25
NOV15
Meninger
Stopp vold mot kvinner
I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Samtidig starter FNs kampanje der politikere verden over oppfordres til å møte vold mot kvinner som det alvorlige samfunnsproblemet det er. – Vi har alle et ansvar for å påvirke de holdninger som legger til rette for at vold og overgrep kan finne sted, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
08
DES15
Hva skjer
JuristForum i Kristiansand: Forvaltningsrett
Dr. juris Erik Magnus Boe holder foredrag om forvaltningsrett, og særlig ugyldighet, klage og omgjøring. Samlingen er svært relevant for alle jurister og advokater som arbeider med forvaltningsrettslige spørsmål. Jusstudenter er også velkomne til å delta.
08.12.2015 - 15:30
08.12.2015 - 18:00
Les mer
17
NOV15
Meninger
Domstolene taper igjen
– Svekkelsen av domstolene gjennom de siste års budsjetter har ført til at domstolene ikke disponerer de midler som trengs for å møte de utfordringer de står overfor. Det skriver Dommerforeningens leder, Ingjerd Thune, i Klassekampen.
Les mer
11
FEB16
Hva skjer
Inntektspolitisk konferanse 2016
Modernisering, produktivitet og sysselsetting er tema for Akademikernes inntektspolitiske konferanse.
11.02.2016 - 09:00
11.02.2016 - 11:30
Les mer
12
NOV15
Meninger
Den problematiske granskningen
Monika-saken ved Hordaland politidistrikt blir nå gransket for andre gang. Denne gangen er ikke Robin Schaefers varsling i fokus, men de andre som har påberopt seg varslerstatus i saken. Spørsmålet er hvorvidt de har status som varslere og om de har blitt utsatt for gjengjeldelse i forbindelse med varslingen.
Les mer
12
NOV15
Aktuelt
Forslå kandidat til internasjonal pris på 500.000
Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har fremmet faglige rettigheter og/eller styrket fagorganisering. Prisen er på NOK 500.000 og deles årlig ut basert på innsendte forslag fra fagforeninger og tillitsvalgte fra hele verden.
Les mer
10
NOV15
Aktuelt
Avskjediget etter jobbsondering: Juristforbundet gir partshjelp
Juristforbundet har erklært partshjelp for et medlem som ble suspendert og avskjediget etter at arbeidsgiver fikk vite at han hadde vært i forhandlinger med et annet advokatfirma om mulig overgang. Medlemmet var advokat og partner i Codex Advokat Oslo, og har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver om bl.a. gyldigheten av avskjedigelsen.
Les mer
10
NOV15
Aktuelt
Kompetansekick på Fagdagen
Jan Fridthjof Bernt (bildet), Anine Kierulf, Inge Lorange Backer, Eivind Smith og Eli Feiring fronter løperekken av faglige tungvektere som vil gi deg et kompetansekick på Juristenes Fagdag 9. desember. Tema er "Rett og politikk".
Les mer
09
NOV15
Aktuelt
Endringer på jobben? Snakk med karriererådgiveren!
Store endringer på jobben, å bytte jobb eller å oppleve store omskiftninger privat, dytter oss ut av komfortsonen for en periode. Opplever du dette? Eller vil du bare ta grep om karrieren din? Nå har vi ledige timer for karrieresamtaler!
Les mer
09
NOV15
Aktuelt
Mindre detaljstyring og mer tillit i staten
– Vi har fått inn 1700 tidstyver, sa en engasjert Jan Tore Sanner til en fullsatt sal med statsansatte og ledere. – Dyktige kunnskapsmedarbeidere skal bruke tid på å skape resultater, ikke på unødvendige prosesser, fortsatte han, og understreket det viktige arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere og leder i staten.
Les mer
05
NOV15
Aktuelt
Juristforbundet ut mot bistandskutt: Tar fra de svakeste
Den store økningen i antall asylsøkere til Norge gjør det nødvendig å endre forslaget til neste års statsbudsjett. – Vi ser behovet for å omdisponere, men mener det er uhørt å ta fra de aller svakeste, sier Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
10
DES15
Hva skjer
JuristForum i Harstad: God prestasjonskultur
Hvordan skape og lede en innovasjons- og prestasjonskultur? Juristforbundet i samarbeid med JuristNettverket i Harstad inviterer til foredrag med Sverre Roos Mangrud.
10.12.2015 - 17:00
10.12.2015 - 20:00
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?