23
APR14
Aktuelt
Innspill til Advokatlovutvalget
I et brev til Advokatlovutvalget har Juristforbundet tatt opp våre internadvokaters nåværende rettigheter. Utvalget skal avgjøre om disse medlemmene fortsatt skal ha rett til å utøve sitt yrke med ervervet advokattittel, og det er derfor særlig viktig at denne gruppens behov blir hørt av lovutvalget.
Les mer
23
APR14
Aktuelt
Fagseminar med Juristforbundet og Stortingets justiskomité
President Curt A. Lier åpnet seminaret 9. april med å snakke om hvor viktig det er med tillit mellom befolkningen og justismyndighetene. Han påpekte bl.a. hvordan politiet bør jobbe annerledes for å oppnå enda bedre resultater. - Tilliten mellom befolkningen og justissektoren er i dag høy. Men skal den fortsette å være høy også i fremtiden, er vi avhengig av å kunne levere gode tjenester, understreket Lier.
Les mer
23
APR14
Aktuelt
Hvor viktige er karakterene?
Mange studenter peker på et negativt karakterpress på jussen. Lederen for Juristforbundet–Student, Vegard Lauvdahl, leder an i debatten om hva som kan være årsaken til det usunne karakterfokuset. Hva sier studentene selv om karakterenes betydning?
Les mer
22
APR14
JuristTV
Jon Wessel-Aas: Jus og sosiale medier

Hva kan du skrive og dele på Facebook og Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Og kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Hør utdrag fra Wessel-Aas- engasjerende foredrag!

Les mer
08
APR14
Aktuelt
Oslo kommune: Vil forenkle og forbedre kommunens lønnssystem
- Det er helt nødvendig med et nytt lønns- og forhandlingssystem i Oslo kommune, ikke minst for å rekruttere og beholde arbeidskraft. Dagens politikk fører til at tjenestene til befolkningen ikke blir gode nok, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen da årets hovedtariffoppgjør i kommunen ble innledet i dag.
Les mer
07
APR14
Aktuelt
Startskudd for hovedoppgjøret i staten
Tariffoppgjøret er i gang med overlevering av Akademikerne stats krav mandag 7. april kl 10. Juristforbundet sluttbehandlet kravene fra våre medlemsforeninger på tariffkonferansen 11.-12. mars. De prioriterte kravene er senere oversendt Akademikerne, og danner bakgrunn for det felles kravet som presenteres for motpartene i staten.
Les mer
01
APR14
Meninger
Mange lover, ingen jurister
Norske kommuner må forholde seg til 227 lover og 257 sentrale forskrifter. Likevel har to av tre norske kommuner ikke ansatt en eneste jurist. – Dette spriket fører til at kommunenes innbyggere får dårligere tjenester og at borgernes rettssikkerhet blir for tilfeldig. Jeg tror løsningen ligger i færre og mer robuste kommuner, sier president Curt A. Lier i Juristforbundet. Han oppfordrer kommunalminister Sanner til å ta tak i saken.
Les mer
01
APR14
Aktuelt
Etablerer forvaltningsjuridisk fagutvalg
Juristforbundets hovedstyre vil etablere et forvaltningsjuridisk fagutvalg. Det skal støtte forbundets ambisjon om å bli mer synlig i retts- og samfunnspolitikken. Erfaringen med dette utvalget skal brukes til å vurdere opprettelsen av flere fagutvalg, besluttet hovedstyret i sitt siste møte.
Les mer
01
APR14
Aktuelt
- Som folk har vi for dårlig moral
Det sier Juristforbundets president Curt A. Lier til Aftenpostens Andreas Slettholm i deres serie om grå økonomi. Lier, tidligere seksjonssjef i Oslo-politiet og president i Norges Juristforbund, har engasjert seg sterkt i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Les mer