28
SEP16
Aktuelt
Spekket Rettssikkerhetskonferanse med kongelig besøk
H.K.H. Kronprins Haakon ble ledsaget av bl.a. president Curt A. Lier, juryleder professor Hege Brækhus og generalsekretær Magne Skram Hegerberg da han ankom Rettssikkerhetskonferansen i går i den overfylte Rococo-salen på Grand Hotel. Kronprinsen delte ut Rettssikkerhetsprisen til Stiftelsen Lovdata som innledning til et omfattende og variert program.
Les mer
27
SEP16
Aktuelt
Vil du være med og lede Norges Juristforbund?
Hovedstyret består av 9 medlemmer og har det overordnede ansvaret for Juristforbundets virksomhet mellom representantskapsmøtene. Vervet som president tilsvarer en 100 % stilling og er et lønnet verv.
Les mer
27
SEP16
Aktuelt
Tillitskrisen vokser: Sykehusstreiken trappes opp i dag
I dag går ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus ut i streik. Totalt er 569 ansatte ved 13 sykehus nå ute i konflikten som har vart i 21 dager. - For hver dag som går vokser tillitskrisen ved norske sykehus seg større, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.
Les mer
22
SEP16
Aktuelt
Se Rettssikkerhetskonferansen live på nærmeste skjerm
I år kan alle få med seg Rettssikkerhetskonferansen 27. september kl. 11.30. Den blir streamet (filmet) og sendes direkte på juristforbundet.no. Uansett hvor du befinner deg, kan du følge konferansen på pc, nettbrett eller mobil.
Les mer
18
OKT16
Hva skjer
Temakveld i Oslo: "Norwegiansaken" og arbeidsgiveransvaret
Et skråblikk på "Norwegiansaken": Er det tradisjonelle arbeidsgiveransvaret under press? Drøfting av arbeidsrettslige problemstillinger og prosessfullmektigenes syn.
Foredragsholdere: Prosessfullmektigene i saken, advokat Tarjei Thorkildsen i BAHR og advokat Christen Horn Johannessen i Parat.
18.10.2016 - 16:30
18.10.2016 - 19:00
Les mer
21
SEP16
Aktuelt
Juristdagen i bilder 2016
Lørdag sto 145 jurister og jusstudenter på 17 stands over hele landet og svarte på henvendelser fra publikum. Spørsmål om arv gikk igjen mange steder, mens Oslo-juristene fikk flest spørsmål om utlendings- og trygderett. Var din by med? Se bildene her!
Les mer
14
SEP16
Aktuelt
Juristforbundet ga råd for en sterkere rettsstat i Moldova
Tirsdag gjestet en gruppe statsadvokater fra Moldova Juristforbundet. De var i Norge for å diskutere spørsmål knyttet til den såkalte «Styrkebrønnen». – De ønsker innspill til hvordan man skal arbeide politisk for å styrke påtalemyndighetenes uavhengighet i Moldova, forteller Juristforbundets president Curt A. Lier.
Les mer
11
OKT16
Hva skjer
Hvordan få studielånet til å vare lenger?
Juristforbundet og Danske Bank ønsker studentmedlemmer velkommen til foredraget Hvordan få studielånet til å vare lenger. Meld deg på og få bedre grep om økonomien din!
11.10.2016 - 17:00
11.10.2016 - 19:00
Les mer
12
OKT16
Hva skjer
De beste tipsene for etableringsfasen
Juristforbundet og Danske Bank ønsker velkommen til foredraget Privatøkonomi på 123 – boligkjøp og andre tips.
12.10.2016 - 17:30
12.10.2016 - 19:00
Les mer
20
SEP16
Aktuelt
Innspill til organiseringen av Juristforbundet
Hva mener medlemmene om hvordan Juristforbundet skal styres? Representantskapet nedsatte i november 2014 et organisasjonsutvalg for å vurdere forbundets oppbygning og ledelse. Utvalget leverte sin rapport før sommeren. Medlemmene hadde frist 9. september til å melde inn innspill til rapporten.
Les mer
07
SEP16
Aktuelt
Bakgrunn for streiken i Spekter Helse
Uenigheten mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne dreier seg i stor grad om de tillitsvalgtes medbestemmelsesrett. Akademikerne mener legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven allerede i dag er svært omfattende, og ønsker fortsatt kollektive arbeidstidsplaner. Derfor tas 194 Akademikermedlemmer, deriblant flere fra Juristforbundet, ut i streik fra i dag.
Les mer

Jobbmarkedet

Hva skjer?

Juristkontakt.no