Europeiske jurister, dommere og journalister fordømmer Tyrkia

Publisert 07.04.2017 12:00:00
Tyrkia har anhold 2000 dommere og påtalejurister, 350 advokater og 150 journalister og mediefolk, og det tas ut tiltale mot ytterligere 867 advokater. Det er bakgrunnen for en felles uttalelse fra jurister, dommere og journalister mot raseringen av rettssikkerheten i Tyrkia.

Europeiske sammenslutninger av jurister, dommere og journalister fordømme den massive forfølgelse av advokater, journalister, dommere og påtalemyndigheten i Tyrkia.

Les uttalelsen her

Utdrag fra uttalelsen:
Recalling that the judiciary, the legal profession and the media represent the cornerstone of a democratic state, the undersigned organisations urge the Turkish government to:

  • Restore an independent judicial system in accordance with the rule of law.
  • Ensure freedom of expression and of the media
  • Guarantee to all citizens the fundamental right of access to justice and access to a lawyer.
  • Respect its international commitments to protect human rights, as guaranteed under the European Convention of Human Rights and other international agreements.
  • Uphold the rule of law and democracy in the country.
  • Release all judges, prosecutors, lawyers, and journalists who have unduly been detained for carrying out their professional activities.
  • Bring an end to the persecution of judges, prosecutors, lawyers, and journalists.

For tiden er det rundt 2000 (av 4088 avviste) dommere og anklagere, 350 advokater og 150 journalister og mediearbeidere blir anholdt, med ytterligere 867 advokater å bli tiltalt.
fast fordømme den pågående utbredt forfølgelse av advokater, journalister, dommere og påtalemyndigheten i Tyrkia.

Foto: iStock.com/fikretozk

16
MAR17
Aktuelt
Tyrkia: Grunnlovsendring nådestøt mot demokratiet
Den europeiske dommerforeningen (EAJ) er svært bekymret foran folkeavstemningen om endringer i Tyrkias grunnlov. De advarer om at Tyrkia står på spranget til å forlate det konstitusjonelle, rettssikkerhetsbaserte demokratiet. Bekymringen deles av Europarådets rådgivende organ i konstitusjonelle saker, Veneziakommisjonen.
Les mer
27
JAN17
Aktuelt
– Svært bekymret over rettssikkerheten i Tyrkia
Dommerforeningen og Den internasjonale juristkommisjonen – Norge deltar i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia 22.-28. januar. Formålet er å kartlegge menneskerettssituasjonen i Tyrkia, med særlig vekt på situasjonen for dommere og advokater.
Les mer
10
NOV16
Aktuelt
IAJ om Tyrkia: Verdenssamfunnet må reagere
Den Internasjonale Dommerforeningen (IAJ) uttrykker stor bekymring for utviklingen i Tyrkia etter statskuppet juli. De minner om at rettssikkerhet og menneskerettigheter er bærebjelker i demokratiet som har bred støtte i Tyrkia, og at Tyrkia har sluttet seg til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.
Les mer
17
OKT16
Aktuelt
Dommerforeningen møter Utenriksdepartementet om Tyrkia
Dommerforeningen ser svært alvorlig på situasjonen for de tyrkiske dommerne. I et brev til norske myndigheter påpeker de at flere tusen dommere og påtalejurister er avsatt. Flere enn tusen av disse sitter fengslet uten tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier i et land som har forpliktet seg etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Les mer
10
OKT16
Aktuelt
Pressekonferanse i Brussel om gjenopprettelse av den tyrkiske rettsstaten
De europeiske dommerforeningene har gått sammen og dannet «Plattformen for uavhengige domstoler i Tyrkia». Tirsdag 11. oktober inviterte de til pressekonferanse om den prekære situasjonen for den tyrkiske rettsstaten.
Les mer
31
AUG16
Aktuelt
Nordiske dommere protesterer mot angrepet på Tyrkias rettsvesen
Lederne i de nordiske dommerforeningene har vedtatt en resolusjon mot tyrkiske myndigheters rasering av rettsvesenet. Etter det mislykkede statskuppet har 3500 dommere og aktorer blitt avsatt, hvorav 1700 er blitt arrestert og har fått beslaglagt sine eiendeler.
Les mer
Tyrkiske dommere knebles
18
JUL16
2700 tyrkiske dommere skal være avsatt etter den mislykkede statskuppet. Situasjonen er svært alvorlig. Den norske Dommerforening har sammen med dommerforeningen i Danmark gått ut med krav om at den tyrkiske regjeringen respekterer dommernes uavhengighet og slutter å avsette dommere som ikke er regimevennlige.
Artikkel
Les mer
29
MAI15
Aktuelt
Norske dommere ut mot arrestasjonen av kolleger i Tyrkia
Under møtet I Den europeiske Dommerforeningen (EAJ) i Gdansk 16. mai 2015, der Den norske Dommerforeningen var representert, ble det vedtatt en resolusjon mot arrestasjonen av to tyrkiske dommere. Resolusjonen krever at Metin Özcelik og Mustafa Baser, som ble arrestert og varetektsfengslet 30. april 2015, må løslates umiddelbart.
Les mer