03
MAR16
Hva skjer
Juristforum i Bodø: Eiendom
Advokat Pan Farmakis holder foredrag om fast eiendom. Han vil ta opp fast eiendoms rettsforhold innen den statiske tingsretten. Temaer som berøres er hevd og servitutter, herunder veiretter og andre begrensede rettigheter i fast eiendom.
03.03.2016 - 17:00
03.03.2016 - 19:00
Les mer
01
FEB16
Aktuelt
Krever mekling – politireformen på vent
Partene i politiet har ikke kommet til enighet i forhandling om overordnet organisasjonsmodell for de nye politidistriktene. Parat, Politijuristene og NTL krever mekling i Justisdepartementet.
Les mer
26
JAN16
Aktuelt
Forslag om ny pensjonsordning for offentlig ansatte
En arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet la like før jul frem en utredning om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Her foreslås det en ny pensjonsordning der alle år i offentlig sektor skal gi pensjonsopptjening ut fra årets lønn, og at AFP-ordningen skal legges om etter modell av AFP i privat sektor.
Les mer
26
JAN16
Aktuelt
Rettssikkerheten ofres på realpolitikkens alter
Det er lett å ta rettssikkerhet som en selvfølge i et demokrati som Norge, men det er det ingen grunn til. Rettssikkerheten svekkes nå når krig og terror skaper nye flyktningestrømmer og klimaendringene skaper nye humanitære katastrofer.
Les mer
26
JAN16
Aktuelt
Betaler du for mye for forsikringene dine?
Som medlem får du svært gode priser og vilkår på forsikring hos Juristforbundet Forsikring. På nettsidene våre er det enkelt å sjekke pris og tegne forsikring.
Les mer
26
JAN16
Aktuelt
Feirer 2016 med Rettssikkerhetens år
For å markere 50 års jubileet gjør Juristforbundet 2016 til Rettssikkerhetens år sammen med seks andre organisasjoner. Gjennom en rekke arrangementer og utspill vil forbundet bruke jubileet til å kjempe for rettssikkerhet for grupper som er spesielt sårbare. I tillegg får medlemmene et ekstra stort tilbud om faglig påfyll i flere byer landet rundt gjennom året.
Les mer
25
JAN16
Aktuelt
Ferdig med studiene?
Er du i innspurten på studiene, eller er du akkurat ferdig, kan du ha stor nytte av tidligere kandidaters erfaring på arbeidsmarkedet. Hvilke muligheter har nyutdannede jurister? Hvor jobber de, hvilke stillingstyper har de og hvor mye tjener de? Og hvilke mål er realistiske for dine første år i jobb?
Les mer
25
JAN16
Aktuelt
Mastergradsstipendene for 2016 fordelt
Hovedstyret har fordelt Juristforbundets mastergradsstipender for 2016. Advokaters taushetsplikt, arbeidsinnvandring ved bruk av bakmenn, forpliktelser overfor statsløse og stillingsvern er temaer for masteroppgavene som støttes med 20 000 kroner hver.
Les mer
23
JAN16
Meninger
Hva vil du gjøre?
«Vi lever i en tid da menneskeverd og rettssikkerhet blir satt på kraftig prøve. Det er nå det gjelder. Juristforbundet skal gjøre alt hva vi kan for å verne om rettssikkerheten. Hva vil du gjøre?»
Les mer
21
APR16
Hva skjer
JuristForum i Molde: Forvaltningsrett
Dr. juris Erik Magnus Boe holder foredrag om forvaltningsrett, og særlig ugyldighet, klage og omgjøring. Samlingen er svært relevant for alle jurister og advokater som arbeider med forvaltningsrettslige spørsmål. Jusstudenter er også velkomne til å delta.
21.04.2016 - 16:00
21.04.2016 - 19:00
Les mer
10
MAR16
Hva skjer
JuristForum i Fredrikstad: Forvaltningsrett
Dr. juris Erik Magnus Boe holder foredrag om forvaltningsrett, og særlig ugyldighet, klage og omgjøring. Samlingen er svært relevant for alle jurister og advokater som arbeider med forvaltningsrettslige spørsmål. Jusstudenter er også velkomne til å delta.
10.03.2016 - 16:00
10.03.2016 - 19:00
Les mer
11
FEB16
Hva skjer
Inntektspolitisk konferanse 2016
Modernisering, produktivitet og sysselsetting er tema for Akademikernes inntektspolitiske konferanse.
11.02.2016 - 09:00
11.02.2016 - 11:30
Les mer

Tricolore

Jobbmarkedet

Hva skjer?