JF-P Bedriftsjuristene

Bedriftsjuristene organiserer jurister og advokater som arbeider i det private næringslivet.
Leder:
Marianne Frydenlund
Nordic Semiconductor ASA
Styremedlemmer:
Cathrine Murstad
Nye Veier AS
Cecilie Kjelland
B2 Holding ASA
Frode Preber Ettesvoll
Legal Lab AS
Hanne Heide Krüger
Franzefoss AS
Varamedlemmer:
Gjertrud Synnøve Helland
Veidekke Entreprenør AS

Kontaktperson i sekretariatet

Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99