24
AUG17
Aktuelt
Når domstolenes frihet kolliderer med pressens frihet
RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN: Da dommerne i britisk høyesterett fastslo at Brexit ikke var gyldig før parlamentet hadde gjort vedtak om det, ble de hengt ut i enkelte aviser som «folkets fiender». Da regjeringen drøyde med å ta dommernes uavhengighet i forsvar, haglet kritikken. Skal uavhengighet og frihet beskytte mot kritikk? Hvor langt kan ytringsfriheten tøyes?
Les mer
24
AUG17
Aktuelt
Se skattedebatten fra Arendalsuka!
"Legger vi til rette for skattesnusk?" var tittelen på debattmøtet som Juristforbundet og Econa arrangerte under Arendalsuka torsdag 17. august. Debatten ble live streamet og ligger fortsatt på Facebook, slik at alle kan få med seg bl.a. gründer Henning Holstad, skattedirektør Hans Chr. Holte og advokat Rene Ibsen.
Les mer
16
AUG17
Aktuelt
Skatteetaten - positiv byggmester eller grådig ulv?
Etter høyprofilerte nederlag virker det som Skatteetaten nå konsentrerer seg om småbedriftene. Der finner de alltid, og jeg mener alltid, formalfeil de kan slå ned på, og innbetalingskravene er nådeløse. Vi trenger en debatt om denne utviklingen.
Les mer
15
AUG17
Aktuelt
Shabana Rehman: Sterkt om personvern
Shabana Rehman innledet både personlig og sterkt om ungdom og personvern på nett på Juristforbundets temabrunsj under Arendalsuka. Over 40 inviterte gjester og lokale medlemmer fylte puben Lille Andevinge for både faglig og biologisk påfyll.
Les mer
01
SEP17
Aktuelt
Få med deg Rettssikkerhetskonferansen!
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noe av programmet på årets Rettssikkerhetskonferanse – med tema Frihetens rammer – frihetens pris.
Les mer
14
AUG17
Aktuelt
Domstolkommisjonen nedsatt
En ny domstolkommisjon ble nedsatt av kongen i statsråd 11. august. Dommerforeningen har siden 2010 arbeidet for å få nedsatt en domstolkommisjon og er derfor glade for at kommisjonen nå kommer i gang. Også Juristforbundet sentralt setter pris på at domstolkommisjonen nå er nedsatt.
Les mer
09
AUG17
Aktuelt
JuristForum: Domstolenes legitimitet ved lukket rettssak og dom
Det blir i europeiske land stadig vanligere at sivile rettssaker lukkes når de berører rikets sikkerhet. Ofte blir rettssak og dom unntatt offentlighet, også for partene og deres advokater. Men bør ikke slike dommer åpnes når faren for å svekke nasjonal sikkerhet er redusert?
Les mer
19
JUL17
Aktuelt
Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke den polske rettsstaten. Den Europeiske Dommerforeningen og Europarådets konsultative råd av dommere uttrykker sterk bekymring. De får støtte av såvel Dommerforening som Juristforbundet.
Les mer
07
NOV17
Hva skjer
Ny som tillitsvalgt – introduksjonskurs
Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor.
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte og skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.
07.11.2017 - 10:30
08.11.2017 - 15:30
Les mer
16
NOV17
Hva skjer
Arbeid i innstillings- og ansettelsesråd
Kurset er rettet mot medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv. oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.
16.11.2017 - 11:00
17.11.2017 - 14:00
Les mer
21
JUN17
Aktuelt
Mange jusstudenter søker praksis under studiet
Mer enn 40 % av de nyutdannede juristene oppgir at de har hatt faglig relevant deltidsarbeid ved siden av studiene. De mener dette har betydning for å få den jobben de ønsker seg etter siste eksamen. Dette viser en undersøkelse Juristforbundet har gjort i samarbeid med de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund