24
APR15
Aktuelt
Akademikerne krever lokalt oppgjør i Oslo kommune
- Vi krever at årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir et lokalt oppgjør. Det er viktig for å styrke velferdstilbudet til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne Oslo.
Les mer
23
APR15
Aktuelt
Ledig verv som bistandsadvokat ved Sarpsborg tingrett
Kunngjøring: Sarpsborg tingrett har behov for en ny bistandsadvokat fra 1. juli 2015. Oppnevningen som bistandsadvokat er et personlig verv for en åremålsperiode på seks år med adgang til gjenoppnevning, i utgangspunktet for én periode.
Les mer
23
APR15
Aktuelt
Kampanje mot diskriminering ved graviditet og foreldrepermisjon
Annenhver mamma og hver femte pappa opplever diskriminering når de får barn. Jobbtilbud trekkes tilbake. Lønnsøkningen uteblir. Karrierer stopper opp og arbeidsoppgaver forsvinner.
Les mer
23
APR15
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i KS har startet
Lønnsoppgjøret i kommunesektoren ble innledet ved at arbeidstaker-organisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag. Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.
Les mer
29
MAI15
Hva skjer
JuristForum i Alta med Hans Petter Graver
Juristforbundet i samarbeid med Juristnettverket i Alta inviterer til foredraget "Hva er rett?" med Hans Petter Graver.
29.05.2015 - 17:00
29.05.2015 - 19:00
Les mer
22
APR15
Aktuelt
Spekter helse: Enighet i de innledende sentrale forhandlinger
Lønnsoppgjøret i Spekter helse ble innledet ved at Akademikerne overleverte sitt krav kl. 09.00 i dag. Det ble enighet i de innledende sentrale forhandlinger.
Les mer
21
APR15
Meninger
Uavhengige advokatråd – hva må til?
Advokat Håkon Kierulf Utne foreslår i DN 30. mars at fremtidens advokater må være uoppsigelige arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende. Han mener dette er nødvendige tiltak for å sikre advokatenes uavhengighet. Disse forslagene mener Juristforbundet går for langt. Det må fortsatt være mulig for bedrifter å ha ansatte advokater som kan sies opp.
Les mer
20
APR15
Aktuelt
Lønnsoppgjøret i staten har startet
Lønnsoppgjøret i staten ble innledet ved at arbeidstakerorganisasjonene overleverte sine krav kl. 10.00 i dag. Oppgjøret skal være sluttført innen torsdag 30. april kl. 24.00.
Les mer
17
APR15
Aktuelt
Kurs: Lokale forhandlinger i KS-området
Akademikerne arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet i juni, august og september. Kursene holdes i Fredrikstad, Oslo, Hamar, Lillehammer, Drammen, Tønsberg, Skien, Kristiansand, Haugesund, Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Lovspråkskonferansen: Lovspråket viktig for demokrati og rettssikkerhet
250 deltakere bekreftet den store interessen for arbeidet med å modernisere og forenkle språket i lover og regler. Juristforbundets president Curt A. Lier understreket at lover ikke bare er til for jurister og advokater. – Når regelverk er vanskelig å forstå, går innbyggerne glipp av informasjon om viktige rettigheter og plikter. Det er et rettssikkerhetsproblem.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Rentenedgang for medlemmer
Danske Bank har satt ned renten for boliglån til Juristforbundets medlemmer med 0,10 % fra 8. april. For eksisterende lån gjelder den nye renten fra 20. mai. Ordinær boligrente for medlemmer blir nå 2,70 % nom.
Les mer
14
APR15
Aktuelt
Snakk med karriererådgiveren vår!
Er du ny i arbeidslivet, ønsker du å bytte jobb eller vil du utvikle deg videre i den jobben du har? Eller trenger du bare litt påfyll? Nå har vi ledige timer for karrieresamtaler!
Les mer
13
APR15
Meninger
50/50 før 2030
FNs internasjonale kvinnekonferanse (CSW) ble i år avholdt i New York over to uker fra kvinnedagen 8. mars. På vegne av Juristforbundet fikk jeg delta i Norges delegasjon. Susanne Eliassen, medlem av Juristforbundets hovedstyre, dro også over og deltok på en rekke av de fagarrangementene som ble holdt utenfor FN-bygningen.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no