JF-P Helseforetakenes juristforening

Helseforetakenes Juristforening (HFJ) organiserer jurister ansatt i helseforetakene.

HFJ ble formelt stiftet i 2004 med det formål å etablere et nettverk som samler og styrker juristmiljøet i helseforetakene. Foreningen er i dag landsomfattende og har rundt 70 medlemmer.

HFJ skal blant annet arbeide for medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, skape et helsefaglig og organisasjonsfaglig nettverk for medlemmene samt synliggjøre og stryke juristenes rolle i helseforetakene.

Foreningen har en representant i forhandlingsutvalget Akademikerne - Helse.