Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor - fysisk deltakelse

Kvinne holder forhandlingskurs

Foto: iStock.com/izusek

«Lønnsforhandlinger i kommunen» er et spesialisert kurs for tillitsvalgte som skal forhandle lønn i egen kommune etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen.

Kurset passer for nye tillitsvalgte som skal forhandle for første gang. Det er også egnet for tillitsvalgte med erfaring som vil utvikle sine ferdigheter.

Tid
Start: 09.06 kl. 10:00
Slutt: 10.06 kl. 16:00
Sted
Clarion Collection Hotel Gabelshus
Gabelsgate 16, 0272 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
03.05 kl. 14:30

Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling.

Kurset er i utgangspunktet satt opp med fysisk oppmøte over to dager. Hvis det ikke er tilrådelig å møte fysisk på det aktuelle tidspunktet vil kurset blir gjennomført som et digitalt arrangement over en dag, dvs. 9. juni fra kl. 10.00 til kl. 15.00, da eventuelt på Teams.

Det vil uansett være åpent for påmelding til denne første delen av kurset for tillitsvalgte som bare ønsker digital deltakelse 9. juni.

Deltakere som har meldt seg på med fysisk deltakelse forventes å delta både onsdag 9. juni og torsdag 10. juni etter oppført program.

Hvis det fysiske oppmøtet kanselleres, vil påmeldte deltakere herfra bli overflyttet til digital deltakelse fra kl. 10.00 til 15.00 onsdag 9. juni.
Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og Samfunnsviterne

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Kursnummer: 2021750