Tillitsvalgte forbereder seg til lønnsoppgjøret

Publisert 17.03.2017 16:00:00
Hva er det realistisk å forvente i årets oppgjør? Hvor står arbeidet med ny modell for offentlig tjenestepensjon? Og hvordan er erfaringene med lokale forhandlinger?

Tillitsvalgte deler erfaringer og forbereder seg til forhandlinger på medlemmenes vegne foran lønnsoppgjøret i 2017.

Etter endringene i statlig sektor i 2016 har innslaget av lokale forhandlinger blitt viktig for stadig flere av Juristforbundets medlemmer. Det er de tillitsvalgte som skal håndtere de lokale forhandlingene på medlemmenes vegne, og denne uken har de vært samlet til tariffkonferanse i Oslo for å forberede årets oppgjør.

Pensjonsforedrag   Globalisering   Tillitsvalgte møtes  
Ny offentlig tjenestepensjon ved Fredrik Haugen, Actecan
  Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank1 om globalisering og omstilling – vinnere og tapere i det nye arbeidslivet
  Tillitsvalgte i Juristforbundet
 
Erik Graff   Tariffkonsferansen 2017 - deltakere   Benedikte Rørvik Nilsen  
Erik Graff (Juristforbundet/ Akademikerne Kommune) og Kari Sollien (leder i Akademikerne).    Tillitsvalgte i Juristforbundet   Benedikte Rørvik Nilsen ble kåret til "årets tillitsvalgte" i Juristforbundet i 2016.
 

02
FEB17
Aktuelt
Tillitsvalgt – utakknemlig arbeid?
De tillitsvalgte sitter med mye makt og mye ansvar. De skal ivareta medlemmenes interesser, de skal sikre medbestemmelse og forhandle, de skal passe på at spillereglene i lov- og avtaleverk blir fulgt. De tillitsvalgte gjør et meget viktig arbeid, men det kan til tider virke som en utakknemlig jobb. Hvorfor er det slik?
Les mer
02
FEB17
Aktuelt
Evaluering av de lokale forhandlingene i staten 2016
Hovedtariffoppgjøret 2016 endte med at Akademikerne fikk satt av 75 % til lokale forhandlinger. Avtalen innebærer økt lokalt handlingsrom i den enkelte virksomhet slik Akademikerne og Juristforbundet har jobbet for lang tid. Resultatet er at de tillitsvalgte får større påvirkningsmulighet og større ansvar for medlemmenes lønnsutvikling.
Les mer