20
NOV14
Aktuelt
Nytt organisasjonsutvalg vedtatt
Representantskapet vedtok 19. november at det skal settes sammen et nytt organisasjonsutvalg for å vurdere om Juristforbundet kan organiseres på en bedre måte. Målet er bl.a. mer engasjement og deltakelse, mer reelt demokrati, bedre ressursutnyttelse og større politisk slagkraft.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
– To år med svært høy aktivitet
– Vi har levert utrolig mye gjennom den siste toårsperioden. Det er bare å lese hovedstyrets rapport, så ser dere at vi har fokusert på både medlemmene og samfunnet rundt oss, fastslo president Curt A. Lier i sin åpningstale til møtet i Juristforbundets representantskap 19. oktober.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
Nytt hovedstyre valgt
Erik N. Warberg ble gjenvalgt som visepresident på Juristforbundets representantskapsmøte 19. november. President Curt A. Lier var ikke på valg i år og fortsetter derfor i vervet en ny to års periode.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
Lier: Glad for tiltaksplan mot overgrep
Regjeringen legger i dag frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. – Vi er svært glade for at regjeringen nå forplikter seg selv med en konkret tiltaksplan, uttaler president i Juristforbundet, Curt A. Lier.
Les mer
19
NOV14
Aktuelt
Nytt på juristforbundet.no
Nå er nettsidene oppgradert slik at de fungerer bedre på mobil og nettbrett. Finner du ikke "Min side" på stor skjerm etter endringen, kan du bare bruke den lilla Logg-inn-knappen øverst til høyre.
Les mer
10
NOV14
Meninger
Flere jurister i NAVs førstelinje
Ansatte i NAV mangler kompetanse om eget regelverk, hevder mange brukere. Dette kommer fram i den første delrapporten fra ekspertgruppen som Arbeids- og sosialdepartementet nedsatte i mars for å foreslå forbedringer i NAV. Juristforbundet er sterkt bekymret over dette og mener NAV må sørge for å ha jurister tilgjengelig for brukere som søker veiledning. Dette behovet må inn i Stortingets budsjettdebatt.
Les mer
31
OKT14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har ledige timer for karrieresamtaler i høst/vinter!
Les mer
10
NOV14
Aktuelt
Valgkomiteens innstilling til nytt hovedstyre
Erik N. Warberg (bildet) er av valgkomiteen renominert som visepresident i Juristforbundet i innstillingen til representantskapet. Christian Zimmermann og Geir Kjell Andersland er nominert som hovedstyremedlemmer.
Les mer
10
NOV14
Aktuelt
Digitale drypp fra JuristKongress
JuristKongress i Lillestrøm 20.-21. november blir enda større enn sist med nærmere 450 deltakere pluss bidragsytere og administrasjon. Medlemmer som ikke kan delta, skal likevel få med seg smakebiter fra arrangementet på nett og i sosiale medier.
Les mer
10
NOV14
Aktuelt
Juristforbundets medlemmer er fornøyde!
Høstens medlemsundersøkelse viser at tilfredsheten med medlemskapet er stabil – 7 av 10 opplever sitt medlemskap i Juristforbundet som positivt.
Les mer
09
NOV14
Aktuelt
Juristforbundets mastergradsstipend - frist 14. oktober
Juristforbundet er opptatt av at rettssikkerhet for den enkelte og likhet for loven er grunnleggende forutsetninger for vår demokratiske rettsstat. Vi mener at den juridiske forskningen må styrkes for å gi samfunnet større innsikt i lovverket og rettsystemets funksjon og konsekvens.
Les mer
27
NOV14
Hva skjer
Den nasjonale IA-konferansen 2014
Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til den nasjonale IA-konferansen 2014.
27.11.2014 - 09:00
27.11.2014 - 15:00
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no