28
FEB17
Aktuelt
Budsjettreform truer rettssikkerheten
Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som gir alle statlige etater et sjablonmessig kutt på 0,8 prosent i 2017, slår svært ulikt ut. Noen etater kan med relativt enkle grep effektivisere tilsvarende. Domstolene må kutte i bemanningen.
Les mer
28
FEB17
Aktuelt
Akademikerne tar sykehuskonflikten til Arbeidsretten
Skuffende kjennelse: – Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstakersidens vilje og dermed sette seg utover norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
23
FEB17
Aktuelt
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige etater i 2003 konkluderte med at tiltaket verken ga økt tilflytting, styrket regionøkonomi, bedre kunnskapsmiljøer eller bedre tjenester. – Regjeringen bør lære av gamle tabber, mener Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Akademikere skaper verdier i mindre virksomheter
Akademikere skaper verdier og arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dessuten øker de virksomhetenes sjanse for å overleve. Dette viser en fersk analyse som byrået Epinion har gjort for Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF og danske Akademikerne.
Les mer
22
FEB17
Aktuelt
Fire får stipend til masteroppgaven
Juristforbundets mastergradsstipend for 2017 går til oppgaver om dataavlesning, gifte mindreårige asylsøkere, advokaters taushetsplikt og overvåkning på arbeidsplasser. Hver av studentene får 20.000 kroner som støtte til arbeidet med masteroppgavene.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Medbestemmelse viktig i endringsprosesser
Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke hvordan prosessen skal foregå. Arbeidsgiver har et særskilt ansvar, men de tillitsvalgte skal også være viktige bidragsytere. I tillegg må den enkelte medarbeider delta aktivt og bidra til best mulig arbeidsmiljø også under omstillinger.
Les mer
21
FEB17
Aktuelt
Dommernes støttefond 2017
Dommernes støttefond har som formål å yte økonomisk støtte til etterutdannelse og studieprosjekter for jurister i offentlig tjeneste. Støtten kan for eksempel benyttes til studiereise, hospitering eller juridisk forfatterskap.
Les mer
23
MAR17
Hva skjer
Ledelse som virker // Ledersamlingen 2017
Tema for årets ledersamling er Ledelse som virker. Forskningen er tydelig på hva som fungerer, men hvordan omsette dette i praksis?

Årets ledersamling fokuserer på hvordan du kan implementere teorier innen ledelse i din lederhverdag.
23.03.2017 - 12:00
24.03.2017 - 14:00
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene. – Vi opplever at medlemmer og tillitsvalgte blir kastet rundt som en del av en politisk hestehandel uten at det tas hensyn til medbestemmelse og involvering av de ansatte, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.
Les mer
16
FEB17
Aktuelt
Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo.

– Juristforbundet vil følge saken og bistå våre medlemmer, sier Curt A. Lier.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund