Lokale forhandlinger i Helsesektoren for Akademikerne fra 20. mai.

Publisert 16.04.2021

Innledende sentrale forhandlinger for Akademikerne i Spekter Helse ble avsluttet 16.04. Lokale forhandlinger i området vil starte 20. mai med frist 11. juni.

Akademikerne har vært opptatt av reallønnsvekst og at kostnaden ved eventuelle forsinkelser av oppgjøret grunnet meklingskø ikke skal belastes arbeidstakersiden.

Følg også med på Akademikerne.no.