27
AUG14
Aktuelt
Rettssikkerhetsprisen til asyladvokater
Rettssikkerhetsprisen fra Norges Juristforbund går i 2014 til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett. Gruppen får prisen for mange års utrettelig og frivillig innsats for rettshjelp og rettssikkerhet til innvandrere og asylsøkere. Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 17. september.
Les mer
21
AUG14
Aktuelt
Lokale lønnsforhandlinger
Partene viser til den pågående streiken med Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Musikernes Fellesorganisasjon og Norsk Lektorlag.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Søker fortsatt innflytelse i Akademikerne
Hovedstyret i Juristforbundet ønsker å opprettholde sitt sterke engasjement i ledelsen av Akademikerne. I siste møte ble Curt A. Lier og Rikke Ringsrød renominert som kandidater til hhv. hovedstyret og som leder av Akademikerne Stat.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har ledige timer for karrieresamtaler i september!
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Oppdatering i konkurranserett
Vil du ha med deg den siste rettsutviklingen innenfor konkurranserett, både her hjemme og i EU/EØS? Da bør du få med deg det årlige kurset i konkurranserett 18.-19. september fra Juristenes Utdanningssenter.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Tvisteløsning på JuristKongress
Tvisteløsninger og kontraktsrett i internasjonal sammenheng blir et av de sentrale temaene under årets Juristkongress 20.-21. november. Listen over forelesere på området toppes av professor Peter Robinson fra Pepperdine University i USA.
Les mer
20
AUG14
Aktuelt
Juristforbundet markerte seg under Arendalsuka
Juristforbundet hadde stor suksess med sine arrangementer på Arendalsuka. Forbundet var også godt synlig i byen med representanter fra hovedstyret og sekretariatet, og ikke minst gjennom stort oppmøte fra lokale medlemmer.
Les mer
19
AUG14
Aktuelt
Bygg nettverk og få faglig påfyll!
Juristforbundet har faglige nettverk over hele landet. I høst inviterer nettverkene i Kristiansand, Bodø og Bergen til JuristForum om henholdsvis forhandlingsteknikk, yrkesetikk og konflikthåndtering.
Les mer
19
AUG14
Aktuelt
Mentorordningen 2014/2015 – søk nå!
«Jeg har hatt STORT utbytte av mitt samarbeid med mentor – hun har vært samarbeidsvillig, imøtekommende og positiv hele veien, og ikke minst tilgjengelig! Jeg har fått svar på mange spørsmål jeg har lurt på helt siden jeg begynte på jussen for fire år siden.»
Les mer
12
AUG14
Aktuelt
Hvem vil du ha i hovedstyret?
Representantskapsmøtet i Juristforbundet i november skal sette sammen nytt hovedstyre for de neste to årene. Visepresident, to styremedlemmer og et møtende varamedlem skal velges. Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til kandidater.
Les mer

Seksjoner og foreninger

Hva skjer?

Juristkontakt.no