sentrale forskrifter. Likevel har to av tre norske kommuner ikke ansatt en eneste jurist. – Dette spriket fører til at kommunenes innbyggere får dårligere tjenester og at borgernes rettssikkerhet blir for tilfeldig. Jeg tror løsningen ligger i færre og mer robuste kommuner, sier president Curt A. Lier i Juristforbundet. Han oppfordrer kommunalminister Sanner til å ta tak i saken.
Les mer
01
APR14
Aktuelt
Etablerer forvaltningsjuridisk fagutvalg
Juristforbundets hovedstyre vil etablere et forvaltningsjuridisk fagutvalg. Det skal støtte forbundets ambisjon om å bli mer synlig i retts- og samfunnspolitikken. Erfaringen med dette utvalget skal brukes til å vurdere opprettelsen av flere fagutvalg, besluttet hovedstyret i sitt siste møte.
Les mer
01
APR14
Aktuelt
- Som folk har vi for dårlig moral
Det sier Juristforbundets president Curt A. Lier til Aftenpostens Andreas Slettholm i deres serie om grå økonomi. Lier, tidligere seksjonssjef i Oslo-politiet og president i Norges Juristforbund, har engasjert seg sterkt i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Les mer
Lik lønn for likt arbeid?
01
APR14
Likelønn er ofte tema i tarifforhandlingene, og debatteres friskt i vårens lønnsoppgjør. Hvordan er så lønnsnivået hos kvinner og menn i Juristforbundet?
Artikkel
Les mer
01
APR14
Aktuelt
Sov billig som medlem
Som medlem av Juristforbundet får rabatt på rom med frokost når du overnatter på et av hotellene i kjeden Thon Hotels. Det er bare å oppgi en egen bookingkode når du bestiller.
Les mer
01
APR14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har noen få ledige timer for karrieresamtaler i april!
Les mer
31
MAR14
Aktuelt
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014
Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget er nå publisert. Rapporten gir bl.a. oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønn etter kjønn og utdanning og for samlet lønns- og inntektsfordeling.
Les mer