28
OKT14
Hva skjer
Arbeid er svaret, kva er spørsmålet?
IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterer til IA-konferanse 28.oktober 2014 med Henrik Syse, Tore Christiansen og Frank Aarebrot.
28.10.2014 - 08:30
28.10.2014 - 15:00
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Forvaltningsjuridisk fagutvalg nedsatt
Hovedstyret har nedsatt Juristforbundets første fagutvalg – Forvaltningsjuridisk fagutvalg. Utvalget skal ta for seg juridiske/politiske spørsmål knyttet til utviklingen av forvaltningen og på den måten bidra til forbundets ambisjon om å bli mer tydelig og synlig i retts- og samfunnspolitikken.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Glem ikke risikoen i kontrakter
Risikovurdering er et verktøy for å redusere usikkerhet og bidra til bedre måloppnåelse for partene i et kontraktsforhold. Dårlig risikovurdering kan føre til kontraktsbrudd. Føler du deg litt usikker på analysemetode for kontraktsrisiko? JUS har kurset.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Målrettet forliksforhandling
Forliksforhandlinger brukes ofte for å løse tvister. Men for å oppnå noe som part i forhandlingene må du sette deg et mål og legge opp en strategi for å nå målet. Dette kan du lære på JUS-kurs.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
Lær om reglene for kommunene
Få steder kommer folk så tett på saksbehandlingen som i kommunene. Derfor trenger kommunene juridisk kompetanse, noe Juristforbundet har kjempet for i årevis. Nå kan du få oversikten over kommunalretten på et nytt kurs fra JUS.
Les mer
21
OKT14
Aktuelt
JuristKongress: Næringsliv og tilsyn
Næringslivet må etterleve lover og forskrifter, mens forvaltningen har som oppgave å føre tilsyn og gjennomføre sanksjoner og reaksjoner. Dette fagsporet på JuristKongress gir innsikt i rettsområdet og rettsutviklingen det siste tiåret.
Les mer
20
OKT14
Aktuelt
Nytt styre i Juristforbundet – Stat
Sverre Bromander er valgt til ny leder i Juristforbundet – Stat. Bromander har hatt en synlig rolle som leder av Politijuristene, blant annet gjennom å peke på flaskehalser i straffesakskjeden og viktigheten av å prioritere påtale og etterforskning.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Hva vil jurister vite om pensjon i privat sektor?
Det var stor interesse for Juristforbundets temakveld om pensjonssystemet for ansatte i privat sektor etter pensjonsreformen.
– Mange har ikke så god ordning som de tror, sa Sissel Rødevand fra Actecan.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Reagerer skarpt på svekkede permisjonsrettigheter for far
- Regjeringen svekker likestillingen ved å undergrave fedres rett til permisjon i forbindelse med fødsel ytterligere. Derfor reagerer vi skarpt på forslagene til nye unntak i permisjonsreglene som statsråd Solveig Horne har sendt på høring, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.
Les mer
15
OKT14
Aktuelt
Juristforbundets mastergradsstipend
Juristforbundet er opptatt av at rettssikkerhet for den enkelte og likhet for loven er grunnleggende forutsetninger for vår demokratiske rettsstat. Vi mener at den juridiske forskningen må styrkes for å gi samfunnet større innsikt i lovverket og rettsystemets funksjon og konsekvens.
Les mer
13
OKT14
Aktuelt
Tannlege og forsker får Akademikerprisen
Tannlege og forsker Tiril Willumsen får Akademikerprisen 2014, bl.a. for sin forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep. - Hun er en dyktig forsker med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Curt A. Lier.
Les mer
10
OKT14
Aktuelt
- Et godt budsjett for justissektoren
Norges Juristforbund mener regjeringen har lagt frem et godt budsjett for justissektoren. Budsjettet løser ikke alle utfordringer, men tar viktige grep når det gjelder en helhetlig straffesakskjede, arbeidslivskriminalitet og fri rettshjelp for utsatte grupper.
Les mer

Seksjoner og foreninger

Hva skjer?

Juristkontakt.no