Valg av nytt fakultetsstyre i Bergen

Å engasjere seg ved siden av studiene er både sosialt og gir deg faglig kompetanse, som kan hjelpe karrieren din senere. Nå kan du engasjerere deg i et spennende verv i Juristforbundet. Vi søker studentmedlemmer i Oslo, Bergen og Tromsø. Vervene har oppstart 1. februar 2022.

Tid
Start: 20.01 kl. 16:00
Slutt: 20.01 kl. 17:00
Sted
Universitetet i Bergen Auditorium 1
Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 BERGEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
20.01 kl. 12:00

Torsdag 13. januar 2022 avholdes fakultetsmøte for Juristforbundet – Students lokalstyre i Bergen i auditorium 1 fra kl. 16.00 til ca. kl. 17.00. Dersom ikke smittesituasjonen tillater fysisk møte, vil møtet avholdes på Teams. Alle påmeldte vil da motta en invitasjon til møtet på e-post.

Alle som melder seg på og deltar får tilsendt et gavekort på 300kr på Foodora.

Fakultetsmøtet fungerer som generalforsamling for studentmedlemmer i Bergen, og alle medlemmer av Juristforbundet har møte- og stemmerett. Se for øvrig vedtektene for JF-Student §§ 2-3 flg.

Følgende verv er på valg

- Leder av fakultetsstyret i Bergen (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF – Student) *

- Nestleder av fakultetsstyret i Bergen (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF – Student) *

- Arrangementsansvarlig i Bergen (jobber lokalt på fakultetet)

- Rekrutteringsansvarlig i Bergen (jobber lokalt på fakultetet)

- Markedsansvarlig i Bergen (jobber lokalt på fakultetet)

Bare medlemmer av Juristforbundet – Student kan stille til valg og stemme. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her. Det sittende styret vil redegjøre for hva Juristforbundet – Student jobber med, og for hva de ulike vervene går ut på. Deretter avholdes det valg.

Spørsmål om vervene, om møtet eller forhåndsmelding av kandidatur rettes til johannes.thorsteinsson@uib.no.

Det blir servering av pizza og brus. Vi ivaretar smittevern.

 

*Seksjonsstyret skal ha styremøte og årsmøte 4. – 6. februar. Dette blir enten fysisk eller digitalt, avhengig av smittesituasjonen. Det er ønskelig at nyvalgt leder og nestleder kan delta fysisk på dette møtet. Digital deltagelse kan tilrettelegges dersom helt nødvendig.