20
JAN17
Aktuelt
– Retten trenger tilstrekkelig fagkompetanse
– Vi savner en forståelse hos stortingsflertallet for at lov- og regelverket er komplisert og kompetansekrevende, noe som tilsier at den nye meddomsretten bør ha 3 fagdommere. Likevel bør det være et flertall av lekdommere for å ivareta prinsippet om å bli «dømt av likemenn», uttaler Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
12
JAN17
Aktuelt
Akademikerne på digitaliseringstoppmøte med statsministeren
Statsministeren inviterte denne uken til toppmøte om digitalisering. – Det viktigste vi gjør for å møte fremtiden er å sørge for at flere tar høyere utdanning og at vi fornyer trepartssamarbeidet i takt med samfunnsutviklingen, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.
Les mer
12
JAN17
Aktuelt
Inntektspolitisk konferanse 14. februar 2017
Hvordan blir fremtidens arbeidsliv? Akademikerne løfter sentrale temaer som medbestemmelse, tillit, kompetansebehov og omstilling. Med bl.a. Anniken Hauglie,, Torbjørn Røe Isaksen og deltakere fra Civita, Arbeidsforkningsinstituttet, Finanskomiteen, Justiskomiteen, LO og Akademikerne.
Les mer
11
JAN17
Aktuelt
Ledig prosjektstilling – seksjonskonsulent
Juristforbundet – Privat søker etter en seksjonskonsulent i full stilling ut 2018. Du må like orden og oversikt, være kreativ og utviklingsorientert og bli motivert av å ta ansvar og yte god service.
Les mer
26
JAN17
Hva skjer
JuristForum i Molde: Presentasjonsteknikk
Bli en bedre foreleser og kommunikatør på jobb, i styreverv og på hjemmebane! Juristforbundet og ditt lokale juristnettverk inviterer til kurs med Carl André Christensen i presentasjonsteknikk.
26.01.2017 - 17:00
26.01.2017 - 20:00
Les mer
21
DES16
Aktuelt
Konkurransebegrensede avtaler et utbredt problem
Nær 1 av 5 norske virksomheter har konkurransebegrensende avtaler i en eller flere av arbeidskontraktene med sine ansatte. – Mange av våre medlemmer har følt seg bundet på hender og føtter av konkurransebegrensende avtaler. Disse tallene viser at det er et utbredt problem på tvers av sektorer, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.
Les mer
20
DES16
Aktuelt
Amundsen ny justisminister
Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP) ble i statsråd i dag utnevnt til ny justis- og beredskapsminister. Han etterfølger Anders Anundsen (FrP). Amundsen kommer fra stillingen som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Les mer
20
DES16
Aktuelt
Alminnelig anerkjent dyktighet som jurist slutt på 70-årsdagen?
Per Christiansen er gjenoppnevnt som norsk dommer i EFTA-domstolen. Christiansens funksjonstid er begrenset til tre år, mot en normal funksjonstid på seks år om gangen. Dommerforeningen oppfatter at grunnen er at Christensen fyller 70 år høsten 2019, og mener aldersgrense ikke er et relevant kriterium for å forkorte funksjonstiden.
Les mer
19
DES16
Meninger
Vi bygger stein på stein
Juristforbundet arbeider kontinuerlig med å bli bedre. Vi skal gi medlemmene stadig bedre tjenester og fordeler. Samtidig skal vi representere dem overfor resten av samfunnet på en stadig bedre måte. Vi skal bygge stein på stein.
Les mer
19
DES16
Aktuelt
Din kommunikasjon – din debatt
Terror er en realistisk mulighet på norsk jord. Det er lett å gå på akkord med grunnleggende rettsstatlige prinsipper i et forsøk på å forsvare sikkerhet og trygghet. Behovet for sikkerhet må imidlertid balanseres mot andre viktige hensyn, som respekt for privatliv, familieliv og personlig integritet.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund