26
JUN15
Aktuelt
Studentsommer: Jobb eller ferie?
Har du lagt ferieplaner? Reiser du bort, skal du ha sommerjobb eller kanskje du er ferdig med utdannelsen? Her er tips til hva du skal huske på enten du skal jobbe eller feriere!
Les mer
26
JUN15
Aktuelt
Skatteoppkreverfunksjonen - revidert nasjonalbudsjett
Den 10. juni 2015 behandlet stortingets Finanskomite Prop. 120 LS (2014–2015) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga, herunder forslaget om å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat.
Les mer
24
JUN15
Aktuelt
Høring – Advokatlovutvalgets utredning: Advokaten i samfunnet
Forslaget til ny advokatlov er nå ute på høring. Det foregår en bred diskusjon i Juristforbundets seksjoner og foreninger. Vi ønsker innspill fra medlemmene som vi kan ta med i den videre diskusjonen fram til vi avgir høringssvar ved årsskiftet.
Les mer
19
JUN15
Aktuelt
Husk reiseforsikring til ferien!
For å sikre at du får hjelp og bistand hvis noe uventet skulle skje, er det lurt å ha en god reiseforsikring. Juristforbundets reiseforsikring dekker deg og tingene dine på alle reiser inntil 60 dager i hele verden.
Les mer
19
JUN15
Aktuelt
Enighet i Virke/HUK-området.
Juristforbundet godkjente 17. juni resultatet av overenskomstforhandlingene for Virke/HUK-området. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai med mindre partene lokalt avtaler noe annet.
Les mer
18
JUN15
Aktuelt
Enighet i Spekter Helse
Akademikerne helse har gjennomført avsluttende forhandlinger med Spekter vedrørende lønnsoppgjøret for 2015 i helseforetakene og ved Lovisenberg diakonale sykehus. Partene kom til enighet onsdag 17. juni kl. 17.45, og avtaler om ny lønn kan dermed iverksettes.
Les mer
15
JUN15
Aktuelt
3 år med juss – men hva så?
DN skriver 12. juni om «jusstudenten ingen vil ha». Hun har avsluttet bachelorstudiet med gode karakterer for et år siden, men må søke med videregåendekarakterene og kommer ikke videre. Nå er innstillingen om jusstudiets videre skjebne ute på høring.
Les mer
12
JUN15
Aktuelt
– Foreningsfrihet et grunnleggende demokratisk prinsipp
Den tidligere etterretningsoffiseren mistet sikkerhetsklareringen fordi han var aktiv i en motorsykkelklubb. – Skremmende avgjørelse, sier Juristforbundets advokatfullmektig Michael Rummelhoff til Bergens Tidende. Han har varslet både Forsvars- og Justisdepartementet om saken.
Les mer
10
JUN15
Aktuelt
– Kompetansetap truer helseforvaltningen
Regjeringen har besluttet å slå sammen og flytte Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda til Bergen. Lederen av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander er svært bekymret og mener at erfaring fra lignende prosesser tilsier at helseforvaltningen kan miste mye av kompetansen og erfaringen som sikrer pasientene trygghet og rettigheter.
Les mer
10
JUN15
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen 2015
Forfatteren Amal Aden, forskeren Anine Kierulf, fylkesmann Ann-Kristin Olsen og presidenten for Europarådets rådgivende komité av dommere kommer til Rettssikkerhetskonferansen. Blant flere. Utdeling av Rettssikkerhetsprisen.
Les mer
08
JUN15
Aktuelt
Fremtidens advokater skal få bedre opplæring
Mange advokatfullmektiger får ikke en tilstrekkelig bred erfaring gjennom praksisperioden i et advokatfirma. Derfor er Juristforbundet fornøyd med at Advokatlovutvalget åpner for annen juridisk praksis som grunnlag for advokatbevilling, supplert med utvidelse av advokatutdanningen.
Les mer
08
JUN15
Aktuelt
Endelig tid for ferie
Hva skjer hvis man blir syk i ferien? Etter endringer i ferieloven kan en arbeidstaker som er helt sykemeldt kreve ny ferie fra første dag. Det er likevel viktig å merke seg at retten til sykepenger normalt faller bort under opphold utenfor EØS-området. Les Advokatkontorets råd om ferie og feriepenger!
Les mer
08
JUN15
Aktuelt
Nytt regjeringskvartal: Trenger gode arbeidsforhold
Juristforbundets tillitsvalgte Inger Riis-Johannessen sier til NRK at hun er bekymret for at det skal bli trangt om plassen i det nye regjeringskvartalet. 2. juni ble det lagt fram en evaluering der konklusjonen er at byggene må holdes i omtrent samme høyde som høyblokka.
Les mer
08
JUN15
Aktuelt
Juristdagen - årets store dugnad
Lørdag 19. september 2015 er det klart for Juristdagen for 10. gang. Juristdagen arrangeres av frivillige advokater og jurister som ønsker å bidra med gratis juridisk rådgivning. Sjekk om din by er med - eller få Juristdagen til ditt hjemsted!
Les mer
08
JUN15
Aktuelt
Møt Juristforbundet på Arendalsuka
Debattmøter 13. og 14. august om varsling ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep mot barn - og hvorfor kvinner fortsatt har vikeplikt for menn i karrieren.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?