17
APR15
Aktuelt
Kurs: Lokale forhandlinger i KS-området
Akademikerne arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet i juni, august og september. Kursene holdes i Fredrikstad, Oslo, Hamar, Lillehammer, Drammen, Tønsberg, Skien, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Lovspråkskonferansen: Lovspråket viktig for demokrati og rettssikkerhet
250 deltakere bekreftet den store interessen for arbeidet med å modernisere og forenkle språket i lover og regler. Juristforbundets president Curt A. Lier understreket at lover ikke bare er til for jurister og advokater. – Når regelverk er vanskelig å forstå, går innbyggerne glipp av informasjon om viktige rettigheter og plikter. Det er et rettssikkerhetsproblem.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Rentenedgang for medlemmer
Danske Bank har satt ned renten for boliglån til Juristforbundets medlemmer med 0,10 % fra 8. april. For eksisterende lån gjelder den nye renten fra 20. mai. Ordinær boligrente for medlemmer blir nå 2,70 % nom.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Snakk med karriererådgiveren vår!
Er du ny i arbeidslivet, ønsker du å bytte jobb eller vil du utvikle deg videre i den jobben du har? Eller trenger du bare litt påfyll? Nå har vi ledige timer for karrieresamtaler!
Les mer
13
APR15
Meninger
50/50 før 2030
FNs internasjonale kvinnekonferanse (CSW) ble i år avholdt i New York over to uker fra kvinnedagen 8. mars. På vegne av Juristforbundet fikk jeg delta i Norges delegasjon. Susanne Eliassen, medlem av Juristforbundets hovedstyre, dro også over og deltok på en rekke av de fagarrangementene som ble holdt utenfor FN-bygningen.
Les mer
13
APR15
Aktuelt
Pensjonsordningen for jurister i privat sektor
Hva vet Juristforbundets medlemmer om pensjonsordningen sin? Vi har spurt medlemmene i privat sektor. Ikke uventet har de yngste dårligst kjennskap til om de har innskudd eller ytelse. Mer overraskende er det at mange over 50 ikke vet størrelsen på innskuddet – og dermed ikke om de har en god eller dårlig pensjonsordning!
Les mer
13
APR15
Aktuelt
Hvem bør få Akademikerprisen?
Akademikerprisen skal støtte bidrag til akademisk frihet og arbeidet med kunnskapsformidling. Juristforbundet ønsker forslag til kandidater på det juridiske fagfeltet - frist 21. april!
Les mer
10
APR15
Aktuelt
Ekspertgruppens sluttrapport om NAV
9. april la ekspertgruppen som har gjennomgått NAV frem sin hovedrapport.
– Mange av tiltakene som ekspertgruppen foreslår er i tråd med Akademikernes politikk, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.
Les mer
27
APR15
Hva skjer
Temakveld, Oslo: Midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven
Juristforbundet – Privat, Arbeidslivsjuristene inviterer medlemmer i seksjon for privatansatte jurister til temakveld om de nye reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven.
27.04.2015 - 16:30
27.04.2015 - 19:00
Les mer
09
APR15
Aktuelt
Lønnsoppgjøret 2015
Mandag 20. april åpner årets lønnsoppgjør med forhandlingsstart for statlig sektor. Spekter helse-området følger etter 22. april, mens KS-området og Oslo kommune starter henholdsvis 23. og 24. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at alle avtaler er fredet. Det er bare økonomi det forhandles om.
Les mer
07
APR15
Aktuelt
Lovspråkkonferansen 14. april 2015
Se nett-TV direkte onsdag 14. april fra kl. 9: Er språket i lover virkelig så vanskelig? Har vi mot til å modernisere og forenkle språket i lover og regler? Konferansen ledes av Petter Schjerven, som blant annet er kjent for «Nostalgisk ordbok» og programmet «Typisk norsk».
Les mer
07
APR15
Meninger
Fra advokatmonopol til «bruktbilselgerjuss»?
Leder av Advokatlovutvalget, høyesterettsdommer Bergljot Webster, tar i Aftenposten 20. mars farvel med advokatmonopolet. Juristforbundet frykter at enhver «bruktbilselger» uten juridisk kompetanse skal kunne påta seg rollen som juridisk rådgiver. Det vil svekke rettssikkerheten for klientene. Derfor er vi skeptiske til å oppheve rettshjelpsmonopolet.
Les mer
25
MAR15
Aktuelt
Endringer i politiloven – nærpolitireformen
Tirsdag 24. mars deltok Juristforbundet på Justiskomiteens høring om nærpolitireformen.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no