Inkluderings- og mangfoldsutvalget

Leder:

Hallvard Øren

Medlemmer:

Maryam Iqbal Tahir

Camilla Fosse

Johanne Bertling Krogstad

Helene Rørmark Olsen

Jamal Sajid Ahmad

Leder:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Styremedlemmer:
Bransjeforeningen Norsk olje og gass
Camilla Fosse
Fellesorganisasjonen (FO)
Johanne Bertling Krogstad
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det helsevitenskapelige fakultet
Helene Rørmark Olsen
Skatteetaten Innkreving Bergen
Lars Erik Lillefloth
Nordland fylkeskommune