20
OKT16
Aktuelt
Innstilling fra valgkomiteen i Akademikerne
Akademikernes valgkomite har lagt frem sin innstilling til nytt styre og ny leder i Akademikerne. Valget finner sted på Akademikernes rådsmøte torsdag 27. oktober.
Les mer
14
OKT16
Aktuelt
Akademikerprisen til antibiotikaforsker
Akademikerprisen 2016 går til overlege og professor Dag Berild. – Antibiotikaresistens er en av verdens største helsetrusler. Berild har vært en ledende stemme i offentligheten, og har med sin forskning bidratt til å sette denne store trusselen på dagsorden, sier juryleder Curt A. Lier om årets prisvinner.
Les mer
13
OKT16
Aktuelt
Budsjettet kan øke behandlingstiden i domstolene
Regjeringen foreslår nok en gang et «avbyråkratiseringsfradrag» i budsjettet for domstolene. Dette har bremset den positive utviklingen med kortere saksbehandlingstid. Nå kan utviklingen i flere domstoler snu i feil retning. – Dette er en svært uheldig utvikling og en trussel mot rettssikkerheten, sier Dommerforeningens leder Ingjerd Thune i en kommentar til statsbudsjettet.
Les mer
11
OKT16
Aktuelt
Akademikerne reagerer sterkt: Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd
- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
Rettens dag 22. oktober
Ta med hele familien til Oslo tinghus lørdag 22. oktober! Her kan du følge en rettssak og høre politiet, forsvarere, vitnestøtter og tolker fortelle om arbeidet sitt. Og kanskje du har lyst til å treffe Åsted Norge-redaksjonen eller prøve å si «ja» i byfogdens vakre seremonirom? Masse aktiviteter for barn og voksne fra kl. 11-15 – gratis adgang!
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
JuristKongress: Næring og miljø
Hvordan skal Norge omstille seg fra oljeavhengighet til en fremtid med bærekraftig fornybar energi? Og hvordan kan fokus på bærekraft og innovasjon gi næringslivet et konkurransefortrinn? Møt professor dr. juris Beate Sjåfjell og advokat Eivind Aarnes Nilsen fra Advokatfirmaet Selmer.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
JuristKongress: Kommune & forvaltning
Det er store forventinger til produktivitet og effektivitet, IKT-satsing og omstilling i offentlig sektor. Hva blir konsekvensene for rettssikkerheten ved myndighetsutøvelse og tjenesteyting? Møt kommuneadvokat Hanne Harlem, professor emeritus Erik Boe og Professor dr. juris Dag Wiese Schartum.
Les mer
11
OKT16
Aktuelt
Sykehusstreiken: Politisk markering foran Stortinget onsdag kl. 18
I går kveld, tirsdag 11. oktober ble streiken i sykehus stoppet av lønnsnemd. Det har vært stort påtrykk etter at streiken ble stoppet. Akademikerne vil derfor markere at selv om streiken er slutt, er kampen ikke over.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
Europeiske dommerforeninger står opp for den tyrkiske rettsstaten
De europeiske dommerforeningene har gått sammen og dannet «Plattformen for uavhengige domstoler i Tyrkia». Tirsdag inviterte de til pressekonferanse om den prekære situasjonen for den tyrkiske rettsstaten.
Les mer
06
OKT16
Aktuelt
Vil du være med og lede Norges Juristforbund?
Hovedstyret består av 9 medlemmer og har det overordnede ansvaret for Juristforbundets virksomhet mellom representantskapsmøtene. Vervet som president tilsvarer en 100 % stilling og er et lønnet verv.
Les mer
05
OKT16
Aktuelt
Tvungen mekling førte ikke frem: Sykehusstreiken fortsetter for fullt
Dagens lovpålagte mekling mellom Spekter og Akademikerne ble resultatløs. Dermed fortsetter historiens lengste sykehusstreik med uforminsket styrke. - Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
Les mer
16
NOV16
Hva skjer
Arbeid i innstillings- og ansettelsesråd
Kurset er rettet mot medlemmer som sitter som ansattes representant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv. oppfordres også til å delta. Kurset kan også være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.
16.11.2016 - 11:00
17.11.2016 - 14:00
Les mer
05
OKT16
Aktuelt
Innspill til organiseringen av Juristforbundet
Hva mener medlemmene om hvordan Juristforbundet skal styres? Representantskapet nedsatte i november 2014 et organisasjonsutvalg for å vurdere forbundets oppbygning og ledelse. Utvalget leverte sin rapport før sommeren. Medlemmene hadde frist 9. september til å melde inn innspill til rapporten.
Les mer
04
OKT16
Aktuelt
Hvem bør bli årets tillitsvalgte?
De tillitsvalgte er Juristforbundets viktigste ressurs i arbeidet for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og juristers anseelse. Juristforbundet ønsker å dele ut en pris til en tillitsvalgt som i inneværende år har fylt rollen som tillitsvalgt i Juristforbundet på en god måte. Hvem synes du fortjener prisen?
Les mer
24
NOV16
Hva skjer
Den nasjonale IA-konferansen 2016
IA-Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen. Årets nasjonale IA-konferanse har valgt rammen underveisevaluering av IA-avtalen.
24.11.2016 - 09:00
24.11.2016 - 15:00
Les mer
03
OKT16
Aktuelt
Jurister med dårlig erfaring etter varsling
86 prosent av juristene er helt eller delvis enige i at det er stor takhøyde for å diskutere faglige spørsmål på arbeidsplassen. Likevel varsler de sjeldnere enn andre faggrupper om kritikkverdige forhold, og de som har varslet, er mindre villige til å varsle igjen enn andre grupper. Dette viser en omfattende Fafo-undersøkelse som ble lagt frem 29. september.
Les mer
01
OKT16
Aktuelt
Rekordpåmelding til JuristKongress
530 jurister har meldt seg på JuristKongress 2016, høstens viktigste møteplass. Du har vel husket å melde deg på? Velg mellom fem fagspor: Næring og miljø | Personvern & teknologi | Kommune & forvaltning | Ledelse & læring | Politikk & arbeidsjus
Les mer
03
NOV16
Hva skjer
Bedriftsjuristdagen, Oslo
EUs persondataforordning og arbeidslivskriminalitet er blant temaene på Bedriftsjuristdagen. Og hvordan så korrupsjonssaken i Yara ut med kommunikasjonsavdelingens egne øyne? Persondata står i fokus når Bedriftsjuristene samles til fagdag med tilbehør.
03.11.2016 - 09:30
03.11.2016 - 17:30
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no

AKS - akademisk studieforbund