Norges Juristforbund

Juristforbundet har mer enn 21 000 medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne.
Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler.

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted.

Kontakt Juristforbundet

 

Norges Juristforbund

Juristenes Hus,
Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo

Sentralbord: 40 00 24 25
Åpningstid: 08.15 - 15.00

Ansatte