Disse yrkene stoler vi mest på

Publisert 02.06.2020

– Båndet mellom innbyggerne og rettssystemet er helt avgjørende for at rettsstaten skal fungere optimalt, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

Dommere, jurister og advokater nyter høy tillit blant befolkningen. Det viser tall fra den nye samfunnsundersøkelsen Respons Analyse har utført for Juristforbundet. Men aller øverst troner et helt annet yrke.

Dette er andre gangen Juristforbundet gjør en samfunnsundersøkelse, der et tverrsnitt av befolkningen blir spurt om ulike aspekter ved rettsstaten. Alt fra når de sist hadde behov for advokat til hvilken tillit de har til rettssystemet i Norge.

Juridiske yrker
Respondentene blir også spurt om hvor stor tillit de har til ulike yrkesgrupper. Hovedsakelig til juridiske profesjoner, men også andre tilfeldig valgte yrker for sammenligning.   

Forskere er vinnere i undersøkelsen etter at hele 85 prosent svarte at de hadde stor tillit til denne yrkesgruppen. Det er hårfint foran dommere som skårer 83 prosent. Deretter følger jurister som er ansatte i stat og kommune (70 prosent) og advokater (68 prosent).

Nordmenns tillit til de juridiske yrkene har ikke endret seg stort siden forrige undersøkelse. Det er tilnærmet helt like resultater for de ulike profesjonene nå som da Juristforbundet spurte i 2018.

– Det gleder meg at våre medlemmer nyter så stor tillit i befolkningen. Båndet mellom innbyggerne og rettssystemet er helt avgjørende for at rettsstaten skal fungere optimalt, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

Tillit i tøffe tider
Det siste året har rettsvesenet fått mer oppmerksomhet enn vanlig, både under EØS-skandalen og de siste månedenes unntakstilstand grunnet koronaviruset.

– Norge er et land preget av mye tillit, både innbyggerne imellom, og mellom innbyggerne og myndighetene. Rettsvesenet er intet unntak, og dets aktører har vært blant de som lenge har nytt stor tillit hos befolkningen. Jeg merker meg at den reduserte andelen med svært stor tiltro til domstolene, som ble registrert i Domstoladministrasjonens tiltroundersøkelse i desember 2019, ikke gir utslag i vår undersøkelse. Det tar jeg som et klart tegn på at tilliten til våre domstoler er dypt forankret i allmennhetens bevissthet. Det er av stor verdi for oss som samfunn, sier Holm

– Det er også gledelig at tilliten til jurister i offentlig forvaltning og til advokater fortsatt er høy, kanskje særlig i betraktning av diskusjonene i kjølvannet av EØS-skaldalen, sier Holm.

Spesielt domstolene har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. I tillegg til EØS og korona har debatten om ny domstolstruktur fått mye plass i mediene, og det har vært fokus på de manglende ressursene for å ivareta samfunnsoppdraget.

– Våre medlemmer innehar posisjoner som stadig er gjenstand for debatt. Enten de er advokater, dommere eller i påtalemyndigheten. Da er det betryggende å lese at tilliten til våre medlemmer fortsatt står sterkt. Spesielt i urolige tider som vi nå er inne i, sier Holm.

Andre yrker
Deltagerne i undersøkelsen ble også spurt om hvor mye de stoler på en rekke andre yrkesgrupper. Her er det mer blandede tilbakemeldinger.

Nederst på listen finner vi PR-rådgivere, som kun 18 prosent har stor tillit til. Hakket bedre gjør aksjemeglere det med 24 prosent, mens politikere skårer 41 prosent.

Midt på treet finner vi ledere i næringslivet. Annenhver person sier de har stor tillit til denne gruppen, mens journalister får tiltro av 48 prosent.