Juristforbundets kvinneutvalg søker medlemmer

Publisert 28.01.2019
Vil du bidra til å påvirke kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet? Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juristforbundet i Juristforbundets kvinneutvalg?

Oppgaver

Kvinneutvalget skal jobbe for å fremme innsikt og kunnskap om kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet.

Utvalgene arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, prinsipprogram og satsningsområder.

Vervet er ulønnet.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater må være medlem av Juristforbundet.

Kandidatene bør ha kunnskap om og interesse for temaet.

Studenter er også velkomne til å søke.

Vi tlibyr

• Samarbeid og nettverk med dyktige kolleger i et nyopprettet utvalg.
• Dekning av utgifter til reise og kost.
• Gratis deltakelse på JuristKongress.
• Felles fagseminar for utvalgets medlemmer, relatert til utvalgets tema.

Nærmere opplysninger gis av utvalgsleder Farah Ali på mobil 915 15 977 eller farah.ali@nito.no.


Søknad og CV sendes Gry Hellberg Munthe på
ghm@ juristforbundet.no innen 18. februar 2019