Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Seniorrådgiver, Nasjonal resurssenter for deling av data (Digitaliseringsdirektoratet)

Rozemarijn er jurist og interessert i teknologi og demokratiske prinsipper. Hun jobber som juridisk seniorrådgiver i det nyopprettede nasjonale ressurssenter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet. Her jobber hun bl.a med å fremme mer digitaliseringsvennlig regelverk.

Hun har tidligere jobbet i Datatilsynet, EOS-utvalgets sekretariat og som forsker ved UiO og PRIO. Som forsker var hun involvert i flere EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Hun er spesialist på personvern og skrev doktorgraden sin om art 8 EMK og overvåkningsteknologi.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rozemarijn-van-der-hilst-520b601/