31
OKT14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har noen ledige timer for karrieresamtaler i november/desember!
Les mer
28
OKT14
Aktuelt
Årets praksisstudent i Juristforbundet
Thea Normann er snart ferdig med sitt seks uker lange praksisopphold i Juristforbundet. – Det har gått utrolig fort, sier Thea, som har opplevd å få relevant jobberfaring før hun tar fatt på innspurten i jusstudiene.
Les mer
23
OKT14
Aktuelt
Knut Aarbakke gjenvalgt som leder i Akademikerne
Knut Aarbakke (47) er i dag gjenvalgt som leder i Akademikerne for de neste to årene.
- Jeg gleder meg til å fortsette. Det er selvsagt en stor ære å få lede landets raskest voksende hovedorganisasjon. I tillegg til Akademikernes arbeid innen lønns- og arbeidsvilkår, ser jeg ikke minst frem til å følge opp viktige saker innenfor kunnskaps- og næringslivspolitikk. Arbeidet med modernisering av offentlig sektor vil også stå sentralt, sier Aarbakke.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Forvaltningsjuridisk fagutvalg nedsatt
Hovedstyret har nedsatt Juristforbundets første fagutvalg – Forvaltningsjuridisk fagutvalg. Utvalget skal ta for seg juridiske/politiske spørsmål knyttet til utviklingen av forvaltningen og på den måten bidra til forbundets ambisjon om å bli mer tydelig og synlig i retts- og samfunnspolitikken.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Glem ikke risikoen i kontrakter
Risikovurdering er et verktøy for å redusere usikkerhet og bidra til bedre måloppnåelse for partene i et kontraktsforhold. Dårlig risikovurdering kan føre til kontraktsbrudd. Føler du deg litt usikker på analysemetode for kontraktsrisiko? JUS har kurset.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Målrettet forliksforhandling
Forliksforhandlinger brukes ofte for å løse tvister. Men for å oppnå noe som part i forhandlingene må du sette deg et mål og legge opp en strategi for å nå målet. Dette kan du lære på JUS-kurs.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Lær om reglene for kommunene
Få steder kommer folk så tett på saksbehandlingen som i kommunene. Derfor trenger kommunene juridisk kompetanse, noe Juristforbundet har kjempet for i årevis. Nå kan du få oversikten over kommunalretten på et nytt kurs fra JUS.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
JuristKongress: Næringsliv og tilsyn
Næringslivet må etterleve lover og forskrifter, mens forvaltningen har som oppgave å føre tilsyn og gjennomføre sanksjoner og reaksjoner. Dette fagsporet på JuristKongress gir innsikt i rettsområdet og rettsutviklingen det siste tiåret.
Les mer
20
OKT14
Aktuelt
Nytt styre i Juristforbundet – Stat
Sverre Bromander er valgt til ny leder i Juristforbundet – Stat. Bromander har hatt en synlig rolle som leder av Politijuristene, blant annet gjennom å peke på flaskehalser i straffesakskjeden og viktigheten av å prioritere påtale og etterforskning.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Hva vil jurister vite om pensjon i privat sektor?
Det var stor interesse for Juristforbundets temakveld om pensjonssystemet for ansatte i privat sektor etter pensjonsreformen.
– Mange har ikke så god ordning som de tror, sa Sissel Rødevand fra Actecan.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Reagerer skarpt på svekkede permisjonsrettigheter for far
- Regjeringen svekker likestillingen ved å undergrave fedres rett til permisjon i forbindelse med fødsel ytterligere. Derfor reagerer vi skarpt på forslagene til nye unntak i permisjonsreglene som statsråd Solveig Horne har sendt på høring, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Juristforbundets mastergradsstipend
Juristforbundet er opptatt av at rettssikkerhet for den enkelte og likhet for loven er grunnleggende forutsetninger for vår demokratiske rettsstat. Vi mener at den juridiske forskningen må styrkes for å gi samfunnet større innsikt i lovverket og rettsystemets funksjon og konsekvens.
Les mer

Seksjoner og foreninger

Hva skjer?

Juristkontakt.no