26
MAI15
Aktuelt
Studentsommer: Jobb eller ferie?
Har du lagt ferieplaner? Reiser du bort, skal du ha sommerjobb eller kanskje du er ferdig med utdannelsen? Her er tips til hva du skal huske på enten du skal jobbe eller feriere!
Les mer
26
MAI15
Aktuelt
Bør rettsstudiet i Bergen deles i et «3+2-program»?
Universitetet i Bergen nedsatte i 2014 en arbeidsgruppe som skulle vurdere å dele rettsstudiet i en treårig bachelor- og en toårig masterdel. Komiteen har konkludert med at det bør innføres en «3+2-ordning». Les hva Juristforbundet og JF – Dommerforeningen har svart på komiteens innstilling.
Les mer
26
MAI15
Aktuelt
Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform i UH-sektoren
Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren skal styrke kvaliteten på utdanningen og forskningen. God kvalitet i høyere utdanning er avgjørende for å sikre fremtidens arbeidsplasser og for å fremme omstilling og verdiskaping i norsk økonomi. For å sikre dette, er det helt nødvendig at reformen er godt forankret blant de ansatte.
Les mer
22
MAI15
Aktuelt
Regjeringen ønsker utredning om offentlig tjenestepensjon
Arbeidsminister Robert Eriksson signaliserer oppstart på en prosess mot endring av de offentlige tjenestepensjonene. Dette omfatter både staten, KS og Oslo kommune. – Vi forstår behovet for en slik prosess, sier spesialrådgiver Erik Graff i Juristforbundet, og legger til at det er viktig at hovedsammenslutningene trekkes aktivt inn i arbeidet på et tidlig tidspunkt.
Les mer
22
MAI15
Aktuelt
Hvor fornøyde er juristene med sin første jobb?
6 av 10 nyutdannede jurister er godt fornøyde med sin første jobb.
Andelen med høy tilfredshet varierer etter sektor: 7 av 10 av dem med jobb i privat sektor er godt fornøyde med sin første jobb mens de i offentlig sektor er noe mindre fornøyde.
Les mer
13
MAI15
Aktuelt
Flertall for å fjerne juryordningen
Et flertall på Stortinget ber regjeringen avskaffe juryordningen i lagmannsretten til fordel for en meddomsrett.
– Juryordningen har gått ut på dato, sier Juristforbundets president Curt A. Lier. Han trekker spesielt fram at avgjørelsene har vært ubegrunnet og dermed ikke kan etterprøves.
Les mer
12
MAI15
Aktuelt
Etablering av ny nasjonal institusjon – kandidater til nytt styre
Stortinget vedtok i april i år lov og instruks for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret. Fristen er 29. mai.
Les mer
08
MAI15
Aktuelt
Juristforbundets president i Guatemala
Juristforbundets president Curt A. Lier er i Guatemala for å besøke prosjekter i regi av Dommerforeningen og vår humanitære samarbeidspartner JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Under besøket har Lier hatt møter med sentrale dommere, advokater som jobber for urfolkets rettigheter pro bono og organisasjoner som jobber for rettssikkerhet.
Les mer
08
MAI15
Aktuelt
Ny styrearbeidutdanning i Købenavn
Ønsker du å styrke styrekompetansen din? I høst kan du delta på et nytt styreprogram skreddersydd for jurister og advokater. Utdanningen egner seg både for deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli styremedlem og for fungerende styremedlemmer som ønsker å styrke og videreutvikle egen kompetanse.
Les mer
08
MAI15
Aktuelt
Høyesterett 200 år: Internasjonal konferanse 21.-22. september
Konferansen Supreme Courts in Context blir hovedarrangementet under Universitet i Bergens markering av 200-årsjubileet for Høyesterett.
Les mer
08
MAI15
Aktuelt
Søk støtte til å skrive juridiske tekster i staten
Difi gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statlige virksomheter. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for seks virksomheter. Støtten er på kr 60.000 per virksomhet. Søknadsfristen er 22. mai 2015.
Les mer
18
JUN15
Hva skjer
Frokostseminar: Staten som sjef
Staten som sjef - fra godt organisert stat til god ledelse? Akademikerne inviterer til frokostseminar om statens arbeidsgiver- og personalpolitikk.
18.06.2015 - 08:00
18.06.2015 - 10:00
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no