Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger i staten

Tomler opp
iStock | PeopleImages

Velkommen til kurs for tillitsvalgte i statlig sektor.

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte, og er beregnet på de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger.

Tid
Start: 27.08 kl. 11:00
Slutt: 29.08 kl. 14:00
Sted
Støtvig Hotel AS
Larkollveien 801, 1560 LARKOLLEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
01.07 kl. 15:00
Teoretisk og praktisk

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:
• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.


Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | tlf. 91 55 52 68

Kurskode 2019653