24
MAI16
Meninger
Den som venter på noe godt…
Lønnsoppgjørene i offentlig sektor er nå avsluttet, og endelig er det grunn for Akademikerne og Juristforbundet til å feire en seier. Vi fikk nemlig omsider gjennomslag for at lønn også i staten skal være et personalpolitisk virkemiddel som den enkelte virksomhet kan benytte til å nå sine mål.
Les mer
23
MAI16
Aktuelt
Snart ferietid!
Hvordan beregnes feriepengene? Hva skjer hvis du blir syk i ferien? Og hva skjer hvis du ikke får tatt ut ferien i sommer? Ferieloven ble endret i 2014 for å gi arbeidstaker bedre vern – sjekk hva du skal passe på!
Les mer
23
MAI16
Meninger
Tariff er politikk
Det tegner seg et veldig tydelig bilde nå, kanskje tydeligere enn noen gang, av at tariff er politikk. Og politikk er tariff. Oppgjørene både i staten og i Oslo kommune denne våren viser dette veldig klart.
Les mer
23
MAI16
Aktuelt
Savner du faglig påfyll?
Vi tilbyr faglige kurs og arrangementer i samarbeid med JUS - Juristenes utdanningssenter. Hva med et frokostkurs før sommeren? Medlemmer får rabatt, og deltakelse gir juridiske timer!
Les mer
23
MAI16
Aktuelt
8 ting du bør vite om reiseforsikring
Uansett om du skal på en kort eller lang reise, er det viktig å ha en god reiseforsikring. De fleste av oss har ikke god nok oversikt over hva som er dekket og hva som ikke er dekket.
Les mer
19
MAI16
Aktuelt
Jusshuset offisielt åpnet
– Vi gratulerer med åpningen av Jusshuset. Gatejuristen, JURK og Juss-Buss har arbeidet lenge for en slik samlokalisering, blant annet med støtte fra Juristforbundet, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
19
MAI16
Aktuelt
Mekling mellom de andre hovedsammenslutningene og staten
Hvorfor avlyses såkalte IDF-er (informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter) nå under meklingen? Juristforbundet får mange spørsmål om dette siden vi nå har fått vår egen avtale.
Les mer
19
MAI16
Aktuelt
Opplæring i ny hovedtariffavtale over hele landet
Hovedtariffoppgjøret 2016 resulterte i en ny og modernisert hovedtariffavtale for Akademikerne. Som følge av dette, vil Akademikerne avholde en rekke regionale konferanser for opplæring av sine tillitsvalgte.
Les mer
19
MAI16
Aktuelt
Endret uførepensjon fra arbeidsgiver i 2016
Innen utgangen av 2016 skal alle dagens uførepensjonsordninger endres. Det gjelder uansett om bedriften har en ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddspensjonsordning.
Les mer
13
MAI16
Aktuelt
11 måneders studiestøtte i 2020
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å trappe opp studiestøtten til 11 måneder over en periode på tre år. – Et viktig skritt i riktig retning, sier Juristforbundets ledere.
Les mer
11
MAI16
Aktuelt
Juristforbundet 50 år
Juristforbundet ble stiftet for 50 år siden i dag. – I stedet for en storslått feiring for oss selv har vi utnevnt 2016 til Rettsikkerhetens år, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
10
MAI16
Aktuelt
Slik gikk lønnsoppgjøret
Juristforbundet er særlig fornøyde med gjennomslaget for et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten. Det gir de de lokale partene langt større handlingsrom og innvirkning på lønnsutviklingen.
Les mer
09
MAI16
Aktuelt
Graver og Gording Stang prisnominert
Juristforbundet har nominert professor Hans Petter Graver og førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang som likestilte kandidater til Akademikerprisen 2016. Prisen er på 100 000 kroner og deles årlig ut til en norsk eller utenlandsk person som har utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.
Les mer
03
MAI16
Aktuelt
Ny hovedtariffavtale i staten: Opplæring kommer!
Akademikerne og staten skal innen 1. februar 2017 bli enige om detaljene i et nytt lønns- og avtalesystem, men det er allerede nå enighet om de bærende prinsippene. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no