Ny som tillitsvalgt

Foto: iStock/Izusek

Dette kurset er obligatorisk og for alle tillitsvalgte i stat og kommune (unntatt Oslo kommune). Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer. Det er derfor begrensning på 40 deltakere.

Tid
Start: 02.09 kl. 10:45
Slutt: 03.09 kl. 14:00
Sted
Støtvig Hotel AS
Larkollveien 801, 1560 LARKOLLEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
14.08 kl. 15:00
Tryggere i rollen som tillitsvalgt

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor øvrige parter i arbeidslivet.

Introduksjon til sentrale avtaler

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hovedtariffavtalen, begge sentrale avtaler for våre medlemmer i stat og kommune, samt for deg som deres tillitsvalgt. Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlingsordninger, i tillegg til å gi en gjennomgang av lønnssystemet. Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundet, Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på.

Dato for gjennomføring av kurs i Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger blir avklart når vi vet mer om gjennomføringen av lønnsoppgjørene i offentlig sektor.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og seneste to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

Målgruppe

Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor (ikke Oslo kommune)

Kurskode: 2020679

Spørsmål rettes til: kursdeltager@juristforbundet.no / 915 55 268