Juristforbundets Fagutvalg - Strafferett og Straffeprosess

Styremedlemmer:
Ingvild Bruce
Borgarting lagmannsrett
Lene Knapstad
Advokat Lene Knapstad AS