Juristforbundets Fagutvalg - Arbeids- og Tjenestemannsrett

Styremedlemmer:
Regjeringsadvokaten
Marco Vidar Lilli
CMS Kluge Advokatfirma AS avd Oslo
Thorkil H. Aschehoug
Advokatfirmaet Grette AS
Ellen Anthea Gooderham
Sands Advokatfirma DA, Bergen