01
DES14
Aktuelt
Nye bank- og forsikringstilbud fra nyttår!
Juristforbundet har inngått avtaler med Storebrand og Danske Bank om nye bank- og forsikringstilbud til medlemmene fra 1. januar 2015. Den nåværende avtalen med DNB opphører 31. desember 2014.
Les mer
18
DES14
Aktuelt
Juristforbundet i møte med Hadia Tajik
Juristforbundets president Curt A. Lier har i dag hatt møte med justiskomiteens leder Hadia Tajik. De snakket om hvordan samfunnet kan etablere en motvekt til karismatiske ledere som trekker ungdommen inn i jihadistiske og høyreekstreme miljøer.
Les mer
12
DES14
Aktuelt
Nye regler om arbeidstid – økt fleksibilitet til fordel for hvem?
Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) legger vekt på at forslag om nye arbeidstidsbestemmelser har som formål å gi norske arbeidstakere større grad av fleksibilitet da «folk har ulike behov». På denne bakgrunn fjerner arbeidsministeren «vetoretten» til fagforeningene.
– Dette er sterkt beklagelig, sier Curt A. Lier i Norges Juristforbund. Det er derimot bra at vi nå går i retning av et aldersuavhengig arbeidsliv, og at regjeringen foreslår at arbeidstakere kan stå i arbeid til de er 72 år.

Regjeringens forslag er som følger:
Les mer
12
DES14
Aktuelt
Akademikerne: Tilfreds med hevet aldersgrense, går mot å utvide Arbeidstilsynets rolle
Regjeringen foreslår flere endringer i arbeidsmiljøloven.
- Jeg er svært fornøyd med at regjeringen hever den øvre aldersgrensen i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Dette er en etterlengtet og viktig reform. Jeg vil også gi regjeringen honnør for å tenke helhet når de ser reglene om arbeidstid og midlertidig tilsetting i sammenheng, men det blir galt å styrke Arbeidstilsynets rolle på bekostning av partene i arbeidslivet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
Les mer
09
DES14
Aktuelt
Medlemskontingenten betaler seg
Kurs og konferanser, gode bank- og forsikringstilbud, lønnsstatistikk og arbeidsrettslig rådgivning er noen av de mange tilbudene du får igjen for medlemskontingenten din i Juristforbundet. I tillegg er du med i felleskapet av jurister fra alle sektorer.
Les mer
09
DES14
Aktuelt
Fra ytelsespensjon til innskuddspensjon - hva blir konsekvensen?
Stadig flere foretak som har ytelsespensjonsordning velger å avvikle ordningen og erstatte den med en innskuddspensjonsordning. Hvorfor fører dette til at de ansattes pensjon endres, og hva bør de ansatte være særlig oppmerksomme på?
Les mer
09
DES14
Aktuelt
Aldersgrenser i arbeidslivet
Regjeringen har varslet at de vil legge frem en lovproposisjon med forslag om å heve den øvre aldergrense i arbeidslivet heves fra dagens 70 år til 72 år. På sikt er målet å heve grensen til 75 år.
Les mer
05
DES14
Aktuelt
- Kritisk til mer midlertidighet, fornøyd med begrensning
Regjeringen vil endre lovverket:
- Regjeringen angriper midlertidige tilsettinger fra feil ende. Det er de altfor mange og lange midlertidige ansettelsene i virksomheter staten styrer, som er det reelle samfunnsproblemet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
Les mer
04
DES14
Aktuelt
Advokatlovutvalget nærmer seg sluttfasen
Advokatlovutvalget ble nedsatt i januar 2013 og skal levere sin innstilling den 2. mars 2015. Leder av advokatlovutvalget Bergljot Webster kommer og presenterer forslag til ny lov for Juristforbundets medlemmer den 25. februar.
Les mer
03
DES14
Aktuelt
Akademikerne: - Ønsker en bred skattedebatt velkommen
- Hovedlinjene i det norske skattesystemet har ligget fast siden 1992, mens verden er betydelig endret. Det er derfor på høy tid at vi nå får en bred debatt om morgendagens skatte- og avgiftssystem. Jeg håper vi kan få en helhetlig skattedebatt uten å gå i skyttergravene på enkeltforslag, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
Les mer
03
DES14
Aktuelt
Scheel-utvalget
Scheel-utvalget som har utredet fremtidens bedriftsbeskatning la i går frem et omfattende forslag til nytt skattesystem.
Les mer
02
DES14
Aktuelt
Rapport om kommunereform: Underskudd på jurister i kommunene
Ekspertutvalget for ny kommunereform la fram sin sluttrapport 1. desember. Utvalget har gått gjennom kriterier for god kommunestruktur og sett på oppgavefordelingen mellom kommune og stat. Utvalget dokumenterer behovet for relevant juridisk kompetanse, og peker på den viktige samfunnsoppgaven jurister har i forvaltningen.
Les mer
12
JAN15
Hva skjer
JuristForum i Alta - Jus og sosial medier
Juristforbundet i samarbeid med Juristnettverket i Alta inviterer til foredrag med advokat Jon Wessel-Aas om jus og sosial medier.
12.01.2015 - 17:00
12.01.2015 - 19:00
Les mer
01
DES14
Aktuelt
Nyheter og oppdatering i forvaltningsrett
Som på alle rettsområder, er det viktig for svært mange jurister å holde seg oppdatert innenfor forvaltningsrett. Det gjelder å få med seg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff. JUS har riktig kurs.
Les mer

Hva skjer?

Juristkontakt.no