Seksjoner og foreninger

Medlemmene i Juristforbundet er organisert i fem seksjoner, som alle er representert i
hovedstyret
. Forbundet har seksjoner for statsansatte jurister, kommuneansatte jurister, jurister i privat sektor og juridiske studenter i tillegg til Den norske Dommerforening.

        Representantskapet          
        |          
        Hovedstyret          
        |          
Juristforbundet –Dommerforeningen   Juristforbundet – Kommune   Juristforbundet
– Privat
  Juristforbundet – Stat   Juristforbundet – Student  

Klikk på seksjonene for mer informasjon om styrene, foreningene, vedtekter, avtaler m.m.

Last ned organisasjonskart med seksjoner og foreninger (PDF)

Ny som tillitsvalgt?
Husk å melde endringer i verv til tillitsvalgt@juristforbundet.no.