Inkluderings- og mangfoldsutvalget

Leder:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Styremedlemmer:
Eric Wang Wikstrøm
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Avd Oslo
Norsk kulturråd
Justis- og beredskapsdepartementet, Avdeling for kriminalitetsforebygging
Shamila Sunniva De Leon
Merete Furesund
Homble Olsby Advokatfirma AS
Immanuel Olaussen
Lars Erik Lillefloth
Nordland fylkeskommune