Rettssikkerhetskonferansen 2017

Tid
Start: 17.10 kl. 11:00
Slutt: 17.10 kl. 17:30
Sted
Gamle Logen, Oslo
Grev Wedels Plass 2, 0151 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
08.10 kl. 00:00

Den tradisjonelle Rettssikkerhetskonferansen arrangeres av Juristforbundet for 10. gang.
I år får du oppleve:

Lawrence McNamara, seniorforsker/visedirektør ved Bingham Centre for Rule of Law:
The rule of law, the independence of the judiciary and press freedom

Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen:
Nåløyet – gjenopptakelse av straffesaker i et europeisk perspektiv

Cecilie Hellestveit, forsker og forfatter:
Kriminalisering av deltakelse i væpnet konflikt og utfordringer for folkeretten

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann:
Mange sier offentlig ansattes ytringsfrihet begrenses, men gjør den det?

Juni Nyheim Solbrække, jusstudent i praksis ved FN-delegasjonen i New York:
Den skjøre rettsstaten

Jan E. Helgesen, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, årets vinner av Rettssikkerhetsprisen

Curt A. Lier, president i Juristforbundet

Se programmet for Rettsikkerhetskonferansen 2017.