Arendalsuka 2018

Publisert 05.06.2018
Foto: Peder Austrud/Visit Sørlandet


Juristforbundet peker på verdien av juridisk kompetanse på fire arrangementer under Arendalsuka.

Med advokat på slep til NAV

Må man bruke advokat for å få det man har krav på fra NAV? Må man klage for å få rett? Hvordan unngå usaklig forskjellsbehandling?

Advokat Gro Sandvold, Advokat Sandvold AS

Tirsdag 14. august 2018 kl. 14.00, Lille Andevinge, Arendal

Hvordan forsvare et «monster»?

Hvordan klarer en advokat å påta seg forsvaret av en som er siktet for alvorlige volds- eller sedelighetsforbrytelser?

Advokat Ida Andenæs, Advokatfirmaet Elden DA

Tirsdag 14. august 2018 kl. 15.00, Lille Andevinge, Arendal

Nabokrangler er ikke lovløse

Hvordan kan jurister bistå når det strides om f.eks. trær på tomtegrenser, vedlikehold av gjerder, ferdsel i strandsonen eller andre kilder til nabokrangler.

Førstelektor/advokat Einar Bergsholm, Institutt for eiendom og juss, NMBU

Tirsdag 14. august 2018 kl. 16.00, Lille Andevinge, Arendal

Ta smarte valg!

Nettvett og personlig økonomi for ungdomsskoleelever
(hovedprogrammet til Arendalsuka UNG).

Juristforbundet og Econa (siviløkonomenes forening) vil gi ungdomsskoleelever en morsom og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor betydning for livsmestringen – nå og i framtiden.

Fredag 17. august 2018 kl. 13.00, Arendal kultur- og rådhus