24
NOV14
Aktuelt
Hvordan er arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister?
Kandidatundersøkelsen som gjennomføres i samarbeid med de juridiske fakultetene viser at 83 % er yrkesaktive 6 måneder etter eksamen. 3 % studerer videre mens 14 % er jobbsøkende.
Les mer
23
NOV14
Aktuelt
Slik var JuristKongress 2014
Over 500 var samlet på JuristKongress 20.-21. november. Seminarer, debatter og foredrag vakte stor begeistring hos jurister fra hele landet. Flere av foredragene blir publisert etter hvert – her er en liten stemningsrapport!
Les mer
22
NOV14
Aktuelt
Karrieresamtale for medlemmer
Når hadde du sist karrieren din på service? Har du behov for en profesjonell sparringspartner når det gjelder spørsmål knyttet til karrieren din? Vi har ledige timer for karrieresamtaler i vinter!
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
Nytt organisasjonsutvalg vedtatt
Representantskapet vedtok 19. november at det skal settes sammen et nytt organisasjonsutvalg for å vurdere om Juristforbundet kan organiseres på en bedre måte. Målet er bl.a. mer engasjement og deltakelse, mer reelt demokrati, bedre ressursutnyttelse og større politisk slagkraft.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
– To år med svært høy aktivitet
– Vi har levert utrolig mye gjennom den siste toårsperioden. Det er bare å lese hovedstyrets rapport, så ser dere at vi har fokusert på både medlemmene og samfunnet rundt oss, fastslo president Curt A. Lier i sin åpningstale til møtet i Juristforbundets representantskap 19. oktober.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
Nytt hovedstyre valgt
Erik N. Warberg ble gjenvalgt som visepresident på Juristforbundets representantskapsmøte 19. november. President Curt A. Lier var ikke på valg i år og fortsetter derfor i vervet en ny toårsperiode.
Les mer
20
NOV14
Aktuelt
Lier: Glad for tiltaksplan mot overgrep
Regjeringen legger i dag frem en tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. – Vi er svært glade for at regjeringen nå forplikter seg selv med en konkret tiltaksplan, uttaler president i Juristforbundet, Curt A. Lier.
Les mer
19
NOV14
Aktuelt
Nytt på juristforbundet.no
Nå er nettsidene oppgradert slik at de fungerer bedre på mobil og nettbrett. Vi tar gjerne imot innspill til forbedringer. Klikk på blyantsymbolet over hvis du vil sende oss en kommentar!
Les mer
10
NOV14
Meninger
Flere jurister i NAVs førstelinje
Ansatte i NAV mangler kompetanse om eget regelverk, hevder mange brukere. Dette kommer fram i den første delrapporten fra ekspertgruppen som Arbeids- og sosialdepartementet nedsatte i mars for å foreslå forbedringer i NAV. Juristforbundet er sterkt bekymret over dette og mener NAV må sørge for å ha jurister tilgjengelig for brukere som søker veiledning. Dette behovet må inn i Stortingets budsjettdebatt.
Les mer
10
NOV14
Aktuelt
Digitale drypp fra JuristKongress
JuristKongress i Lillestrøm 20.-21. november blir enda større enn sist med nærmere 450 deltakere pluss bidragsytere og administrasjon. Medlemmer som ikke kan delta, skal likevel få med seg smakebiter fra arrangementet på nett og i sosiale medier.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no