Storberget blir fylkesmann

Publisert 21.06.2017 20:00:00
Knut Storberget er i statsråd i dag utnevnt til fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet for Hedmark og Oppland. Han tiltrer samtidig som de to fylkesmannembetene blir slått sammen 1. januar 2019.

Knut Storberget blir fylkesmann i Hedmark og Oppland. Her på stand for Juristforbundet under Juristdagen 2006, sammen med advokat Tor Erling Staff (foto: Knut Natvig).

Knut Storberget (52) er utdannet jurist. Storberget har siden 2001 vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han har vært justisminister i 6 år og har også erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget. Storberget har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma, han har møterett for Høyesterett og er fast forsvarer for Sør-Østerdal Tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

- Juristforbundet gratulerer Knut Storberget med utnevnelsen til fylkesmann, uttaler president Curt A. Lier. - Gjennom mange år har han vært en dyktig og engasjert motpart så vel som samarbeidspartner for Juristforbundet og flere av våre seksjoner/medlemsforeninger.

Lier legger til at han er takknemlig for Storbergets bidrag til Juristforbundets arbeid for styrket rettssikkerhet.

- Storberget har stilt på stand for Juristforbundet på Juristdagen, og de siste årene har han vært et ivrig og engasjert medlem av juryen for Rettssikkerhetsprisen, forteller Curt A. Lier.

Relatert innhold

19
JUL17
Aktuelt
Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke den polske rettsstaten. Den Europeiske Dommerforeningen og Europarådets konsultative råd av dommere uttrykker sterk bekymring. De får støtte av såvel Dommerforening som Juristforbundet.
Les mer
18
JUL17
Aktuelt
Rettssikkerhetskonferansen: Frihetens rammer - frihetens pris
Ytringsfrihetens kår på jobb. Domstolenes frihet til å dømme etter loven. Medienes frihet til å publisere hva de vil. Hva skjer hvis frihetene kommer i konflikt med hverandre? Dette blir noen av temaene på årets Rettssikkerhetskonferanse.
Les mer
07
NOV17
Hva skjer
Ny som tillitsvalgt – introduksjonskurs
Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig og kommunal sektor.
Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte og skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.
07.11.2017 - 10:30
08.11.2017 - 15:30
Les mer