06
OKT15
Meninger
10 år med gratis juridiske råd
En varm lørdag formiddag i september i 2006 deltok jeg på den aller første Juristdagen i regi av Juristforbundet. Over 20 medlemmer av forbundet sto på stand på Egertorget i Oslo, utstyrt med partytelt, lovsamlinger og ballonger.
Les mer
26
NOV15
Hva skjer
JuristForum i Fredrikstad: Advokatloven ved Jeppe Normann
"Advokaten i samfunnet" - forslag til ny advokatlov: Hva skjer nå?

Juristforbundet i samarbeid med Juristnettverket i Østfold inviterer til foredrag om den nye advokatloven.
26.11.2015 - 17:00
26.11.2015 - 19:00
Les mer
30
SEP15
Aktuelt
Rettssikkerhetsprisen til Fakhra Salimi og MiRA-senteret
Rettssikkerhetsprisen fra Juristforbundet går i år til MiRA-senteret og lederen Fakhra Salimi. Prisen gis for en mangeårig innsats for å styrke rettssikkerheten til innvandrer- og flyktningkvinner her i landet. Salimi vil motta prisen av juryleder Knut Storberget på Rettssikkerhetskonferansen 22. oktober, der hun også vil holde Rettssikkerhetsforedraget 2015.
Les mer
30
SEP15
Aktuelt
Akademikernes høstkonferanse 21. oktober
Norge etter oljen: Hva blir de lange linjene i norsk arbeids- og næringslivspolitikk frem mot stortingsvalget 2017? Med Bent Høie, Trond Giske, Kristin Clemet, Marte Gerhardsen og deltakere fra akademia og næringsliv.
Les mer
13
OKT15
Hva skjer
JuristForum i Stavanger: Advokatloven ved Jeppe Normann
"Advokaten i samfunnet" - forslag til ny advokatlov: Hva skjer nå?

Juristforbundet i samarbeid med Juristnettverket i Rogaland inviterer til foredrag om den nye advokatloven.
13.10.2015 - 17:00
13.10.2015 - 19:00
Les mer
19
NOV15
Hva skjer
JuristForum i Trondheim: Presentasjonsteknikk
Bli en bedre foreleser og kommunikatør både på jobb, i styreverv og på hjemmebane!

Juristforbundet i samarbeid med JuristNettverket i Trondheim inviterer til kurs med Carl André Christensen i presentasjonsteknikk.
19.11.2015 - 16:00
19.11.2015 - 19:00
Les mer
22
SEP15
Aktuelt
Gravers dypdykk i dommernes rolle under krigen
Klarte domstoler og dommere å bevare sin uavhengighet under andre verdenskrig? Dette er blant spørsmålene jusprofessor og dekan Hans Petter graver gir et svar på i sin siste bok "Dommernes krig - Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten". Dagbladet skrev i sin anmeldelse: "Dommernes krig viser at domstolene ikke er det vernet mot diktatur vi innbiller oss at det skal være".
Les mer
21
SEP15
Aktuelt
Tid for masteroppgave eller praksis?
Juristforbundet formidler skriveplasser for studenter i privat og offentlig sektor. En skriveplass gir deg mulighet til å sitte i et etablert fagmiljømiljø med jurister/advokater, og du får tilgang til faglig veiledning. Mange tilbyr også stipendordninger for jusstudenter.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?