29
APR17
Aktuelt
- Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyde med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Les mer
28
APR17
Aktuelt
Oslo kommune: Akademikerne bryter i lønnsforhandlingene
– Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Lønnsstatistikken er klar
Hva tjener en nyutdannet jurist? Hvordan er lønnsutviklingen? Og hva er det vanlig å tjene i en jobb som ligner på din?

5200 jurister og advokater har svart på Juristforbundets store lønnsundersøkelse – nå kan du sjekke tallene!
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Juristforbundet i høring om varsling på Stortinget
– Bare én av tre tror det er kultur på arbeidsplassen for å varsle om kritikkverdige forhold, sa Juristforbundets president Curt A. Lier til Arbeids- og sosialkomiteen. Han deltok på høring om endringer i arbeidsmiljøloven sammen med Akademikernes leder Kari Sollien.
Les mer
27
APR17
Aktuelt
Kommunesektoren: Enighet i lønnsforhandlingene
Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør.
Juristforbundets medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.
Les mer
25
APR17
Aktuelt
Juristforbundet søker medlemmer til fagutvalg
Vil du bidra til rettsutviklingen? Vil du arbeide i grenselandet mellom juss og politikk for å avklare prinsipielle juridiske problemstillinger. Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juristforbundet i et fagutvalg?
Les mer
22
MAR17
Aktuelt
Hvem har gjort mest for rettssikkerheten?
Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 12. gang. Hvem bør få den?
Les mer
19
APR17
Aktuelt
Opplæring i nytt lønns- og forhandlingssystem i staten
Akademikerne holder kurs for tillitsvalgte i nytt lønns- og forhandlingssystem over hele landet. Vi oppfordrer Juristforbundets tillitsvalgte i statlig sektor om å melde seg på. Første samling er 30. mai i Oslo.
Les mer
19
APR17
Aktuelt
Opplæring i lokale forhandlinger i KS-området
Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Vi oppfordrer Juristforbundets tillitsvalgte i kommunal sektor om å melde seg på. Første samling er 23. mai i Bergen.
Les mer
07
APR17
Aktuelt
Europeiske jurister, dommere og journalister fordømmer Tyrkia
Tyrkia har anhold 2000 dommere og påtalejurister, 350 advokater og 150 journalister og mediefolk, og det tas ut tiltale mot ytterligere 867 advokater. Det er bakgrunnen for en felles uttalelse fra jurister, dommere og journalister mot raseringen av rettssikkerheten i Tyrkia.
Les mer
05
APR17
Aktuelt
Gatejuristen søker multitalent innen administrasjon og HR
Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling. De trenger en dyktig medarbeider som kan avlaste daglig leder og bygge opp gode allsidige administrative funksjoner. Du vil få ansvar for å lede og drifte virksomhetens oppgaver innen kontoradministrasjon, informasjon, HR, IT, budsjett/økonomi.
Les mer
03
APR17
Aktuelt
Ledig stilling som digital kommunikasjonsrådgiver og markedskonsulent
Juristforbundet søker to nye medarbeidere til markedsteamet. En stilling går på operativ drift og utvikling av nettsted og digitale kanaler. Den andre stillingen omfatter bl.a. markedskampanjer og innhold til ulike kanaler. Begge stillingene krever høyere utdanning og minst tre års relevant arbeidserfaring.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund