03
MAI16
Aktuelt
Ny hovedtariffavtale i staten: Opplæring kommer!
Akademikerne og staten skal innen 1. februar 2017 bli enige om detaljene i et nytt lønns- og avtalesystem, men det er allerede nå enighet om de bærende prinsippene. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået.
Les mer
03
MAI16
Aktuelt
Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har brutt sammen
Forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og Arbeids- og sosialdepartementet om ny offentlig tjenestepensjon brøt sammen 3. mai.
Les mer
02
JUN16
Hva skjer
JuristForum i Bergen: Korrupsjon i et internasjonalt perspektiv
Tina Søreide, professor ved Norges Handelshøyskole, holder foredrag om strafferettslig regulering av korrupsjon i et internasjonalt perspektiv.
02.06.2016 - 17:30
02.06.2016 - 19:30
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Løsning også i Oslo kommune
Også i Oslo kommune, som er eget tariffområde, kunne vi konstatere enighet i forhandlingene som ble avsluttet natten til 1. mai. – Akademikernes ønske om systemendring og omfattende overgang til lokale forhandlingsordninger førte ikke frem, og det beklager vi sterkt, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Kommuneoppgjøret i havn
Hovedoppgjøret i KS landet med enighet sent natt til lørdag 30. april. Alle fire hovedsammenslutninger valgte å akseptere sluttilbudet som ble lagt frem. Det er uvanlig at et hovedoppgjør løses uten bistand fra riksmekleren, og på mange måter en begivenhet i seg selv, sier seksjonskontakt for Juristforbundet – Kommune, Erik Graff.
Les mer
02
MAI16
Aktuelt
Juristforbundet – Stat: En seier for fremtiden
– Dette er en seier for fremtiden. At Akademikerne inngår en egen avtale i staten er historisk, og noe Akademikerne har kjempet for siden lenge før min tid, seier Sverre Bromander, leder i Juristforbundet – Stat.
Les mer
01
MAI16
Aktuelt
Hovedtariffoppgjøret 2016: - Oslo kommune er bakstreverske
– Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, går Oslo kommune den stikk motsatte veien. Det er helt uforståelig at kommunen vil tilbake til en planøkonomi som har gått ut på dato, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Les mer
30
APR16
Aktuelt
Hovedtariffoppgjøret 2016 i staten: Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk
– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
30
APR16
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i kommunesektoren: - Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud
Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.
Les mer
29
APR16
Aktuelt
Husk å svare: Undersøkelse om varsling og ytringsfrihet
Har klimaet for varsling og ytringsfrihet på jobben endret seg de siste årene? Det er bakgrunnen når forskningsinstitusjonen Fafo gjennomfører en stor undersøkelse om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. Et utvalg av Juristforbundets medlemmer er blant de inviterte til å delta.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no