Tyrkia: Grunnlovsendring nådestøt mot demokratiet

Publisert 16.03.2017 09:00:00
Den europeiske dommerforeningen (EAJ) er svært bekymret foran folkeavstemningen om endringer i Tyrkias grunnlov. De advarer om at Tyrkia står på spranget til å forlate det konstitusjonelle, rettssikkerhetsbaserte demokratiet. Bekymringen deles av Europarådets rådgivende organ i konstitusjonelle saker, Veneziakommisjonen.

Dersom endringene i grunnloven gjennomføres, vil det blant annet gi presidenten økt kontroll over rettsvesen og påtalemyndighet, og gjennom det en ytterligere svekket uavhengighet for det tyrkiske rettsvesenet.

Se uttalelse fra lederen av Den euroepiske dommerforeningen, EAJ

Se uttalelse fra Veneziakommisjonen

Foto: iStock-com/123ducu

27
JAN17
Aktuelt
– Svært bekymret over rettssikkerheten i Tyrkia
Dommerforeningen og Den internasjonale juristkommisjonen – Norge deltar i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia 22.-28. januar. Formålet er å kartlegge menneskerettssituasjonen i Tyrkia, med særlig vekt på situasjonen for dommere og advokater.
Les mer
10
NOV16
Aktuelt
IAJ om Tyrkia: Verdenssamfunnet må reagere
Den Internasjonale Dommerforeningen (IAJ) uttrykker stor bekymring for utviklingen i Tyrkia etter statskuppet juli. De minner om at rettssikkerhet og menneskerettigheter er bærebjelker i demokratiet som har bred støtte i Tyrkia, og at Tyrkia har sluttet seg til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.
Les mer
17
OKT16
Aktuelt
Dommerforeningen møter Utenriksdepartementet om Tyrkia
Dommerforeningen ser svært alvorlig på situasjonen for de tyrkiske dommerne. I et brev til norske myndigheter påpeker de at flere tusen dommere og påtalejurister er avsatt. Flere enn tusen av disse sitter fengslet uten tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier i et land som har forpliktet seg etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
Pressekonferanse i Brussel om gjenopprettelse av den tyrkiske rettsstaten
De europeiske dommerforeningene har gått sammen og dannet «Plattformen for uavhengige domstoler i Tyrkia». Tirsdag 11. oktober inviterte de til pressekonferanse om den prekære situasjonen for den tyrkiske rettsstaten.
Les mer
31
AUG16
Aktuelt
Nordiske dommere protesterer mot angrepet på Tyrkias rettsvesen
Lederne i de nordiske dommerforeningene har vedtatt en resolusjon mot tyrkiske myndigheters rasering av rettsvesenet. Etter det mislykkede statskuppet har 3500 dommere og aktorer blitt avsatt, hvorav 1700 er blitt arrestert og har fått beslaglagt sine eiendeler.
Les mer
Tyrkiske dommere knebles
18
JUL16
2700 tyrkiske dommere skal være avsatt etter den mislykkede statskuppet. Situasjonen er svært alvorlig. Den norske Dommerforening har sammen med dommerforeningen i Danmark gått ut med krav om at den tyrkiske regjeringen respekterer dommernes uavhengighet og slutter å avsette dommere som ikke er regimevennlige.
Artikkel
Les mer
29
MAI15
Aktuelt
Norske dommere ut mot arrestasjonen av kolleger i Tyrkia
Under møtet I Den europeiske Dommerforeningen (EAJ) i Gdansk 16. mai 2015, der Den norske Dommerforeningen var representert, ble det vedtatt en resolusjon mot arrestasjonen av to tyrkiske dommere. Resolusjonen krever at Metin Özcelik og Mustafa Baser, som ble arrestert og varetektsfengslet 30. april 2015, må løslates umiddelbart.
Les mer